SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IT odborníci chýbajú, ale situácia by mohla byť ešte horšia

Tlačové správy
0

Takmer 60 percent Slovákov by uvažovalo o rekvalifikácii v prospech IT kariéry

SAMSUNG 042024 Advertisement

Zamestnanci v IT oblasti dlhodobo chýbajú u nás i vo svete. Segment si ich bude pýtať stále viac. IT odborník potvrdzuje, že zamestnanci chýbajú, avšak situácia by mohla byť ešte horšia. Aj napriek nelichotivému stavu v praxi, Slováci vnímajú v IT profesii viacero výhod a potvrdzujú atraktívnosť tohto segmentu. Podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Seyfor by o rekvalifikácii v prospech IT kariéry uvažovalo takmer 60 percent Slovákov.

Z prieskumu Svetového ekonomického fóra, ktorého sa zúčastnilo 803 firiem zo 45 krajín sveta, vyplýva, že viac ako 75 % spoločností plánuje v nasledujúcich piatich rokoch implementovať do svojho biznisu viaceré typy digitálnych technológií či platforiem (veľké dáta, cloudové služby, umelá inteligencia).

Trend digitalizácie potvrdzuje aj Martin Cígler, CEO IT spoločnosti Seyfor. Vníma, že rast IT segmentu je o čosi rýchlejší ako rast počtu odborníkov pre túto sféru, avšak situácia podľa neho nie je kritická: „Viem si predstaviť ešte horšiu situáciu. IT segment je naozaj dynamický a penzum vedomostí, ktoré má IT odborník zvládať sa zvyšuje. Je to však prirodzený jav a je pravdou, že je pre nás ťažké obsadiť niektoré typy pracovných pozícií, ako sú vývojári alebo seniorní IT architekti. Situácia na trhu práce taktiež akceleruje rast platov IT odborníkov, a to je motorom zvyšovania cien IT služieb.“    

Aj napriek nelichotivému stavu v praxi, Slováci vnímajú v IT profesii viacero výhod a potvrdzujú atraktívnosť tohto segmentu. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Seyfor.
V otázke, čo by opýtaných oslovilo, ak by uvažovali o kariére v IT, bola dominujúcou odpoveďou flexibilita a možnosť pracovať v tejto sfére prakticky odkiaľkoľvek. Uviedlo tak 62 percent Slovákov. Takmer 60 percent je motivovaných finančnými benefitmi a 40 percent Slovákov vníma, že IT je dlhodobo perspektívnou a progresívnou oblasťou.

Pomerne zhodné sú aj percentá, ktoré pomenúvajú prekážky, ktoré by Slovákov limitovali rozhodnúť sa v prospech IT kariéry: 43 percent odrádza stres a tlak z chýb, ktoré môžu nastať a 42 percent si myslí, že táto práca je príliš technická a odborná. Nutnosť neustáleho učenia sa a sledovania trendov odrádza 39 percent Slovákov. Potešujúcim faktom je, že takmer 60 percent Slovákov by uvažovalo o rekvalifikácii v prospech IT kariéry, ak by v nej mali dlhodobú a finančne atraktívnu perspektívu.

M. Cígler si myslí, že rekvalifikácia je vhodná pre každého, kto má chuť robiť to, na čo sa rekvalifikuje. Ďalej komentuje: „Rekvalifikácia je rozhodne spôsob, ako zmeniť zameranie a vypracovať sa v oblastiach, ktoré sú v súčasnej dobe nedostatkové. Je to však o človeku samotnom, pretože rekvalifikácia je odrazovým mostíkom, ale ďalšou cestou je skutočné zlepšovanie sa v praxi. Môže to byť náročnejšie, keď niekto pozične rastie pomalšie a získava skúsenosti postupne, ale nevidím to ako nereálne. Pokiaľ má zamestnanec vôľu na sebe pracovať, u nás dostane šancu vždy.“

Ak má uchádzač o prácu v IT obavy z náročnosti tejto práce, M. Cígler radí, aby sa sústredil na zamestnávateľov, ktorí podporujú vzdelávanie svojich zamestnancov: „Vnímame, že ľudia by sa mali neustále vzdelávať. Vzdelaný zamestnanec je do istej miery konkurenčnou výhodou. My v našej spoločnosti investujeme veľa do rôznych vzdelávacích programov, či sú to soft alebo hard skills a popravde stále premýšľame, či v tomto smere nemôžeme robiť ešte viac. Našim zamestnancom dávame rovnako možnosť, aby si sami proaktívne vyhľadávali príležitosti na zlepšenie svojich znalostí, čo radi podporujeme. Naše investície do vzdelávania sa nám vždy pozitívne vracali. Pokiaľ investujete do svojich zamestnancov, vráti sa vám to kvalitou ich práce a logicky aj lepšími odbornými znalosťami.“

Poznámka: Uvádzané dáta sú z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý prebiehal v dňoch 22.4. až 28.4.2023. Autorom prieskumu je agentúra MNFORCE. Prieskum prebiehal na reprezentatívnej vzorke 500 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.

O spoločnosti SEYFOR  

Seyfor Slovensko, a.s. sa radí k veľkým európskym dodávateľom ICT riešení, v Českej republike je najväčším výrobcom účtovných, ERP a mzdových a personálnych systémov. Spoločnosť má vyše 1 600 zamestnancov v ôsmich krajinách a celosvetovo obsluhuje zákazníkov v 38 štátoch. Seyfor, ktorý predtým vystupoval pod značkou Solitea, uskutočnil v posledných rokoch desiatky významných akvizícií IT firiem. Viac informácií nájdete na www.seyfor.com.

Seyfor Slovensko, a.s.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať