SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Index udržateľnosti v čase pandémie

0
Špeciálny projekt Podľa prieskumu spoločnosti Epson už na začiatku roku 2020 si spoločnosti a ich zamestnanci uvedomovali vplyv nadmerného cestovania, výhody práce na diaľku a úlohu, ktorú by technológie mohli zohrávať pri zabezpečení efektívnejšieho a udržateľnejšieho pracoviska. Už na začiatku roku 2020 si spoločnosti a ich zamestnanci uvedomovali vplyv nadmerného cestovania, výhody práce na diaľku a úlohu, ktorú by technológie mohli zohrávať pri zabezpečení efektívnejšieho a udržateľnejšieho pracoviska. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Pandémia ochorenia COVID-19 nespôsobila zmenu, ale určite ju urýchlila. Obmedzenia pohybu nám ukázali trochu inú budúcnosť. Výrazne nižšie objemy dopravy viedli k zlepšeniu kvality ovzdušia a nižšej hlučnosti. Práca na diaľku umožnená technológiami znížila energetickú závislosť firiem a u niektorých zamestnancov zlepšila rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Takisto urýchlila zmeny v správaní sa zákazníkov a očakávaniach v súvislosti s t ... Zobrazit Galériu

Epson.sk

Všetky autorove články