SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

IoT: Ako merať koncentráciu plynov v ovzduší

0
V riešeniach IoT často potrebujeme snímať koncentrácie rôznych plynných látok v ovzduší. Namerané hodnoty buď zobrazujeme, prenášame na spracovanie pomocou vhodného komunikačného protokolu, alebo potrebujeme signalizovať prekročenie prípustnej koncentrácie niektorého plynu v danom prostredí. Typický príklad z domácnosti je signalizácia prekročenia limitnej koncentrácie CO, teda smrteľne jedovatého oxidu uhoľnatého v garážach alebo v miestnostiach, kde kúrime drevom alebo uhlím. Cenovo dostupné senzory produktovej rodiny MQ sú určené pre menej náročné projekty, kde neprekáža, že pred meraním sa najskôr musia ohriať na pracovnú teplotu typicky 50 – 60 stupňov Celzia. Tento predohrev trvá približne tri minúty a je energeticky pomerne náročný, preto sa tento typ senzorov nehodí pre zariadenia napájané z batérií. Senzory využívajú elektrochemický princíp a nameranú hodnotu indikujú ako veľkosť napätia, ktorú zmeriame pomocou analógového vstupu použitého mikrokontroléra. Komparátor na nast ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať