Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Huawei Cloud Conference

0

Viac ako 500 zákazníkov, partnerov a IT špecialistov z celej Európy sa v Španielskej sále Pražského hradu zúčastnilo na podujatí, kde čínska firma Huawei, ktorú bežní spotrebitelia poznajú predovšetkým ako výrobcu populárnych a úspešných smartfónov, predstavila svoje serverové a cloudové riešenia.

FusionSphere 6.0

Európska premiéra cloudovej platformy FusionSphere 6.0 mala nádych hollywoodskeho štýlu. Dvaja predstavitelia Huawei a dvaja uznávaní IT experti si spoločne symbolicky dali naskenovať odtlačky prstov, aby sa autentifikovali ako oprávnené osoby, ktoré môžu slávnostne aktivovať dostupnosť FusionSphere 6.0 pre Európu. FusionSphere je cloudový operačný systém podnikovej triedy, ktorý umožňuje zákazníkom vytvoriť virtuálny server, NFVI alebo privátne, verejné, hybridné, desktopové cloudy. Umožní umiestniť najdôležitejšie služby do cloudu a uľahčiť a zefektívniť kontinuálne produktové inovácie.

Huawei realizuje 210 projektov technickej spolupráce v Európe, podieľa sa na 33 projektoch Horizont 2020 Európskej únie. Spolupracuje s vedcami z viac než 150 akademických ústavov a financoval viac než 80  výskumných projektov. V roku 2010 Huawei vybudoval veľké zásobovacie centrum v Maďarsku, čo výrazne skracuje termíny dodávok v Európe.

Prezident IT produktov Zheng Yelai a prezident pre región CEE a Nordic Lu Yong na hlavných prednáškach zdôraznili, že väčšina podnikov, ktoré tak ešte neurobili, bude musieť reštrukturalizovať svoju IT infraštruktúru a celú, prípadne jej významnú časť presunúť do cloudu. Len tak môžu firmy zostať konkurencieschopné a nákladovo efektívne. Ak budú firmy a organizácie s migráciou do cloudu alebo hybridného prostredia váhať, môže to mať za následok 3-5-krát vyššie náklady na ukladanie, spracovanie a analýzy dát.

IT riešenia pre podniky

Huawei má tri veľké divízie. Z pohľadu bežných spotrebiteľov je najznámejšia Consumer Electronics (spotrebná elektronika), mobilní operátori aj na Slovensku využívajú technológie dodávané divíziou Carrier Business (telekomunikačné technológie) a divízia Enterprise Business dodáva podnikové a cloudové riešenia. Práve táto divízia je zameraná na IT infraštruktúru a jej cieľom je zjednodušiť IT systémy vo firmách a zároveň dosiahnuť zefektívnenie a zrýchlenie podnikových procesov.

Huawei vyvíja a vyrába široký sortiment serverov, systémov na ukladanie dát, produktov na cloud computing a riešení pre dátové centrá. K vlajkovým produktom patrí server KunLun, prvý mission critical server s 32 socketmi x86, úložné riešenia OceanStor 18000 V3, vhodné aj na kritické nasadenie, či už spomínaný cloudový OS FusionSphere 6.0. Gartner zaradil Huawei do magického kvadrantu Server Virtualization Infrastructure, predovšetkým vďaka FusionSphere a za hyperkonvergovanú infraštruktúru FusionCube. Spoločnosť sa významnou mierou podieľa na aktivitách open source komunít a aktívne presadzuje štandardizáciu cloudových platforiem. Je členom nadácie OpenStack Foundation.

V rámci stratégie otvorenosti Huawei spolupracuje s viac ako 500 partnermi vrátane spoločností Intel a SAP. Výsledkom je kompletná ponuka IT riešení, špecifických prakticky pre každý odbor. Výskum a vývoj považuje Huawei za jadro svojej obchodnej stratégie a zamestnáva 10 000 technických expertov vo výskumných zariadeniach po celom svete vrátane vývojových centier v USA, Kanade, Európe a Rusku. Spolupracuje s poprednými univerzitami, technologickými inštitútmi a najdôležitejšími hráčmi z odboru.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať