SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Intel: Firmy sa v strednej Európe s prijímaním trendu BYOD neponáhľajú

Tlačové správy
0
S vlastným počítačom a tabletom aj do práce? V Českej republike, ale aj ďalších krajinách strednej Európy si na to zamestnanci zatiaľ počkajú. Podľa prieskumov spoločnosti Intel sú zamestnávatelia pri zavádzaní trendu BYOD opatrní, veľké množstvo súkromných zariadení totižto stále nespĺňajú požiadavky na firemnú bezpečnosť a správu IT. Najväčší strach majú z bezpečnostných incidentov, z úniku firemných dát ako aj dĺžky prípadných opráv.

Využívať svoj vlastný počítač či tablet aj pre pracovné účely mohli v Českej republike v roku 2013 zamestnanci malého počtu firiem a výrazný zlom podľa prieskumu spoločnosti Intel nenastane ani v roku 2014. Zatiaľ čo až 50 % svetových firiem, najmä v Spojených štátoch, malo v úmysle v roku 2013 umožniť zamestnancom využívať ich vlastné počítače a tablety aj v práci, európske firmy sú v prijímaní konceptu BYOD zdržanlivejšie. V krajinách strednej Európy to bolo v priemere len 12 %. Maďarsko (18 %) a Česká republika (14 %) sú nad priemerom, ten znižuje Slovensko (9,8 %) a Poľsko (7,5%). Informácie o opatrnom postupe stredoeurópskych firiem v oblasti BYOD (Bring your own device = prines si vlastný počítač) priniesol prieskum spoločnosti Intel zorganizovaný medzi 726 stredoeurópskymi firmami.

Okrem existujúcich podporovateľov najväčší potenciál ďalšej podpory konceptu BYOD v prieskume spoločnosti Intel vykázali firmy v Poľsku (19 %) a v Českej republike (10 %). Najkonzervatívnejšie ku konceptu BYOD pristupujú slovenské spoločnosti, kde viac ako 82 % opytovaných manažérov IT BYOD nepodporuje a ani sa nechystá podporovať v najbližšom období.

„Stredoeurópske spoločnosti dôkladne zvažujú všetky pre a proti, ktoré by BYOD prinieslo. V súčasnosti sú firmy veľmi zdržanlivé, pretože množstvo skromných zariadení zamestnancov stále nespĺňa požiadavky firiem na bezpečnosť a správu IT," uvádza Evžen Pavlovský, obchodný manažér spoločnosti Intel pre strednú a východnú Európu.

Medzi hlavné dôvody prečo je zapojenie zamestnaneckých počítačov zo strany IT profesionálov prijímané s rešpektom, patria celosvetovo otázky firemnej bezpečnosti. „Koncept BYOD je nepochybne významným zásahom do firemnej infraštruktúry najmä kvôli masívnemu zapojeniu mobilných platforiem, ktoré sú v súčasnej dobe len ťažko zlúčiteľné s bezpečnostnými štandardami firiem," dodáva Evžen Pavlovský. Problémy spojené s firemnou bezpečnosťou pomôže vyriešiť uvedenie technológie Intel®Device Protection, ktorá umožní zariadeniam fungujúcim na systéme Android spĺňať väčšinu bezpečnostných štandardov pre domáce i pracovné využitie. Ako oznámila spoločnosť Intel na veľtrhu CES, táto technológia bude uvedená už v priebehu roka 2014.

Okrem otázok bezpečnosti vzbudzuje BYOD aj otázniky v súvislosti so správou IT a jeho servisom. Aj pomerne bežné úkony, ako je aktualizácia a správa softvéru, prípadne potreba niečo v notebooku či tablete opraviť, sa môžu stať pre chod firmy a efektivitu zamestnancov veľkou výzvou. Otázky typu, či by v prípade poruchy išlo zariadenie do bežného servisu a zamestnanec by ho nemal niekoľko dní k dispozícii, u IT manažérov vzbudzujú veľkú neistotu a nedôveru. Všetko je potrebné riešiť dopredu za jasného nastavenia pravidiel hry, ktoré musia zamestnanci akceptovať, čo je nutné premietnuť aj do firemných smerníc. „Príprava smerníc, ktoré budú tieto pravidlá definovať, nie je silnou stránkou spoločností. Aj medzi firmami, ktoré využívanie súkromných počítačov na pracovné účely zamestnancom umožnili, pomerne často nachádzame také, ktoré špecifikovanie presných pravidiel podcenili a zavádzajú ich dodatočne," dokresľuje situáciu Evžen Pavlovský.

Najväčší možný prínos zavádzania BYOD do firiem respondenti z radov manažérov IT v globálnom prieskume spoločnosti Intel vidia v úsporách firemných nákladov na nákup počítačov, vyššej produktivite zamestnancov, ktorých výkony umocňuje dôkladná oboznámenosť s prostredím počítača a jeho aplikáciami a nakoniec aj vyššia spokojnosť zamestnancov. V mobilnom svete, ktorý zavádzanie BYOD umožňuje sa môžu zamestnanci sami rozhodovať o tom akým spôsobom skĺbia prácu so súkromím a naopak sa od nich vyžaduje väčšia zodpovednosť.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať