SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

IoT prakticky – posielanie údajov z mikropočítača BBC Micro:bit s WiFi modulom do cloudu

Mikrokontroléry
1
V článku sme predstavili modul IoT: bit pre Micro:bit, ktorý umožňuje pripojenie k WiFi, takže z Micro:bitu sa stane plnohodnotná platforma pre internet vecí (IoT). Budete môcť na diaľku ovládať rôzne zariadenia alebo merať požadované veličiny a posielať ich do cloudu na ďalšie spracovanie.  V tomto pokračovaní ukážeme dva príklady, ktoré budú merať rôzne veličiny. V obidvoch využijeme interné senzory na doske Micro:bit. Tie umožňujú merať teplotu pomocou senzoru priamo na čipe, zrýchlenie pomocou akcelerometra a dokonca aj intenzitu osvetlenia s využitím diód maticového displeja. Podľa skúseností je nameraná teplota čipu spravidla o 4 °C vyššia než teplota okolia. V prvom príklade budeme merať teplotu a intenzitu osvetlenia a v druhom zrýchlenie v osiach X, Y a Z. Môžete samozrejme využiť aj externé senzory na presné meranie teploty, intenzity osvetlenia, prípadne ďalších parametrov. Môžete využiť napríklad senzory zo súpravy Smart Science IoT Kit, prípadne aj zo súpravy Smart home ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
BBC micro:bit MicroBit ThingSpeak IFTTT IoT internet veci