PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Index udržateľnosti v čase pandémie

0

Špeciálny projekt

Podľa prieskumu spoločnosti Epson už na začiatku roku 2020 si spoločnosti a ich zamestnanci uvedomovali vplyv nadmerného cestovania, výhody práce na diaľku a úlohu, ktorú by technológie mohli zohrávať pri zabezpečení efektívnejšieho a udržateľnejšieho pracoviska. Už na začiatku roku 2020 si spoločnosti a ich zamestnanci uvedomovali vplyv nadmerného cestovania, výhody práce na diaľku a úlohu, ktorú by technológie mohli zohrávať pri zabezpečení efektívnejšieho a udržateľnejšieho pracoviska.

Pandémia ochorenia COVID-19 nespôsobila zmenu, ale určite ju urýchlila. Obmedzenia pohybu nám ukázali trochu inú budúcnosť. Výrazne nižšie objemy dopravy viedli k zlepšeniu kvality ovzdušia a nižšej hlučnosti. Práca na diaľku umožnená technológiami znížila energetickú závislosť firiem a u niektorých zamestnancov zlepšila rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Takisto urýchlila zmeny v správaní sa zákazníkov a očakávaniach v súvislosti s tým, čo sa vníma ako udržateľná spoločnosť s podporou technológií.

So vstupom do dlhšieho obdobia obnovy bude environmentálna udržateľnosť rozhodujúcou súčasťou úspechu firiem. Nová správa o indexe udržateľnosti sa zameriava na meniace sa priority a očakávania týkajúce sa udržateľnosti a sociálnych otázok – teraz i po pandémii koronavírusu. Správa sa snaží identifikovať nielen pôsobenie spoločností, ale aj príležitosti a hrozby vyplývajúce z očakávaní ich zákazníkov a zamestnancov. Zaoberá sa takisto rozdielmi na základe demografických a geografických faktorov.

Je pochopiteľné, že nový tlak vyvolaný pandémiou koronavírusu núti spoločnosti prehodnotiť svoje priority. Udržateľnosť a sociálne otázky boli, žiaľ, podľa všetkého presunuté na vedľajšiu koľaj a 76 % spoločností potvrdilo, že ich nezaradili do svojich troch hlavných obchodných priorít. Pozitívne však je, že po skončení krízy môžeme očakávať návrat týchto otázok do popredia záujmu. 65 % respondentov uvádza, že tieto problémy budú po pandémii zohrávať dôležitú úlohu.

Pokiaľ ide o kancelárske technológie, udržateľnosť a úspora nákladov spolu môžu ísť ruka v ruke. Tieto riešenia sú však často prehliadané makroeko­nomickými trendmi, ako sú veterné turbíny a solárne panely, ktoré môžu viesť k dojmu, že udržateľnosť môže byť nedostupná a nákladná.

Príležitosti pre udržateľnosť

Pre spoločnosti, ktoré sa i naďalej zaväzujú k úsiliu o ochranu životného prostredia a spoločensky zodpovednému konaniu, existujú aj menej ­hmatateľné výhody. 82 % osôb s rozhodovacou právomocou a 78 % osôb bez rozhodovacích právomocí verí, že tieto snahy môžu mať významný dosah na obchodné výsledky. Z tých, ktorí sa zameriavajú na ekologické a spoločenské úsilie, 86 % očakáva, že sa obchodné zisky v budúcom roku/piatich rokoch zvýšia.

83 % respondentov z radov spotrebiteľov alebo zákazníkov tvrdí, že ekologický a spoločenský aspekt produktov a služieb, ktoré osobne nakupujú, hrá dôležitú úlohu. Tieto faktory sú dôležité pre 81 % zamestnancov, ktorí by boli radi, keby ich podporoval aj ich zamestnávateľ.

Čo sa týka poskytovaných produktov, zamestnanci by si priali vidieť aj úsilie o udržateľnosť. 70 % z nich uvádza, že je nevyhnutné, aby produkty dlho vydržali, boli úsporné a/alebo pomáhali znižovať množstvo odpadu.

A hoci sú medzigeneračné rozdiely v rámci prieskumu evidentné – viac ako 76 % osôb mladších ako 22 rokov a 71 % vo veku 23 – 37 rokov očakáva, že spoločenské a ekologické problémy budú po pandémii koronavírusu ešte dôležitejšie, oproti iba 55 % respondentov vo veku 54 rokov a viac, je to práve staršia generácia, kto poháňa dopyt po energetickej účinnosti, odolnosti a znižovaní odpadov.

Ďalšie informácie a správu o indexe udržateľnosti nájdete tu: https://www.epson.sk/eco-values

 

 

Zobrazit Galériu

Epson.sk

Všetky autorove články

Pridať komentár