SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

IoT prakticky – prototypy a digitálne dvojčatá na vystavované na Hannover Messe

Technológie
0
Prvé diely nášho dlhodobého seriálu sú úmyselne koncipované tak, aby si aj čitateľ, ktorý dosiaľ nemá veľké, prípadne nemá žiadne skúsenosti z programovaním, elektronikou a robotikou sám pre seba povedal, že zvládnuť IoT na praktickej úrovni najskôr jednoduchých a následne čoraz zložitejších „hobby“ konštrukcií je také jednoduché, že by to dokázal zvládnuť. A nielen jednoduché, ale aj investične nenáročné. Cena máloktorej vývojovej, či rozširujúcej dosky presiahne 25 eur. Vývojárske nástroje pre tento segment sú na nekomerčné využitie zdarma. Takže nikto nemôže povedať, že pre neho je to zložité, alebo drahé. Niekto sa môže opýtať, načo mu to bude v jeho budúcom povolaní dobré. Pracovný trh si bude žiadať čoraz viac ľudí, ktorí budú nielen programovať a spravovať systémy, ale budú ovládať aspoň základné hardvérové zručnosti. Vzhľadom k už spomínanej dostupnosti lacných prototypových dosiek a vývojárskych nástrojov nikto nebude môcť namietať, že nedostal príležitosť Na to aby sme posky ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
IoT internet veci hannover messe Raspberry PLC