SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Inteligentné riešenie parkovania od Telekomu

0

Problémy s dopravou a predovšetkým parkovaním v uliciach väčšiny našich miest sú logickým dôsledkom kombinácie demografických a ekonomických trendov. Ľudia sa sťahujú do miest, pripadne do nich dochádzajú za pracou na dennej, či týždennej báze. Zároveň pribúda áut. Tieto faktory spôsobujú, že dopyt po parkovacích miestach prevyšuje ponuku a neustále rastie. Nie vždy sa tento problém dá riešiť budovaním nových parkovísk, preto sa pozornosť mestských zastupiteľstiev sústreďuje na lepšie využitie existujúcich parkovacích miest.

Podľa výsledkov prieskumov až 74% vodičov pravidelne používa pri šoférovaní mobilnú navigačnú aplikáciu. Ľudia uvítajú aktuálne informácie o obsadení parkovísk a o voľných parkovacích miestach pozdĺž komunikácií a na iných podobných miestach. Aplikácia poskytujúca informácie o voľných parkovacích miestach by súčasne mohla vyriešiť aj ďalší problém - slabú platobnú disciplínu. Príčinou nie je ani tak neochota zaplatiť, ako malý počet platobných terminálov a ich nevhodné umiestnenie. Väčšina vodičov by preto uvítala možnosť pohodlnej mobilnej platby za parkovanie.

Mobilná aplikácia napojená na cloudové služby na pozadí umožňuje aj ďalšie sofistikované funkcie umožňujúce zladenie záujmov obyvateľov a návštevníkov mesta. Prieskumy ukázali, že až 82% majiteľov parkovacích miest by bolo ochotných ich zdieľať v čase, keď ich nevyužívajú, napríklad ak sú v práci, prípadne na víkendovom pobyte mimo mesto, či dovolenke. Samozrejme to musí byť pre nich výhodné, napríklad formou zľavy z poplatku za rezidentné parkovanie.

Riešenie ponúka parkovacia aplikácia ParkDots, ktorá umožňuje nájsť vhodné parkovisko v blízkosti vášho cieľa cesty a navigáciu na toto miesto. V aplikácii okrem aktuálnej obsadenosti nájdete všetky potrebné informácie o parkovisku, jeho vybavení, cenníku a možnostiach úhrad parkovného. Vďaka EČV a platobnej karte bezpečne uloženej vo vašom profile môžete uhradiť poplatok za parkovanie pohodlne priamo z mobilu. Aplikácia má implementované aj ďalšie užitočné funkcie, napríklad 15 minút pred uplynutím doby, na ktorú máte uhradené parkovné uhradené dostanete do mobilu notifikáciu a dobu parkovania si môžete na diaľku predĺžiť. Aktuálne je možné aplikáciu ParkDots využívať vo viacerých slovenských mestách a platiť za parkovanie je možné v Liptovskom Mikuláši.

Ak to zosumarizujeme mobilná aplikácia ParkDots pre vodičov umožňuje vyhľadávanie voľného parkoviska v blízkosti bodu záujmu, poskytuje informácie o aktuálnej obsadenosti a naviguje vás a na parkovisko. Ak sa miesta na pre vás vybranom parkovisku medzitým obsadia, aplikácia vás  automaticky presmeruje na iné voľné parkovisko. V mestách, kde je to podporované môžete za parkovanie zaplatiť priamo z aplikácie. Aplikácia ParkDots  podporuje aj zdieľanie parkovacích miest. Súčasťou systému ParkDots je aj administračná aplikácia pre mesto, ktorá poskytuje prehľadné informácie o aktuálnom stave obsadenosti jednotlivých parkovísk.

Administračná aplikácia umožňuje správu a konfiguráciu parkovísk a parkovacích miest, nastavenie taríf a parkovacích politík, vrátane správy používateľov a prideľovania povolení pre ZŤP, elektromobily a podobne. Zodpovední pracovníci magistrátu majú k dispozícii aktuálne reporty a štatistiky ohľadne využitia parkovísk, porovnania a predpokladané trendy obsadenosti. Aplikácia poskytuje aj informácie o platbách podľa EČV a taktiež informácie o neoprávnenom parkovaní. Veľa vodičov ocení aj funkciu navigácie k autu, ktorá uľahčí nájdenie zaparkovaného vozidla, či varovanie v prípade nečakaného alebo podozrivého odparkovania. Používateľ dostane notifikáciu v prípade, že sa jeho vozidlo pohne z parkovacieho miesta v čase parkovania.

Systém monitorovania parkovacích miest ParkDots využíva od roku 2017 aj Trnava. „Technológiu sme sa rozhodli testovať na relatívne malej, uzavretej skupine parkovacích miest. Za testovaciu vzorku sme zvolili parkovacie miesta vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých občanov v celkovom počte 33 miest“ vysvetľuje Ing. Jaroslav Otčenáš zo spoločnosti TT – IT, s.r.o. Túto spoločnosť založilo Mesto Trnava so 100 % majetkovou účasťou s cieľom efektívnejšieho zabezpečovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológií.

Parkovacie senzory pochádzajú od českého výrobcu CITIQ, sú plne zapustené do podložia a zaliate vrstvou asfaltu. Žiadna ich časť nevyčnieva nad povrch parkovacích miest. Senzory sú vďaka tomu 100% odolné voči vandalizmu a nenarúšajú tak vzhľad mesta. Senzory v reálnom čase zbierajú a odosielajú dáta o obsadenosti miest do centrálneho cloudového systému. Na komunikáciu využívajú IoT sieti Sigfox. Na backend je napojená technológia ParkDots od spoločnosti PosAm - dcérskej firmy Telekomu, ktorá zozbierané dáta kumuluje a vizualizuje formou webu a najmä mobilnej aplikácie pre vodičov. „Mesto má dnes po roku prevádzky užitočné štatistiky o využívaní parkovacích miest, ktorými sme predtým nedisponovali. Zároveň sa nám dostalo pozitívnej spätnej väzby od organizácií združujúcich ŤZP občanov za originálny príspevok k e-inklúzii“ zdôrazňuje Ing. Otčenáš.

 Trnava taktiež krátkodobo testovala aj iné druhy parkovacích senzorov, konkrétne od spoločnosti Huawei, založené na NB-IoT komunikačnom protokole a Mesto bolo zároveň partnerom úspešného projektu spoločnosti GOSPACE na vývoj nového typu parkovacích senzorov, ktoré okrem bežnej kontroly miesto je obsadené/miesto je voľné dokážu kontrolovať aj oprávnenosť parkovania. Firma GOSPACE získala dotáciu na projekt rezidentského parkovania v slovenských mestách, pilotné projekty realizuje v spolupráci mestom Trnava a bratislavskou mestskou časťou Karlová Ves-

V Trnave do budúcnosti uvažujú o upgrade parkovacích automatov, prípadne budovanie celých smart parkovísk a smart parkovacích zón, či už za použitia parkovacích senzorov alebo iných detekčných mechanizmov, napríklad kamier s OCR snímaním značiek, vizuálnym snímaním parkovacích miest, elektronickou parkovacou kartou a podobne. V súčasnosti sa vďaka novým technológiám od Telekomu zjednodušilo predovšetkým parkovanie ľudí so zdravotným postihnutím.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Telekom parking smart auto doprava city

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať