CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

ITAPA opäť priniesla množstvo zaujímavých tém, prinášajúcich svetlo na konci tunela, že sa Slovensko posúva pozitívnym smerom

Tlačové správy
0

Medzi horúce témy, ktoré pritiahli veľkú pozornosť, bolo vystúpenie ministerky Veroniky Remišovej o elektronizácii verejnej správy. Momentálne je aktívny už modul „narodenie dieťaťa“, v budúcom roku už majú byť aktívne štyri ďalšie moduly a pripravuje sa ďalších dvanásť. Na ťahu sú najmä ministerstvá, ktorých sa príslušné témy týkajú. Cieľom elektronizácie je debyrokratizovanie a digitalizovanie životných situácii v rámci štátnych informačno-technologických služieb. Na jar by mal byť už zdigitalizovaný  Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk. Digitálny ekosystém štátu bude pre občanov SR dostupný cez aplikáciu Slovensko v mobile, cez ktorú sa do portálu Slovensko.sk prihlásia bez čítačky. Vzhľadom na náročnosť celého projektu, zapoja odborníci z ministerstva študentov a akademických odborníkov do štátnych projektov z oblastí eurofondov, inovácií, IT či regionálneho rozvoja. Od študentov sa očakáva, že prinesú inovatívne riešenia a nový pohľad na problematiku.  

Anonymná kybernetická armáda
Záujem pritiahol aj Mstislav Banik, vedúci vývoja eSlužieb z ukrajinského Ministerstva digitálnej transformácie. Mal na starosti spúšťanie nových služieb na portáli štátnej správy a stál za vývojom jej aplikácie Dija. Aplikáciu používa približne 18 miliónov Ukrajincov a slúži aj ozbrojeným silám. Pomocou nej môžu obyvatelia od začiatku invázie nahlasovať pohyb ruských vojsk či posielať peniaze ukrajinskej armáde. Nevyhol sa samozrejme otázkam o kybernetickej bezpečnosti po ruskej februárovej agresii. Ako povedal, na Ukrajine pracuje anonymná IT armáda, čo je približne 370 tisíc ľudí, bojujúcich v kybernetickej vojne proti ruským bankám, štátnym inštitúciám a iným organizáciám. Robia to dobrovoľne a bezplatne, čo niektorých po čase demotivovalo a prestali sa zapájať. Našťastie, iní nadšenci a vlastenci sa do tohto boja, naopak, pridávajú. IT pripojenie, ktoré je v tomto boji kľúčové, im okrem lokálnych poskytovateľov IT služieb pokrýva aj Starlink, pričom ho financuje nielen Elon Musk, ale najmä vláda USA i ďalších krajín. Z domácich donorov ide väčšinou o súkromný sektor. Starlinkovú sieť využívajú nielen občania, ale aj nemocnice, školy a samozrejme, bojové jednotky. Ukrajinci nezaznamenali, že by ruská strana využívala nové útočné prostriedky na vedenie kybernetickej vojny, skôr je ten zásah systematický a mohutný. 

Zľava: Mstislav Banik, vedúci vývoja eSlužieb, Ministerstvo digitálnej transformácie, Ukrajina a Taavi Linnamäe z Nadácie prezidentky, Estónsko

Zdravotníctvo a IT
Ďalšou neuralgickou témou týchto dní je zdravotníctvo. Zdalo by sa, že v tak dlho podfinancovanej oblasti je paródiou rozprávať sa o IT technologiách, ako je umelá inteligencia či strojové spracovanie dát. Paradoxne, práve nízky počet zdravotníkov (či už sestier alebo lekárov) je zvýšeným dôvodom, aby sa moderné technológie čím skôr zaviedli do praxe. Či ide o telemedicínu, elektronické spracovávanie lekárskej dokumentácie, vyhodnocovanie rádiologických snímkov alebo zjednodušovanie sesterskej evidencie výkonov. 

Centrum inovatívneho zdravotníctva
CIZ, čiže Centrum inovatívneho zdravotníctva je nový hub, ktorý chce byť centrom zavádzania digitálnych inovácii do zdravotníctva – vytvárať otvorenú platformu na zber inovácii, aby sa prepájali poskytovatelia zdravotníckych služieb, IT dodávatelia a inovátori, aj na základe vytvorených projektov. Samozrejme, skontaktujú aj tvorcov verejných politík. Centrum zbiera požiadavky zo zdravotníckeho sektora, pripraví im návrh riešenia, pomôže vyškoliť príslušných pracovníkov a riešenie sa otestuje. Cieľom Centra nie je riešenie implementovať, ale vytvoriť spoločnú platformu, prepájať obe strany, aby sa healhtcare mohlo zmodernizovať. 

IT bezpečnosť v nemocniciach
Hrozbou pre bezpečnosť v nemocniciach sú jednak samotní zamestnanci, ktorí ešte stále reagujú na nebezpečné mejly, pishing, používajú v pracovnej pošte slabé heslá alebo nechávajú počítače s otvorenými kontami aj po pracovnej dobe. Druhou slabinou je oblasť verejného obstarávania, čo sťažuje prácu šéfovi bezpečnosti – od navrhnutia bezpečnostných opatrení po ich realizáciu prebehne neraz aj rok. A to je v živote takej dôležitej inštitúcie nehorázne veľa času.

Siemens inteligentný simulátor 
SmartSimulator od Siemensu je aplikácia, moderný nástroj, ktorý využíva reálne dáta z rôznych medicínskych vyšetrovacích prístrojov a senzorov, či ide o CT, MR, angiografy, kardiografy, skenery a podobne. Určená je na individuálne vzdelávanie zdravotníckeho personálu, aby získal čím skôr zručnosti, aby dokázal pacientovi čím skôr odovzdať výsledky vyšetrenia. Na diaľku sa vďaka cloudovému riešeniu môže pripojiť expert z ktoréhoľvek miesta a  poskytnúť expertízu snímky. Pre lepší interaktívny zážitok pri používaní simulátora využíva aplikácia aj zariadenia VR aj AR. Keďže je problém pre lekárov dostať sa na reálny prístroj a zariadenie len za účelom učenia sa, simulátor má veľké využitie pre záujemcov z celého sveta. Nevyžaduje náročné technické podmienky – prístup na internet so šírku pásma min. 5 Mb a štandardné počítačové vybavenie.  

Siemens smart simulátor

Boj proti hoaxom, dezinformáciam a trollom
Túto neľahkú úlohu si vzalo na plecia MIRRI a predstavilo v rámci projektu Inovatívne digitálne riešenia investíciu  Hackatony POO SR. Už v pilotnom projekte podporili podnikateľské nápady, týkajúce sa boja proti hoaxom, dezinformáciam a toxickým komentárom na internete. Víťazom pilotnej fázy sa stal projekt Infomentor. Cieli na študentov stredných škôl a odborných učilíšť, ktorých má snahu učiť kritickému mysleniu pri hodnotení správ z médií. Realizačný tím Infomentora naprogramoval appku, ako prijateľný prostriedok pre mladých, pomocou ktorej budú študenti dostávať raz za týždeň aktivačné testy. Budú ich viesť k zamýšľaniu sa na pravdivosťou rôznych nadpisov článkov a výrokov. Realizátori by radi zapojili od septembra 2023 do projektu stredné školy v rámci výchovy k mediálnej gramotnosti. 

Elfovia s umelou inteligenciou
V ďalšom zaujímavom projekte sa spojila skupina dobrovoľníkov s názvom Elfovia s umelou inteligenciou, bojujúcou proti hoaxom a nenávistným komentárom. Keďže Slovensko je vo vojne, zatiaľ iba hybridnej, no prehráva v nej, nestačí robiť iba osvetu, ale aj aktívne odstraňovať nepriateľské účty. UI dokáže samostatne skategorizovať približne 80 % komentárov napríklad z Facebooku, alebo mienkotvorných médií, použitím vzorových tréningových dát. Vylúči tak trollov, čo je v súčasnosti už vyše 5 tisíc toxických nahlásených a odstránených účtov. Elfovia zhodnotia zvyšnú časť komentárov, ktorú UI nedokázala zaradiť. Elf, bojovník, by mal okrem toho kultivovať diskusie, ktoré sú neprístojné. Elfovia, to je skupina približne 40 študentov, ktorí tento rok od konca marca do konca októbra už riešilo vyše 5 miliónov komentárov. Okrem toho vytvárajú vopred pripravené automatické odpovede s linkami na zdroje, ktorými reagujú na hoaxy. Projekt expanduje aj do Česka. 

Tim projektu Infomentor, zľava: Marianna Szarková, Lucia Drobná

Množstvo ďalších dobrých myšlienok o existujúcich i pripravovaných projektoch je známkou toho, že na Slovensku existujú ľudia vzdelaní, zruční a ochotní nadchnúť sa pre dobré nápady. To je zárukou, že sa hádam pomaly, ale predsa blížime k mottu tohtoročnej konferencie ITAPA: (Mať) právo na úspech. 

Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať