SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Štyri slovenské projekty majú šancu získať európske ocenenie za inovácie v politike

Tlačové správy
0

V poradí už siedmy ročník prestížnych ocenení Innovation in Politics Awards spoznal svojich finalistov. Z viac ako tristo prihlásených projektov z celej Európy sa do užšieho výberu dostali štyri výnimočné projekty zo Slovenska - bratislavské centrum opätovného použitia KOLO, inkluzívne bývanie pre rómsku komunitu v Lenártove, digitálny rozvoj mesta Košice a hackathony Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Víťazi budú vyhlásení v máji 2024 na slávnostnej ceremónii v Barcelone.


Inštitút pre inovácie v politike udeľuje prestížnu Cenu za inovácie v politike (Innovation in Politics Awards) unikátnym projektom a politikom, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe demokratickejšej, inkluzívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre svoju komunitu, región či celú krajinu. Inovatívne projekty na úrovni miestnej, regionálnej, aj celoštátnej verejnej správy sú ukážkou vizionárskych snáh o zlepšenie verejného života a posúvajú hranice politickej činnosti. Projekty môžu byť nominované v 7 kategóriách: demokracia, technológie pre demokraciu, ochrana klímy, vzdelávanie, zlepšenie verejnej správy, sociálna súdržnosť a miestny rozvoj. Tisíc-členná občianska porota sa tento rok pozrela na vyše 300 prihlásených projektov z 26 krajín Európy. Medzi finalistov sa prebojovali štyri slovenské projekty.

 

Veci si zaslúžia druhú šancu

V kategórii ochrana klímy získal nomináciu bratislavský projekt KOLO. Spoločný projekt mestského podniku OLO a mesta Bratislava predchádza vzniku zbytočného odpadu, zvyšuje angažovanosť verejnosti a vzdeláva ľudí v oblasti ochrany životného prostredia.

Koľko predmetov vo vašej domácnosti nepotrebujete? Priemerný Bratislavčan vyprodukuje ročne približne 487 kg odpadu, pričom 9 % končí na skládkach. Slováci ročne vyhodia 13-24 kg odpadu z nábytku. Mnohé predmety by sa však dali opätovne použiť, ak im dáme druhú šancu. KOLO, jedno z prvých stálych centier opätovného použitia na Slovensku, slúži ako zberné miesto pre nepotrebné, ale plne funkčné veci.

Verejnosť môže do centra priniesť veci, ktoré už nepotrebuje, a za dobrovoľný príspevok si niečo odniesť. KOLO tiež ponúka priestor pre ďalšie vzdelávanie v témach udržateľnosti a prepájanie komunít, ktoré sa zaujímajú o ekologické témy. Obyvatelia i návštevníci hlavného mesta v ňom nájdu aj knižnicu, galériu, oddychovú zónu a opravárenské dielne.

Cesta k inkluzívnemu bývaniu

Obec Lenártov na severovýchode Slovenska čelí naliehavej výzve - z 1 200 obyvateľov až 800 patrí k rómskej komunite. Mnohí žijú v chatrčiach bez vody a elektriny. Vedenie obce sa preto rozhodlo zvýšiť životnú úroveň rómskych občanov a začleniť ich do širšej komunity. Projekt nominovaný v kategórii sociálna súdržnosť prináša pre túto marginalizovanú skupinu postupnú zmenu životných podmienok. Začína sa prechodom rodín z chatrčí do modulárnych jednotiek a nasledovne do tréningových bytov. Úspešné rodiny sa nakoniec presťahujú do nízkonákladových domov, čo je výrazný skok oproti ich pôvodným životným podmienkam.

Vďaka projektu majú rómski občania možnosť presunúť sa z nehostinných chatrčí do domovov s vybavením hodným 21. storočia. Túto cestu sprevádza vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, budovanie zručností, ktoré boli predtým nedostupné, podpora zamestnanosti, tipy na udržiavanie domácnosti, a umožnenie rodinám aktívne sa podieľať na premene ich života. Prístup mesta Lenártov účinne prekonáva ekonomické a sociálne rozdiely a ponúka dôstojný život súčasným aj budúcim generáciám.

Budúcnosť moderného mestského života

V digitálnej ére, ktorej dominuje sila dát, predstavujú Košice priekopníka na slovenskej pôde v prístupe k participatívnemu rozvoju mesta. Projekt Košice 2.0 z kategórie technológie pre demokraciu má ambíciu vytvoriť kreatívny ekosystém s vysokou mierou angažovanosti svojich obyvateľov. Zameriava sa na tri hlavné oblasti: zvyšovanie kvality života v meste, zvyšovanie občianskej angažovanosti v kultúrnych, spoločenských a ekonomických aktivitách, a rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vzdelávania.

Jadrom digitálnej transformácie mesta je CX Institute, líder v oblasti zberu a analýzy údajov, ktorý spolupracuje s miestnymi univerzitami s cieľom vychovať novú generáciu odborníkov, ktorí sa vyznajú v dátach. Projekt vyniká aj vďaka umeleckým inštaláciám po celom meste, ktoré slúžia ako inovatívne zberače údajov monitorujúce rôzne premenné, medzi ktoré patrí napríklad kvalita ovzdušia. Vďaka projektu tiež vznikol centrálny portál pre otvorené dáta, ktorý posilňuje postavenie občanov aj podnikateľov a ponúka bezplatný prístup k údajom, ktoré môžu zlepšiť podnikanie a komunitné iniciatívy.

Hackathony na zefektívnenie verejných služieb

Porotu tento rok nezaujalo len inovatívne využitie digitálnych technológií na úrovni mesta, ale aj v štátnej správe. Ďalší slovenský projekt na zozname finalistov v kategórii technológie pre demokraciu patrí Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ministerstvo stojí za hackathonmi Hacknime.to, ktoré prinášajú rýchle a kreatívne riešenia na rôzne problémy, s ktorými sa stretáva verejná správa. Doteraz sa zorganizovalo šesť z plánovaných sedemnástich hackathonov, do ktorých sa mohli zapojiť ministerstvá, ústredné orgány verejnej správy, obce a vyššie územné celky.

Víťazné riešenia sú pretavené do reality a pomáhajú zlepšovať bežný život obyvateľov. Spomedzi rôznych úspešných riešení stojí za spomenutie napríklad automatizácia vjazdu automobilov do historického centra mesta. Systém bol pôvodne závislý na manuálnom monitorovaní políciou, nové digitálne riešenie však ponúka jednoduchý a zrozumiteľný formulár a automatizuje monitorovanie vjazdu prostredníctvom rozpoznávania evidenčných čísel.

Víťazov spoznáme v máji

Najlepší projekt v každej zo siedmich kategórií bude vyhlásený na slávnostnom galavečere 2. mája v Barcelone. Okrem štyroch projektov zo Slovenska má šancu na úspech aj TrollWall, slovenský digitálny nástroj chrániaci online diskusie pred nenávistnými komentármi, ktorý je nominovaný spolu s tímom prezidenta Českej republiky Petra Pavla za využitie v prezidentskej kampani. Viac informácií o cenách Innovation in Politics Awards nájdete na stránke innovationinpolitics.eu, alebo kontaktujte slovenského partnera ocenení, komunikačnú agentúru Seesame na katkinova@seesame.com.

innovationinpolitics.eu

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať