SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

HAL dáva novú nádej pacientom s poranením miechy

Technológie
0

Medicínske centrum ADELI Medical Center v Piešťanoch oslavuje tomto roku 20 rokov od svojho založenia. Toto špecializované pracovisko od svojho otvorenia v roku 2004 úspešne liečilo viac ako 15 000 pacientov z viac ako 64 krajín. Ide o medzinárodne uznávané rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickým postihnutím.

Pri príležitosti zavádzania nového neurorehabilitačného zariadenia sme mali možnosť navštíviť toto centrum a oboznámiť sa s najmodernejšou technológiou. Novinkou je robotický exoskelet HAL (Hybrid Assistive Limb) od japonskej spoločnosti Cyberdyne. Ten bude začlenený k metódam dynamickej proprioceptívnej korekcie. Ľudia s poraneniami chrbtice, po cievnych mozgových príhodách a infarktoch miechy, ako aj ľudia s rozvinutým neuromuskulárnym ochorením tak dostávajú novú nádej: naučiť svoj nervový systém opäť to, čo úrazom či ochorením zabudol.

Pohyb je pre zdravého jedinca samozrejmosť, ktorú si neuvedomuje, až kým oň nepríde. Za pohybom však je komplikovaný neurologický proces. Náš zámer pohybovať sa spúšťa bioelektrické signály (BES) z mozgu, ktoré komunikujú so svalmi. Tie následne vykonávajú pohyb. Po paralýze zdravého človeka (dopravnými, pracovnými či športovými úrazmi) sú bioelektrické signály z mozgu do končatín výrazne oslabené alebo prerušené. Vďaka tomu sa nedostávajú k svalom a mozog akoby zabúdal, ako jednotlivé svalové skupiny ovládať. Sila signálov sa dokáže prinavrátiť pravidelným, každodenným rehabilitačným cvičením, ktoré sa musí vykonávať poctivo a nesmie sa podceniť. Intenzita cvičení v počte opakovaní je najdôležitejším elementom na zlepšenie zdravotného stavu. Bez denného niekoľkohodinového cvičenia sa nedá očakávať regenerácia nervov, ktoré ovládajú svaly tela.

Kybernetická technológia HAL (Hybrid Assistive Limb – hybridná asistenčná končatina) je jeden z unikátnych prostriedkov v oblasti medicíny, ktorý pomáha naprávať poškodenie nervovej sústavy a zlepšovať život pacientov. Jeho unikátnou schopnosťou je snímať aj najjemnejšie bioelektrické signály, ktoré sa prenášajú na kožu. Tieto signály sú následne precízne spracované a využité na podporu želaného pohybu pomocou motorov, ktoré sú umiestnené na každom bedrovom a kolennom kĺbe. Mozog zároveň dostáva spätnú väzbu od svalu cez zmyslový systém. Efektom je zlepšenie propriocepcie: lepšie uvedomovanie si polohy a pohybov tela, kontroly nad pohybom, a teda lepšie ovládanie končatín.

HAL predstavuje špičkovú kybernetickú technológiu, ktorá funguje ako neurorehabilitačné tréningové zariadenie. Ako ukazuje štúdia Nakajima et al., 2021, okrem toho, že HAL podporuje regeneráciu porušených motorických funkcií, hrá dôležitú úlohu aj v neuroplasticite. Táto vlastnosť umožňuje vytváranie nových neurónových spojení a dáva pacientom šancu na opätovné pripojenie centrálneho nervového systému k motorickým jednotkám a motorických neurónov k svalovým vláknam.

Prezentácia v Adeli Medical Center poskytla unikátnu príležitosť preskúmať detaily, ako HAL pracuje. Jeho schopnosťou je, že zabezpečuje a výrazne uľahčuje pacientovi opakovanie pohybov, čo účinne pomáha prinavrátiť stratené schopnosti pohybu, motoriky a lokomócie. Videli sme niekoľkých pacientov s ťažkými postihnutiami, ktorí mali možnosť vyskúšať si túto techniku a veľmi si pochvaľovali jej prínos.  

Aj keď centrum ADELI je v podstate na začiatku zavádzania tohto systému do praxe, HAL má za sebou celosvetovo už množstvo úspešne vyliečených pacientov, čo je pre takéto zariadenia vždy najlepšia vizitka.

Spolupráca medzi ADELI Medical Center a Cyberdyne predstavuje úplne novú úroveň poskytovania pomoci imobilným ľuďom. Ak dokážeme človeka po vážnom úraze či s iným neuromuskulárnym ochorením postaviť na nohy a vrátiť do života, je to spoločná výhra ľudského úsilia i techniky. Synergia medzi dynamickou proprioceptívnou korekciou ADELI a HAL od Cyberdyne predstavuje obrovskú nádej aj jedinečnú príležitosť na zlepšenie výsledkov neurorehabilitácie.

Napriek tomu, že ide o revolučné zariadenie, ktoré dokáže ľudí po ťažkých zraneniach alebo ochoreniach znovu dostať späť do života namiesto toho, aby zostali ležať na lôžku alebo prinajlepšom jazdili na invalidnom vozíku, zdravotné poisťovne takúto liečbu nepreplácajú a pacienti sú tak odkázaní iba na to, či si oni alebo ich rodinní príslušníci a známi dokážu finančné prostriedky zohnať. Potvrdili nám to všetci pacienti, s ktorými sme sa mali možnosť rozprávať. To je v krajine, kde sa chválime funkčným zdravotným poistením, naozaj smutný príbeh. 

Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať