Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

Hodnotenie prvej vlny IT projektov

Tlačové správy
1

Už v piatok sa bude na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) schvaľovať prvá séria nových IT projektov financovaných z eurofonodov v tomto volebnom období. Schvaľovaním prejdú 3 projekty s celkovými plánovanými nákladmi aj s prevádzkou vo výške okolo 15 miliónov Eur. Predkladateľom všetkých 3 projektov je samotné MIRRI. Hoci už na prvý pohľad sú náklady na tieto projekty podstatne nižšie oproti tomu, čo bolo štandardom ešte pred zopár rokmi, Slovensko.Digital pokračuje v hodnotení projektov metodikou Red Flags. Z hodnotených projektov dostal červenú vlajočku jeden a teda by nemal byť schválený. Nedávno bolo aj združeniu Slovensko.Digital po rokoch čakania umožnené stať sa aj členom riadiaceho výboru kde sa projekty schvaľujú, bude teda hodnotenie môcť vysvetliť a v súlade s ním hlasovať.

 Najväčšie nedostatky vidí Slovensko.Digital v projekte Slovensko v mobile, ktorého hodnota má byť viac ako 4,5 milióna eur.

Tento projekt má primárne umožniť dlho očakávanú možnosť používať elektronické služby štátu cez mobilné zariadenia. Tento problém a pokusy o jeho riešenie sa ťahajú minimálne tri roky dozadu, no vždy dopadli neúspešne, resp. nevyužili sa centrálne. S nástupom novej vlády sa táto téma dostala počas pandémie do povedomia, no bez výsledku. Po založení Slovensko IT je zrejmé, že padlo rozhodnutie, že takéto riešenia sa budú budovať od znova, bez toho, aby toto zdôvodnenie bolo prezentované kredibilne v štúdii, pracovných skupinách na to určených alebo kdekoľvek inde. Projekt má aj iné súčasti (notifikácie, doklady v mobile, smart návody) no tie považuje Slovensko.Digital z veľkej časti za podporné služby, ktoré nepredstavujú skokovú zmenu pre kvalitu služieb občanov.

Červenú vlajku si v hodnotení vyslúžil najmä kvôli tomu, že v projekte chýbajú vyhodnotené možné alternatívy. MIRRI bolo pritom dlhodobo upozorňované, že na trhu existujú hotové riešenia, ktorých použitie by bolo vhodné minimálne porovnať z hľadiska nákladov a urýchlenia sprístupnenia elektronických služieb štátu cez mobilné zariadenia. Už na začiatku pandémie COVID bolo zrejmé, že takéto niečo budeme potrebovať. “Napriek politickým deklaráciám o vysokej priorite tejto témy sa v tejto téme za rok neudialo prakticky nič. Analýza existujúcich riešení dodnes neexistuje. Schválenie projektu v tomto stave by znamenalo nebezpečný precedens pre budúce projekty, ktoré by sa mohli vydať touto cestou a znížiť tak latku kvality budúcich štúdii. Vynechanie posúdenia takýchto zjavných alternatív zo štúdie považujeme dokonca za porušenie vyhlášky o riadení projektov, ktorej gestorom je priamo MIRRI. Na druhú stranu treba jednoznačne vyzdvihnúť ciele projektu, ktoré budujú platformy, ktoré umožnia vznik jednoduchších a proaktívnejších služieb na mobilných zariadeniach, taktiež posudzovanie prínosov a nákladov po jednotlivých častiach projektu by sa malo stať nový štandardom, po ktorom už dlho voláme,” hodnotí Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Súčasťou projektu je dizajn manuál pre vznik nových mobilných aplikácií. Napriek tomu, že má ísť len o vedľajší produkt projektu, považuje Slovensko.Digital tento cieľ za nevhodný, v rozpore so schválenými stratégiami. Pri riešení úradných vecí cez mobilné zariadenia sa nedá predpokladať, že občan bude mať nainštalované množstvo štátnych mobilných aplikácií, ale práve naopak, maximálne jednu. “Dôvodom pre existujúci dizajn manuál (idsk) je súčasné heterogénne prostredie grafických rozhraní pri vybavovaní jednej agendy. Pri natívnych aplikáciách si nevieme predstaviť takúto situáciu. Scenár, že používateľ bude používať viaceré štátne natívne aplikácie nepovažujeme za realistický,” dodáva Suchal.

Hoci funkcie, ktoré tento projekt rieši, považuje Slovensko.Digital za dôležité, vzhľadom na tieto nedostatky bude hlasovať proti jeho schváleniu v súčasnej podobe.

Hodnotenie Red Flags pre tento projekt: https://redflags.slovensko.digital/projekty/7712

Dopytovo-orientovanou výzvou Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS chce MIRRI pomôcť úradom vybudovať si systém riadenia kybernetickej bezpečnosti, najmä nechať si vypracovať k tomu potrebné dokumenty. Na tieto aktivity je určených 5 miliónov Eur (spolu pre všetky projekty). Myšlienka je to správna - dokonca dnešné zákony ukladajú vypracovať tieto dokumenty ako povinnosť. Zdá sa však, že mnohé úrady si túto povinnosť stále nesplnili. “To je aj jedna zo zvláštností tohto projektu: tam, kde zákon predpokladá kontrolu a pokuty za neplnenie povinností, sa naopak majú rozdávať peniaze a “realizácia” má bežať do roku 2023. Ďalšia zvláštnosť je, že “bezpečnosť” je stále záhadná oblasť, kde na jednej strane vykazujeme vynikajúce výsledky (napr. správa o plnení NKIVS schválená vládou), ale inokedy je všetko v katastrofálnom stave a treba vo veľkom investovať do nových riešení,” komentuje Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Slovensko.Digital projekt v hlasovaní podporí, ale na tieto témy sa určite bude pýtať.

Hodnotenie Red Flags pre tento projekt: https://redflags.slovensko.digital/projekty/7713

Posledným hodnoteným projektom je projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. V projekte sa má za cca. 1 milión Eur vytvoriť nástroj na podporu vzdelávania dospelých v oblasti digitálnych zručností a jeho financovania z verejných zdrojov. Projekt síce predkladá na schválenie MIRRI, ale reálne aktivity v ňom uvedené bude zabezpečovať Digitálna koalícia, ktorá sa vzdelávaniu a digitálnym zručnostiam venuje dlhodobo. Hoci projekt sleduje správne a reálne ciele, tiež má nedostatky, ktoré bude nutné odstrániť. Projekt totiž neanalyzuje kto a ako bude systém používať pri vzdelávaní a kto a ako bude vytvárať nový a aktualizovať existujúci vzdelávací obsah. “V projekte je definovaná len licencia pre vzdelávací obsah, ktorý bude do systému vložený počas projektu. Licenčná politika budúceho nového vzdelávacieho obsahu chýba. Toto vytvára riziko vendor locku pre budúci vzdelávací obsah,” za Slovensko.Digital upozorňuje Juraj Dillinger.

Slovensko.Digital bude hlasovať za schválenie tohto projektu.

Hodnotenie Red Flags pre tento projekt: https://redflags.slovensko.digital/projekty/7705

Na zasadnutí Riadiaceho výboru sa okrem schvaľovania týchto nových projektov budú riešiť aj iné dôležité témy. Ide najmä o projekty už schválené do roku 2020, ktoré sa za posledný rok a pol sa pohli vpred iba minimálne. Samotné MIRRI vyhodnotilo 16 z týchto projektov, kde ide spolu o investíciu viac ako 150 miliónov Eur ako “rizikové”. Situácia je natoľko zlá, že odborné IT združenia sa spoločne zasadzovali za zavedenie krízového riadenia celej tejto časti Eurofondov. Slovensko.Digital víta, že MIRRI takýto návrh pripravilo.

slovensko.digital

Všetky autorove články

1 komentár

aj ja som svoj open source IT projekt zrušila, už nie som programátorka, neštudujem, venujem sa záhradke, malo to málo stiahnutí reakcia na: Hodnotenie prvej vlny IT projektov

10.6.2021 14:06
aj ja som svoj open source IT projekt zrušila, už nie som programátorka, neštudujem, venujem sa záhradke, malo to málo stiahnutí, som vyštudovaná zdravotná sestra, tak sa pracovne venujem kovid pacientom, za to aspoň platia aj keď slabo
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať