SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Je Váš ekonomický softvér pripravený na kontrolný výkaz DPH?

Tlačové správy
0

Ak ste platiteľom DPH, tak určite viete, že od 1. 1. 2014 Vás čaká povinnosť podávať nový elektronický kontrolný výkaz DPH. Spoločnosť KROS na to veľmi rýchlo reaguje zapracovaním prvej fázy kontrolného výkazu DPH do nových verzií ekonomických programov Alfa plus a Omega dostupných od 1. 1. 2014.

Účtujte v aktuálnom softvéri

Nový kontrolný výkaz DPH je obávaná a dôležitá legislatívna zmena. Jej zvládnutie nespočíva len v povinnosti podať ho v stanovenom termíne. Je dôležité mať už od začiatku príslušného obdobia ekonomický softvér aktualizovaný o s ním spojené funkcie a vyhnúť sa tak zbytočnej práci pri spätnej úprave dokladov vystavených pred jeho aktualizáciou.

Majitelia Alfy plus a Omegy si kvôli kontrolnému výkazu nemusiadokupovať samostatný modul. Stačí mať platný Balík podpory aspoň do konca marca 2014. Za spracovanie kontrolného výkazu sa teda nič navyše neplatí.

Kontrolný výkaz je dokument, ktorý obsahuje informácie o vymedzených dodávkach tovaru a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe. Prostredníctvom krížovej kontroly údajov v kontrolnom výkaze bude finančná správa vedieť efektívne plánovať daňové kontroly.

Kontrolný výkaz DPH v jednoduchom účtovníctve

Nový kontrolný výkaz DPH bude v programe ALFA plus zapracovaný v dvoch fázach:

V prvej fáze (od 1. 1. 2014) je možné zaradiť doklady do jednotlivých oddielov kontrolného výkazu. Práve toto nastavenie je najdôležitejšie pre správne vyplnenie výkazu.

V druhej fáze (začiatkom februára 2014) bude možné vytvoriť a elektronicky podať Kontrolný výkaz DPH.

V programe Alfa plus dochádza k zmenám v evidencii DPH, pričom zápis dokladov do evidencie DPH prebieha automaticky.

Kontrolný výkaz DPH v podvojnom účtovníctve

Kontrolný výkaz DPH bude zapracovaný v rámci modulov Podvojné účtovníctvo, DPH, Fakturácia a Číselník partnerov.

Zapracovanie kontrolného výkazu do programu OMEGA prebehne v dvoch fázach:

V prvej fáze (od 1.1.2014) je možné doklady správne evidovať pre potreby kontrolného výkazu.

V druhej fáze (na prelome januára a februára 2014) umožní spracovať kontrolný výkaz (napr. vytlačiť, elektronicky poslať...).

V programe Omega dochádza k zmenám v evidencii účtovných dokladov, pribúdajú nové vzory pre automatické účtovanie, a tiež kontroly.

Nie je Váš súčasný softvér pripravený na kontrolný výkaz DPH? Vyskúšajte vystavovanie faktúr pre kontrolný výkaz v programoch KROS. Stiahnite si demoverzie programov na www.kros.sk/alfaplus alebo www.kros.sk/omega.

Všetky dôležité informácie o kontrolnom výkaze DPH nájdete aj na stránke www.kros.sk/kontrolnyvykaz

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať