SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

IT prostredie na efektívnu prácu odkiaľkoľvek

0

Výzvy pre firemné IT tradične diktovalo dynamicky sa rozvíjajúce podnikateľské prostredie. Manažéri v spolupráci s CIO v snahe o zvýšenie alebo aspoň zachovanie konkurencieschopnosti hľadali scenáre na využitie perspektívnych technologických trendov. Začiatkom roku 2020 sa však situácia dramaticky zmenila a výzvy pre technologický svet začali diktovať aj obmedzenia súvisiace s globálnou pandémiou. Vzhľadom na snahu o minimalizáciu stretávania sa začali do popredia vystupovať technologické riešenia, ktoré majú označenia digitálne a na diaľku.

Firmy si dlhodobo uvedomujú výhody zmeny štýlu práce, ale ich implementácia bola často konzervatívna. Typické príklady sú práca z domu a BYOD (Bring Your Own Device) čiže používanie vlastných zariadení. Inhibítormi zavádzania práce z domu boli hlavne obavy o bezpečnosť či komplikovaná tímová spolupráca. Na jar 2020 sa prakticky počas týždňa začali realizovať prísne protipandemické opatrenia a firmy sa ocitli v situácii, keď boli „hodené do vody“ a museli plávať. Vo veľmi krátkom čase bolo treba vyriešiť tak organizačne, ako aj technicky, aby čo najviac zamestnancov mohlo začať pracovať z domu, a robiť rôzne opatrenia na zabezpečenie fungovania firmy, aby pre ne táto situácia neznamenala veľkú stratu či pokles konkurencieschopnosti.

Manažéri a IT špecialisti museli doslova z večera na ráno upravovať procesy, aby dokázali v takýchto zmenených podmienkach aspoň ako-tak fungovať. Nastal veľký záujem o nástroje na tímovú spoluprácu a videokonferencie. Väčšina firiem to aj napriek počiatočným obavám zvládla a v mnohých prípadoch sa dokonca zistilo, že home office je pre niektoré povolania efektívnejší než klasický štýl práce.

Kľúčovou požiadavkou na efektívnu prácu nielen z domu, ale vo všeobecnosti odkiaľkoľvek je zabezpečenie vzdialenej správy infraštruktúry, predovšetkým klientskych zariadení. Pre ľudí zbehlých v používaní informačných technológií nie je pripojenie k firemnému serveru či cloudovým službám problém, ale veľa zamestnancov, ktorých náplň práce nesúvisí s IT, zápasí s elementárnymi záležitosťami, ako je nastavenie bezpečného pripojenia VPN. Samozrejme, nie je problém vyriešiť to cez rôzne aplikácie diaľkového pripojenia typu TeamViever. Má to však rôzne úskalia. Pracovníkovi môže zavolať „technická podpora Microsoftu“, kde mu školený hlas s miernym indickým či ruským prízvukom vysvetlí, že jeho počítač je v ohrození, ale oni to na diaľku vyriešia. Zamestnanec, keďže už takto komunikoval s IT podporou vlastnej firmy, ktorú pozná, sa bude cítiť hrdo, že takýto spôsob ovláda, ­TeamViewer má už nainštalovaný, a tak sa bude chcieť pred „technickou podporou Microsoftu“ predviesť a kyberzločincovi, ktorý sa za touto aktivitou skrýva, diaľkový prístup umožní. Ďalej ani nemusíme pokračovať... 

Základná požiadavka na mobilnú prácu pre väčšinu zamestnancov je zabezpečený a primerane výkonný počítač. Pre niektoré povolania ho zastúpi tablet s klávesnicou, prípadne aj smartfón. Podľa možnosti sa treba vyhnúť využívaniu súkromných počítačov, výnimkou sú dobre zabezpečené zariadenia schválené zamestnávateľom v rámci BYOD. Prax ukázala, že BYOD sa hodí hlavne pre smartfóny, prípadne tablety. Aplikácie na prácu s dokumentmi umožňujú využiť smart­fón s primerane kvalitným displejom predovšetkým na čítanie a prípadne aj menšie úpravy dokumentov. Tablet, ktorý má aspoň 10-palcový displej a externú klávesnicu, môžeme považovať za plnohodnotný pracovný nástroj. Z hľadiska bezpečnosti a aj efektívnosti správy klientskych zariadení je lepšie, ak zamestnanci využívajú firemné notebooky. V nich môžu vykonávať len také úkony, aké im povolí administrátor, a organizácia pracovného prostredia zodpovedá firemným politikám.

Zamestnanec pri práci odkiaľkoľvek potrebuje prístup k internetu, firemnému e-mailu, mal by mať možnosť pripojiť sa k videokonferencii a disponovať možnosťami spojenými s ich špecifickými funkciami. Často potrebuje prístup ku cloudovým aplikáciám, ako napríklad Microsoft 365, kde je zahrnutý aj balík aplikácií Office. Inak povedané, treba zabezpečiť, aby všetci používatelia mali počítač, na ktorom sú nainštalované všetky aplikácie nevyhnutné na ich prácu. Navyše tento počítač by mal mať nakonfiguované pripojenie VPN k centrále firmy alebo priamo na cloudové služby využívané firmou. Nie vždy je efektívne replikovať pripojenie rovnakým spôsobom, ako keď zamestnanec pracuje v kancelárii, teda aby bol pripojený cez VPN do podnikovej siete a odtiaľ sprostredkovane na cloudové služby a  aplikácie SaaS, ktoré jeho firma využíva. Ak to okolnosti a bezpečnostné politiky umožňujú, bude jednoduchšie vytvoriť pripojenie priamo na tieto služby. 

Jedno z rizík práce odkiaľkoľvek je aj zvýšená pravdepodobnosť straty alebo krádeže počítača, či už doma, v hoteli, alebo počas cestovania. Dobrá ochrana je šifrovanie disku a dobré zabezpečenie počítača, ale ešte lepšie v takej situácii je, ak v počítači nie sú uložené žiadne údaje. To umožňuje riešenie typu virtualizovaného desktopu, keď všetky údaje sú v bezpečí na serveroch vo firemnom dátovom centre alebo v dátovom centre renomovaného poskytovateľa cloudových služieb.

Netreba zabúdať na bezpečnosť. Pravidelné inštalovanie bezpečnostných aktualizácií a používanie antivírusu už považujeme za samozrejmosť. Navyše administrátor musí na počítačoch zamestnancov s mobilným štýlom práce nastaviť firewall, zapnúť šifrovanie disku a občas vykonať aj audit nainštalovaných aplikácií, či ich zamestnanec skutočne využíva. Ak sa zamestnanec pripája cez VPN, môže používať pri práci z domu router od poskytovateľa internetu a spoľahnúť sa, že má pravidelne automaticky aktualizovaný firmvér a že je dobre nastavený. Zamestnancov treba poučiť, aby na ukladanie bezpečných hesiel používali spoľahlivého, firmou odporúčaného správcu hesiel. Bežní zamestnanci by v žiadnom prípade nemali ukladať heslá do textových súborov na ploche. Urobili by síce veľkú radosť falošnej technickej podpore, ale sebe a firme by spôsobili obrovské problémy.  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že po návrate do bežného režimu sa všetko vráti do zaužívaných koľají, ale opak je pravda. Viac než rok fungovania v zložitých zmenených podmienkach je dostatočný čas na to, aby bolo možné konštatovať, že podnikanie už nebude také ako predtým.

» Ľuboslav Lacko

ÚVODNÉ FOTO: Gabriel Beaudry on Unsplash

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať