SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Ján Grujbár, CEO Aliter Technologies / S novým vetrom v plachtách

1
NXT: Čo nové v Aliteri? Počuli sme o zmenách vo vedení. Ján Grujbár: Na prelome roka sa u nás uskutočnila transformácia, v rámci ktorej došlo k vcelku zásadným zmenám. Kým donedávna firma fungovala v silne centralisticky organizovanom modeli riadenia, keď väčšina kompetencií bola sústredená v role CEO, nový model distribuuje zodpovednosti a kompetencie medzi úrovňou dozornej rady, predstavenstva a výkonného manažmentu. Náš bývalý CEO Peter Dostál sa posunul o úroveň vyššie do pozície generálneho riaditeľa Aliter Holding a predsedu dozornej rady Aliter Technologies, a tak presunul svoj fókus na strategické riadenie celého holdingu a firiem v jeho portfóliu, hľadanie nových trhov, akvizícií a na vývoj nových produktov.  Súčasťou týchto zmien bolo aj vymenovanie nového predstavenstva, na ktorého čele dnes stojí Ervin Haramia, ktorý vo firme pôsobí takmer od jej založenia, a spolu s tým došlo aj k môjmu presunu z pozície výkonného riaditeľa do roly CEO, čím som spolu s ostatnými členmi vý ...

Aliter Technologies

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať