SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Inovatívne vzdelávanie s AI platformou Tellmee na báze API od Open AI

0

Platforme Telmee, ktorú využívajú študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova v Bratislave umožňuje využiť potenciál AI, v tomto prípade ChatGPT  efektívnejšie rýchlejšie a v neposlednom rade aj bezpečnejšie. Platformu naprogramovali Michal Maštena a Viktor Nagy

Aby študent dostal relevantnú a pre neho užitočnú odpoveď, je potrebné správne sformulovať otázku. A v tom je hlavná pridaná hodnota telmee. Zadanie, alebo otázka sformulovaná študentom sa nepošle priamo ChatGPT, ale najskôr sa analyzuje a hľadajú sa kľúčové slová.  

Na základe týchto kľúčových slov sa potom vyberú predspracované informácie z textov vytvorených učiteľmi a sformuluje sa zadanie pre Chat GPT. Komplexnosť odpovede závisí od komplexnosti sformulovanej otázky.

Učitelia nahrajú do aplikácie relevantné dokumenty, napríklad osnovy, vysvetľujúce texty a podobne. Nahraté dokumenty sú aplikáciou spracované, analyzované a indexované podľa kľúčových slov. Metódy spracovania sú know-how, ktoré si autori aplikácie starostlivo chránia. Keď potom dostane aplikácia nejaký dotaz napísaných študentom, tak aplikácia vie, ktorý dokument a konkrétne ktorá jeho časť sa spája s daným dotazom. Túto časť dokumentu potom aplikácia pošle do OpenAI aby vedel úplne zodpovedať na študentovo zadanie. Presnejšie povedané, študentovo zadanie vždy zostáva rovnaké a odošle sa do OpenAI v podobe ako ho zadal, no zadanie je doplnené o informácie zo spomínaných dokumentov, aby GPT zodpovedal na daný dotaz, nie podľa toho, čo AI LLM (Large language Model) model naučené, ale podľa tej informácie, ktorú aplikácia posiela spolu s dotazom.

Ukážeme to na praktickom príklade. Učiteľ dejepisu nahrá do aplikácie Telmee text o pokladoch japonského cisára

Poklady japonského cisára. Meč, drahokam a zrkadlo sú najvzácnejšie podklady japonských cisárov. Vieš čo znamenajú a prečo sú to akurát tieto tri predmety? Meč znamená silu a odvahu, drahokam znamená láskavosť a dobročinnosť, zrkadlo znamená múdrosť a sebareflexiu. Presne tieto vlastnosti by mal mať dobrý cisár a aj dobrý človek.

Ak sa študent opýta priamo ChatGPT otázku Aké sú poklady japonského cisára a prečo to sú práve tie? Dostane odpoveď

Poklady japonského cisára, známe ako "Trojica posvätných pokladov Japonska", sú hlavne symboly cisárskej moci a majú hlboký historický a mytologický význam. Tieto poklady sú:

Meč Kusanagi: Tento legendárny meč je známy aj ako „Trávny meč“. Podľa legendy bol získaný bohom Susanoo po porážke zlého draka Yamata-no-Orochi. Meč symbolizuje silu a odvahu.

Zrkadlo Yata: Toto posvätné zrkadlo bolo údajne použité na zvádzanie bohyne Amaterasu z jej skrýše, čím sa znova privolalo svetlo na svet. Zrkadlo symbolizuje múdrosť a pravdu.

Klenot Yasakani: Tento posvätný klenot, často zobrazovaný ako zvlnený korálok, je znákom božskej benivolencie. Symbolizuje láskavosť a šľachetnosť.

Dôvody, prečo práve tieto tri predmety tvoria posvätné poklady, sú zakorenené v japonskej mytológii a histórii. Tieto predmety sa tradične považujú za dary od bohov japonskému národu a sú hlboko spojené s šintoistickou vierou, ktorá je hlavným náboženstvom v Japonsku.

Predmety symbolizujú tri hlavné cnosti, ktoré by mal mať ideálny vládca: odvahu (meč), múdrosť (zrkadlo) a láskavosť (klenot). Tiež predstavujú legitimitu a kontinuitu japonskej cisárskej linie, ktorá sa podľa tradície datuje až k božskej predkovii Amaterasu, bohyni slnka. Cisár ako jej potomok má teda božský pôvod a úlohu udržiavať harmóniu a poriadok v krajine. Tieto poklady sa prenášajú z cisára na cisára počas korunovačných obradov, ale zostávajú skryté pred verejnosťou. Ich skutočná podoba a umiestnenie sú obklopené tajomstvom, čo dodáva ich existencii mystický a legendárny rozmer.

Ak rovnakú otázku položí študent cez aplikáciu Telmee, dostane odpoveď

Poklady japonského cisára sú meč, drahokam a zrkadlo. Každý z týchto predmetov má symbolický význam a reprezentuje určité vlastnosti, ktoré by mal mať dobrý cisár a aj dobrý človek.

Meč symbolizuje silu a odvahu. Je to nástroj, ktorým sa dá bojovať a chrániť. Sila a odvaha sú dôležité vlastnosti pre cisára, aby mohol riadiť a brániť svoj národ.

Drahokam symbolizuje láskavosť a dobročinnosť. Drahokam je vzácny a cenný, a preto je spojený s bohatstvom a hojnosťou. Láskavosť a dobročinnosť sú dôležité vlastnosti pre cisára, aby mohol spravodlivo a súcitne vládnuť a pomáhať svojmu ľudu.

Zrkadlo symbolizuje múdrosť a sebareflexiu. Zrkadlo je nástroj, ktorý odráža obraz a umožňuje vidieť samého seba. Múdrosť je dôležitá pre cisára, aby mohol robiť múdre rozhodnutia a riadiť krajinu správnym smerom. Sebareflexia je tiež dôležitá, aby cisár mohol poznať sám seba a zlepšovať sa ako lídri a ľudská bytosť.

Tieto tri poklady sú teda symbolické a reprezentujú dôležité vlastnosti, ktoré by mal mať dobrý cisár a aj dobrý človek.

Viktor Nagy je bývalý žiak SPŠE Hálova a aktívne s nimi spolupracuje napríklad na vzdelávaní mládeže aby sa žiaci pripravovali na život po strednej škole, aby sa vo voľnom čase vzdelávali. Vznikol projekt, do ktorého sa pridal aj Michal Maštena. Pripravili si osnovu, rôzne zaujímavé cvičenia a podobne, avšak narazili na problém, že sa časovo nestíhajú venovať všetkým tým žiakom, lebo na SPŠE je vyše 500 žiakov. A na Slovensku máme aj ďalšie stredné školy kde by sa tento projekt vedel uplatniť tak Nagy a Maštena dostali nápad vytvoriť aplikáciu, ktorá by navyše využila nastupujúci boom okolo AI. Cieľom aplikácie je, aby žiaci mali prístup k hodnotným informáciám, vedeli s informáciami interagovať a vedeli sa na základe nich vzdelávať. Vytvorenie prvej beta verzie trvalo približne 5 mesiacov.

Bola to nová technológia, tak nebolo až tak veľa informácií na internete. Veľa vecí sme museli zisťovať metódou pokus – omyl“ vysvetľuje Viktor Nagy, „Aplikáciu neustále zdokonaľujeme, aby sa s ňou ľahšie pracovalo a aby poskytovala ešte vyššiu pridanú hodnotu. Plánujeme aplikáciu rozšíriť tak, aby sa do nej dal nahrať aj multimediálny obsah, ktorý budú mať žiaci k dispozícii. To znamená, že keď sa spýtajú na dajme tomu niečo z oblasti matematiky a na internete je nejaké zaujímavé video, ktoré to vysvetľuje. Tak keď sa študent niečo pýta, dostane odpoveď. Ak spolu s odpoveďou dostane informáciu, že ak sa chce dozvedieť viac, poskytujeme ti aj toto zaujímavé video a celý tento multimediálny obsah má pomôcť so vzdelávaním, ale znova chceme, aby tam boli len overené, správne hodnotné informácie a médiá“.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Telmee OpenAI ChatGPT

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať