ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

HiFi: Bi-Amping - pripojenie reprosústav k dvom zosilňovačom

0

Niektoré reproduktorové sústavy majú dva páry kontaktov, pričom ich kladné a záporné póly sú implicitne prepojené prepojkami, takže ich bez problémov môžete k zosilňovaču pripojiť klasicky pomocou dvojžilového kábla. Prepojovacie pliešky sa však dajú odobrať a potom máte na pripojenie k zosilňovaču, alebo zosilňovačom dva páry svoriek. Jeden pár privádza signál k basovému reproduktoru, presnejšie k výhybke pre basový reproduktor a druhý pár svoriek je pripojený k výhybke pre strednotónový a výškový reproduktor. Takéto reproduktorové sústavy môžete pripojiť štvoricou káblov k jednému zosilňovaču, pričom káble sú prepojené na svorkách zosilňovača. Tento spôsob sa nazýva Bi-Wiring a bol popísaný v samostatnom článku. Ešte sofistikovanejší spôsob je pripojiť takéto reproduktorové sústavy k dvom zosilňovačom, čiže takzvaný Bi-Amping

Dva zosilňovače zodpovedajúcej kvality v redakcii nemáme, preto sme video nakrúcali v Melody HiFi štúdiu v Žiline. Vo videu je aj subjektívne porovnanie posluchu rôznych žánrov pri klasickom pripojení a s použitím Bi-AmpinguPrečo sa používa BiAmping?  Jedným z dôvodov je potenciálny parazitný signál vzniknutý zotrvačnosťou membrány (a cievky) basového reproduktora. Dôvod vyplýva z princípu fungovania reproduktora. Ten je tvorený cievkou, ktorá podľa intenzity signálu, kmitá v magnetickom poli permanentného magnetu. K cievke je pripevnená membrána. Tandem cievka-membrána kmitá podľa úrovne signálu privádzaného na cievku. Membrána basového reproduktora je pomerne veľká a teda má aj určitú zotrvačnú hmotnosť, takže po doznení intenzívneho impulzu, membrána ešte určitý, veľmi krátky čas kmitá a kmitá aj cievka, ktorá má určitú indukčnosť. No a pohybom cievky v magnetickom poli sa na jej vývodoch indukuje napätie. 

Nakoľko je basový reproduktor cez výhybky prepojený aj so strednotónovým a vysokotónovým reproduktorom, mohol by im basový reproduktor dodávať energiu. Tento, takzvaný parazitný signál by sa potom sčítal s „originálnym“ signálom privádzaným do strednotónového a vysokotónového reproduktora a napriek tomu že indukované napätie má len niekoľko milivoltov, môže spôsobiť zmeny v zvukovom podaní, ktoré ľudské ucho dokáže rozpoznať. Dochádza k splývaniu basových a stredných frekvencií a výsledný zvuk je o poznanie menej plastický. Samozrejme to, koľko parazitného signálu sa dostane k strednotónovému reproduktoru do značnej miery závisí od konštrukcie výhybiek, ktoré vo vnútri reproduktorovej sústavy rozdeľujú signál k basovému, strednotónovému a výškovému reproduktoru. Z toho vyplýva, že najlepšou ochranou proti prenikaniu prípadného parazitného signálu od zotrvačných kmitov basového reproduktora sú dobre navrhnuté výhybky.

Pri Bi-Ampingu je basový reproduktor (reproduktory) pripojený k jednému koncovému stupňu a strednotónový a výškový reproduktor k druhému. Získa sa tým vyšší výkon a zosilňovače sú menej zaťažené. Taktiež je možné vybrať použiť iné koncové stupne pre výšky a stredy a iné pre basy. Pokiaľ je to s použitými prístrojmi technicky možné, je potrebné na vstupe zosilňovača pre výšky a stredy potlačiť najnižšie frekvencie. Prinesie to poznateľné zlepšenie zvuku.  

Podľa toho, ako zapojíme zosilňovače rozlišujeme horizontálny a vertikálny Bi-Amping. Pri horizontálnom BiAmpingu jeden stereofónny zosilňovač napája basové sekcie obidvoch reproduktorových sústav a druhý napája výšky a stredy.  

Horizontálny BiAmping

Pri takomto spôsobe zapojenia nie je nutné, aby zosilňovače boli rovnaké a väčšinou ani nie sú. Napríklad pre výšky a stredy je výhodné použiť koncový stupeň elektrónkový, ktorý vyniká linearitou

a pre basy tranzistorový, ktorý je zas schopný dodať požadovaný výkon.

Pri vertikálnom Bi-Ampingu jeden zo zosilňovačov napája jedným kanálom výšky + stredy a druhým kanálom basy tej istej reprosústavy a druhý dvojkanálový zosilňovač takto napája druhú reproduktorovú sústavu. Pri vertikálnom Bi-Ampingu musia byť obidva zosilňovače rovnaké. 

Vertikálny BiAmping

Skúsenosti ukazujú, že pokiaľ máte rovnaké zosilňovače je výhodnejšie použiť vertikálny Bi-Amping. Záťaž je totiž na výhybkách spravidla na jednotlivé reproduktory rozdelená nerovnomerne, takže koncové stupne pre výšky + stredy sú zaťažované menej, než koncové stupne pre basy. Pri vertikálnom zapojení sú obidva zosilňovače, resp. ich napájacie zdroje zaťažované rovnomerne.  

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Bi-Amp bi-amping HiFi

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať