SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

IoT prakticky: Python na ESP32 VI – webový server

Mikrokontroléry
0
V šiestom pokračovaní seriálu budeme WiFi mikrokontrolér ESP 32 využívať ako webový server, ku ktorému sa dá pripojiť cez prehliadač webového obsahu. Mikrokontrolér bude môcť generovať webové stránky s požadovanými údajmi, napríklad s výsledkami merania, prípadne môže cez webové rozhrania prijímať vstupy od používateľov. Napríklad keby mikrokontrolér ovládal inteligentnú domácnosť, mohli by ste cez webové rozhranie zistiť aktuálne parametre, napríklad teplotu, ktoré systémy sú zapnuté, protokol o prípadných poruchách a podobne. Prípadne by ste mohli takto na diaľku nejaký systém zapnúť, nastaviť teplotu, či rozsvietiť svetlo.  Príklady sú vo videu  V predchádzajúcej časti sme avizovali, že tento diel bude o ovládaní farebných LED diód, či už RGB, alebo diód typu NeoPixel, ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
ESP32 Micropython Python internet veci webový server