CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

IFS aplikácie pomáhajú zvýšiť efektivitu v BME

0
Koncom roku 2011 zaviedol strojársky podnik Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky (BME), odštepný závod Hornonitrianske bane zamestnanecká, a. s., IFS aplikácie pre riadenie a evidenciu výroby. Nové ekonomické podmienky, potreba konkurencieschopnosti aj vyššie dopyty po včasných dodávkach opráv banských strojov, aj rozvoj a výroba ďalších mechanizmov pre bezpečnosť banskej prevádzky podnietili vedenie závodu k rozhodnutiu zvýšiť úroveň vlastného vývoja výrobkov a presadiť sa v náročnom prostredí na trhu s banskou a strojárskou výrobou.„Zaistenie kvality a plnenia termínov dodávok nie je v súčasnosti možné bez efektívneho nástroja na plánovanie a riadenie výroby. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu je aj presná evidencia výroby," hovorí Róbert Hraňo, riaditeľ závodu BME. „Preto sme pri výbere dodávateľa informačného systému uprednostnili silného partnera a taký systém, ktorý patrí k svetovej špičke v riadení podnikových procesov, a to najmä v prostredí zákazkovej výroby."V spo ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať