SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Informácie by mohli byť piatym stavom hmoty

0
Fyzik Melvin Vopson sa snaží dokázať, že informácie sú prítomné fyzicky. Je to zásadná zmena, ktorá by mohla viesť k novým poznatkom o tom, ako môžeme v budúcnosti riadiť ukladanie informácií. Mohla by takisto zásadne zmeniť naše uvažovanie o vesmíre. Vopson chce pomocou experimentu potvrdiť, že elementárne častice majú merateľnú hmotnosť. Išlo by o proces anihilácie hmoty a antihmoty, pri ktorom by sa vystrelil lúč pozitrónov na elektróny v kuse kovu. Pozitróny a elektróny sú subatomárne častice s rovnakou hmotnosťou a veľkosťou náboja. Pozitróny sú však nabité kladne a elektróny záporne. Kovový plech má veľa voľných elektrónov, čo zvyšuje pravdepodobnosť zrážky s prichádzajúcimi pozitrónmi. Vopson naznačuje, že pri anihilácii pozitrónu s elektrónom by mala vzniknúť energia zodpovedajúca hmotnostiam oboch častíc. Mala by tiež vyprodukovať extra dávku energie: dva infračervené nízkoenergetické fotóny so špecifickou vlnovou dĺžkou, ako priamy dôsledok vymazania informačného obsahu čas ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať