SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IKEA VINDSTYRKA / Senzor kvality vzduchu v interiéri

0

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame v obytných miestnostiach aj v priestoroch, kde pracujeme, je jeden z rozhodujúcich faktorov pre zdravie a pohodu. Senzor kvality vzduchu IKEA VINDSTYRKA poskytuje informácie o aktuálnej koncentrácii prachových častíc, o množstve prchavých organických zlúčenín TVOC (Total Volatile Organic Compounds), teda súhrne prchavých organických zlúčenín napríklad z farieb, varenia alebo čistiacich prostriedkov či iných chemikálií v domácnosti.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Na displeji sa zobrazuje aj teplota a vlhkosť vzduchu. Nájdete tu aj informácie o koncentrácii jemných čiastočiek prachu, ktoré sú menšie ako 2,5 mikrometra, a v závislosti od nameraných hodnôt dvojitá šípka ukazuje na zelené, oranžové alebo červené farebné políčko. Zelené políčko indikuje koncentráciu 0 – 35 µg/m3, žlté 35 – 120 µg/m3 a červené koncentráciu nad 120 µg/m3. Informácia o množstve prchavých organických zlúčenín je zobrazovaná graficky pomocou šípky. Vodorovná šípka indikuje stabilnú úroveň. Ak šípka smeruje nahor, znamená to stúpajúcu, a ak nadol, klesajúcu tendenciu. Na hornej strane je veľké tlačidlo na zapnutie podsvietenia a menšie tlačidlo na párovanie s bránou DIRIGERA. Dlhším zatlačením veľkého tlačidla sa prepnete do režimu, v ktorom môžete nastaviť intenzitu jasu, čas automatického vy­pnutia a jednotky teploty. Senzor sa napája cez konektor USB-C. Zdroj nie je pribalený.

Informácia o kvalite vzduchu v miestnosti je dôležitá, ale určite si položíte otázku, ako ju v prípade nepriaznivých hodnôt zlepšiť. Najlepšie pomocou účinnej čističky vzduchu, niekedy pomôže aj častejšie vetranie. Môžete použiť buď čističku bez senzora a ovládať ju manuálne, alebo senzor VINDSTYRKA prepojiť s čističkou vzduchu IKEA STARKVIND v tvare okrúhleho stolíka, ktorú bude senzor ovládať. Podľa potreby zapne ventilátor čističky a nastaví jeho otáčky. Na bezdrôtové prepojenie senzora a čističky je potrebný hub DIRIGERA. So smart hubom TRADFRI senzor nespolupracuje. Podrobnejšie informácie o kvalite vzduchu sa zobrazia v aplikácii IKEA Home smart. V nej môžu používatelia nastaviť, aby senzor VINDSTYRKA spustil ďalšie inteligentné zariadenia, napríklad systém vetrania, a to súčasné aj také, ktoré prídu na trh v blízkej budúcnosti.

Výhoda takéhoto tandemu v porovnaní s čističkami vzduchu s integrovaným senzorom je v tom, že senzor môžete umiestniť mimo čističky a merať kvalitu vzduchu v priestore, kde sa najčastejšie zdržiavate, zatiaľ čo čistička je tam, kde zapadne do dizajnu bytového interiéru. Prípadne môžete zmerať kvalitu vzduchu vo viacerých miestnostiach a následne čističku umiestniť tam, kde je to aktuálne najviac potrebné. Ak senzor indikuje rastúcu koncentráciu prchavých chemikálií, treba miestnosť čo najrýchlejšie vyvetrať.

Výrobca upozorňuje, že senzor nemeria koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO), takže ak kúrite drevom, mali by ste mať v miestnosti aj senzor, ktorý vás upozorní na prípadnú zvýšenú koncentráciu tohto smrteľne jedovatého plynu.

Senzor som testoval v miestnosti s krbovou pecou. Po čistení pece, keď som lopatkou vyberal popol, stúpla koncentrácia prachových častíc na 80 µg/m3 a indikátor ukazoval žlté políčko. Keď som asi meter od senzora nalial trochu odlakovača na nechty na kúsok vaty, šípka indikujúca prchavé plyny takmer okamžite začala ukazovať stúpajúci trend.

PLUSY, MÍNUSY:

+ Dizajn, prehľadná indikácia, možnosť ovládania čističky
- Nemeria koncentráciu oxidu uhoľnatého

PARAMETRE:

• Rozsah detekcie častíc: 0 - 1000 µg/m3; napájanie: 5 V DC, 1 A, 0,5 W, USB-C; rádiová komunikácia 2,4 GHz s bránou DIRIGERA, dosah: 10 m v otvorenom priestore

• Cena: 39,99 EUR

HODNOTENIE: 9/10

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať