ACER_JUN23 ACER_JUN23 ACER_JUN23

Ján Grujbár, CEO Aliter Technologies / S novým vetrom v plachtách

1

NXT: Čo nové v Aliteri? Počuli sme o zmenách vo vedení.

Ján Grujbár: Na prelome roka sa u nás uskutočnila transformácia, v rámci ktorej došlo k vcelku zásadným zmenám. Kým donedávna firma fungovala v silne centralisticky organizovanom modeli riadenia, keď väčšina kompetencií bola sústredená v role CEO, nový model distribuuje zodpovednosti a kompetencie medzi úrovňou dozornej rady, predstavenstva a výkonného manažmentu. Náš bývalý CEO Peter Dostál sa posunul o úroveň vyššie do pozície generálneho riaditeľa Aliter Holding a predsedu dozornej rady Aliter Technologies, a tak presunul svoj fókus na strategické riadenie celého holdingu a firiem v jeho portfóliu, hľadanie nových trhov, akvizícií a na vývoj nových produktov.  Súčasťou týchto zmien bolo aj vymenovanie nového predstavenstva, na ktorého čele dnes stojí Ervin Haramia, ktorý vo firme pôsobí takmer od jej založenia, a spolu s tým došlo aj k môjmu presunu z pozície výkonného riaditeľa do roly CEO, čím som spolu s ostatnými členmi výkonného manažmentu prebral zodpovednosť za každodenný chod a plnenie obchodných cieľov firmy.

NXT: Ako ste vo firme zvládli pandémiu? Aký to malo dosah na biznis?

Ján Grujbár: Rok 2021 nebol určite jednoduchý, ale pandémia nás nijako nezaskočila, pretože naše procesy a služby vieme poskytovať a už dlhodobo aj poskytujeme z veľkej časti vzdialene, bez potreby fyzickej prítomnosti u klienta, resp. v kancelárii.  Z pohľadu biznisu by som minulý rok zhodnotil ako veľmi úspešný, pretože sa nám podarilo dosiahnuť niekoľko významných obchodných úspechov a k desiatkam podpísaných kontraktov s NATO sme na konci marca pridali ďalší 30-miliónový kontrakt na dodávku IT infraštruktúry a služieb s tým spojených na obdobie najbližších troch rokov s opciou ďalšieho predĺženia.

NXT: Aké zmeny priniesla pandémia pre vaše interné procesy?

Ján Grujbár: Koniec roka 2021 bol pre našu firmu jedinečný, ale nebolo to spôsobené pandémiou, ale spomínanou transformáciou, ktorá priniesla sériu konsolidačných opatrení, organizačných zmien a nastavení procesov. Hlavným motívom všetkých týchto opatrení je pripraviť firmu na ďalší rast. A práve rast je náš kľúčový cieľ na najbližšie roky. Rast v počte nových obchodov, nových klientov a trhov.

NXT: Zaznamenali ste zmeny aj vo firemnej kultúre?

Ján Grujbár: Na jednej strane rastieme a to si vyžaduje istú mieru formalizácie a úpravu existujúcich postupov a v niektorých prípadoch aj zavádzanie nových procesov. Na druhej strane rušíme predpisy a nariadenia všade tam, kde dokáže vládnuť zdravý rozum. Zrušili sme napríklad dress code a podobne postupujeme aj pri nastavovaní režimu home office. Ten sme síce mali zavedený už pred pandémiou, no začali sme ho aplikovať v oveľa väčšej miere. A asi najzásadnejšou zmenou bolo zrušenie štandardného pracovného času. Ľuďom tak dávame priestor nastaviť si pracovný čas podľa vlastných potrieb a možností. Podmienkou je dohoda s vedúcim tímu a, samozrejme, zabezpečenie chodu firmy, produkčných systémov, služby zákazníkom a účasť na spoločných stretnutiach.

NXT: Zmenilo sa aj zameranie firmy?

Ján Grujbár: Nie, naše zameranie sa nezmenilo ani vplyvom pandémie, ani v súvislosti so spomínanými zmenami, ktoré nastali vo firme na prelome rokov. V oblasti špeciálnych IKT systémov dnes na Slovensku tvoríme špičku a v najbližších rokoch plánujeme tieto systémy naďalej rozvíjať a modernizovať. Naša ambícia je dostať sa na špičku aj v našich ďalších troch kľúčových doménach – cloud, cyber security a v oblasti SW vývoja.

NXT: Ktoré technologické oblasti a trhové segmenty budú tento rok pre vás kľúčové?

Ján Grujbár: Nadviažem na moju odpoveď na predchádzajúcu otázku. Pre nás sú kľúčové témy cloud - cloud computing, cloud migration a rozhodne cyber security, pričom v týchto oblastiach máme ambíciu uspieť nielen na našom lokálnom trhu, ale v strednodobom horizonte aj v zahraničí. Aj preto sme pred časom začali expanziu na západné trhy, kde sme zrealizovali prvú vlnu kapitálových vstupov – do kanadskej spoločnosti Tidal Migrations, ktorá má veľké know-how a skúsenosti s migráciami do cloudu, ako aj do britskej firmy Runecast, ktorá sa zameriava na compliance, risk a IT operation management a na špeciálne oblasti IT bezpečnosti.

NXT: Kde očakávate najväčší nárast záujmu o vaše služby a riešenia?

Ján Grujbár: Či už je reč o komerčnom, verejnom, alebo vládnom sektore, primárny záujem očakávame v oblasti digitalizácie a automatizácie. Samostatná oblasť je vývoj komplexných agendových systémov, kde aj v tomto roku očakávame nové projekty. Riešime takisto senzorické siete, umelú inteligenciu a otvárame témy ako spracovanie veľkých dát. No kľúčovou oblasťou na najbližšie roky bude už niekoľkokrát spomínaný cloud. Migrácia on premise HW a aplikačnej infraštruktúry a vývoj nových cloudových služieb. A v neposlednom rade to budú naše služby a riešenia pre kybernetickú bezpečnosť.

NXT: Ďakujeme za rozhovor.

 

Aliter Technologies

Všetky autorove články

1 komentár

Čó? On nepozná svoju rolu vo firme? reakcia na: Ján Grujbár, CEO Aliter Technologies / S novým vetrom v plachtách

8.2.2022 16:02
"spolu s tým došlo aj k môjmu presunu z pozície výkonného riaditeľa do roly CEO" chief executive officer=výkonný riaditeľ, nie? Prešiel z role do rovnakej role len anglicky? Už sa nečudujem, že krachujú. Hľadajú nové trhy? Kto normálny by im naletel? Neovládajú svoje role?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať