Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Reportáž: SAP Insider

0

Vysoké nároky digitálneho biznisu

Kľúčovým motívom konferencie spoločnosti SAP vo Viedni bola in memory analytická platforma SAP HANA, ale pri pozornejšom pohľade na program účastníci zistili, že paralelne prebieha niekoľko sekcií zameraných na business intelligence, ľudské zdroje, governance, risk & compliance, financie a administráciu a integráciu riešení SAP.

„Veľké veci sú hnacou silou pokroku a logicky generujú veľké dáta. Navyše tempo technologických inovácií sa nevídane zrýchľuje a dynamika trhu sa nepredvídateľne mení,“ zdôraznil na hlavnej prednáške Jag Bandla zo spoločnosti Deloitte. „Používatelia s mobilnými zariadeniami  očakávajú real-time informácie v používateľsky prívetivých aplikáciách.“ To kladie obrovské nároky na moderné analytické nástroje. In memory  technológie dokážu v reálnom čase spracúvať a analyzovať transakčné dáta, údaje zo sociálnych sietí, senzorov z technologických procesov. Jeden z kľúčových atribútov je samoobslužnosť, takže všetci prednášajúci apelovali na vývojárov aplikácií, aby poskytli manažérom intuitívne používateľské rozhranie na tvorbu modelov, aby pri tejto tvorivej činnosti neboli odkázaní na často nepružné IT oddelenie. Jayne Landry, viceprezidentka divízie BI, naznačila, že samoobslužnosť onedlho vystrieda kvalitatívne vyššia úroveň – takzvaná humanizácia analytiky. Nové technológie umožňujú firmám pretvárať zaužívané obchodné modely a vyniknúť v súboji s konkurenciou.

Tempo transformácie sa zrýchľuje vo všetkých odvetviach a firmách. Riešenia prezentované na konferencii by mali firmám pomôcť transformáciu do digitálnej ekonomiky nielen prežiť, ale hlavne z nej profitovať, premeniť výzvy na príležitosti. Je to zároveň veľká príležitosť implementovať nástroje schopné poskytnúť agilné prediktívne technológie a vizualizačné rozhrania. Prediktívne technológie umožňujú firmám s istotou predvídať, čo sa bude diať v najbližšom časovom horizonte, a prijímať adekvátne rozhodnutia.

Najnovšia verzia SAP Data Services umožňuje zákazníkom preniesť svoje on-premise dáta ľubovoľného formátu do cloudových služieb, ako je napríklad Microsoft Azure, Amazon S3 a Google Cloud Storage. Zákazníci následne môžu vykonávať analytické spracovanie veľkých objemov dát a takisto získajú zálohu údajov v cloude. Okrem údajov z vlastných výrobných a obchodných procesov do analýz vstupujú mash-up dáta zo sociálnych sietí, ako je Facebook, Twitter a Google+, čo umožňuje získať nové a ucelené poznatky o správaní zákazníkov, o životných cykloch produktov a podmienkach trhov.

Pri prezentáciách výsledkov analýz, prípadne  služieb a ich architektúry sa čoraz viac používa virtuálna realita

Najdiskutovanejšia téma podujatia bola cloudová verzia vlajkovej analytickej platformy SAP-u. Inovovaná verzia Spring 2016 edition bola koncom mája predstavená na globálnej konferencii SAPHIRE NOW v Orlande. SAP HANA Cloud Platform je platforma poskytovaná formou cloudovej služby (PaaS), ktorá umožňuje vybudovať nové a rozšíriť existujúce cloudové aplikácie a on-premise aplikácie a integrovať cloudové aplikácie so systémami zákazníkov. „Tisícky zákazníkov si vyberajú platformu SAP ako cloudovú službu s cieľom integrovať ju do kritických podnikových aplikácií rýchlo a jednoducho. Tieto firmy vyvíjajú aplikácie takmer v reálnom čase a vyhrávajú v konkurenčnom boji v prostredí digitálnej ekonomiky,“ zdôraznil v rozhovore pre PC REVUE Thorsten Schneider, produktový manažér SAP HANA Cloud Platform. „Nové funkcie podporujú dôveryhodnú správu identít naprieč rôznymi cloudovými službami, v hybridných a on-premise prostrediach, spoločné používateľské skúsenosti a automatické poskytovanie obchodných služieb. To umožňuje manažérom riadiť svoje firmy či ich organizačné jednotky zo svojho telefónu s aplikáciami novej generácie.“

Governance, Risk & Compliance

 Prednášky v sekcii GRC absolvovali predovšetkým predsedovia a členovia správnych rád, riaditelia a ďalší vysokí vedúci pracovníci. Aj v oblasti označovanej GRC sa budú vyžadovať nové úrovne technických a procesných inovácií. SAP na podujatí predstavil službu SAP Cloud Identity Access Governance na analýzu prístupov. Ide o nový typ cloudovej služby, ktorá reaguje na rastúci dopyt trhu po riešeniach typu identita ako služba (IDaaS). IDaaS poskytuje súbor infraštruktúrnych funkcií, ktoré umožňujú jediné prihlásenie do cloudu. To umožňuje centrálne spravovať identity a optimalizovať procesy dodržiavanie predpisov vo firmách a organizáciách.

Účastníci s prednášajúcimi živo diskutovali, ako nové technológie umožňujú reagovať v oblasti financovania, riadenia rizík a compliance. Obchodovanie s veľkým množstvom partnerov si vyžaduje dynamiku a nároky na rýchle a  správne rozhodovanie sa neustále stupňujú. No takto sa manažéri môžu rozhodovať iba vtedy, ak majú kvalitné podklady. Špecialisti zo SAP-u a partnerskej firmy Deloitte  vysvetľovali, ako využívať najmodernejšie technológie na uľahčenie optimalizácie procesov a redukciu nákladov a ako účinnejšie a operatívnejšie robiť analýzy schopné poskytnúť podklady na zmysluplné a merateľné zlepšenie výkonnosti podniku.

Nevyhnutné cestovné náklady hradila spoločnosť SAP.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať