SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Hybridný bio počítač využíva 80 000 živých mozgových buniek

0
Výskumníkom z Illinoiskej univerzity v USA sa podarilo zostaviť živý počítač kultiváciou viac ako 80 000 myších kmeňových buniek. Počítač vytvorený z desiatok tisícov živých myších mozgových buniek dokáže rozpoznať svetelné vzory. Tím prezentoval svoje zistenia v Americkom inštitúte fyziky vo forme počítača s veľkosťou dlane. Článok bol publikovaný v časopise New Scientist. Vedci umiestnili 80 000 preprogramovaných myších kmeňových buniek medzi optické vlákna na mriežke elektród. Bunky boli počas experimentu udržiavané nažive v inkubátore a tím trénoval počítač opakovaným blikaním desiatich rôznych vzorov elektrických impulzov počas jednej hodiny. Následne zaznamenal a analyzoval signály vysielané neurónmi po 30 minútach odpočinku. Aký dobrý bol počítač pri analýze údajov? Spočiatku jeho skóre nebolo vysoké. Meria sa na stupnici od 0 do 1, pričom 1 znamená dokonalé rozpoznanie vzorov. Prvé skóre neprekročilo koeficient 0,6 pre náhodné výkyvy elektrickej energie vychádzajúcej z neuróno ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať