Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

Jediná kvapka vody dokáže napájať energiou až 100 LED diód

0

Vedci zlepšením známych princípov zostrojili malý, vysoko efektívny elektrický generátor, ktorý dokáže pomocou jednej kvapky vody z vodovodného kohútika, dažďa alebo morskej vody vytvoriť dostatok elektriny na napájanie 100 LED žiaroviek. Výroba elektriny pomocou vody, samozrejme, nie je nič nové. Štúdia uverejnená nedávno v časopise Nature však skúmala, ako jedinečné spojenie medzi kvapkami vody a rozhraním generátora zvýšilo celkový výkon generátora.

Po potiahnutí generátora materiálom s takmer trvalým elektrickým nábojom tím zistil, že ich generátor bol schopný pomaly zbierať náboj z neustále kvapkajúcej vody a skladovať ho až do dosiahnutia svojej kapacity. Už z jedinej kvapky bol generátor schopný vyrobiť dostatok energie na rozsvietenie 100 malých LED diód a so štyrmi kvapkami ich mohol napájať takmer 1500.

Minulé experimenty už preukázali možnosť transformovať vodu na energiu podobným spôsobom, ale po potiahnutí generátora takýmto materiálom bola vytvorená energia tisíckrát vyššia ako pri predchádzajúcich pokusoch, kde táto vrstva chýbala. O vysokú účinnosť generátora sa však nepostaral len samotný povlak. Vedci si všimli, že vrchol elektrického výstupu nebol zaznamenaný vtedy, keď kvapka dopadla, ale až potom, keď sa po náraze začala roztekať.

Dotýkala sa totiž hliníkovej elektródy na povrchu rozhrania, spojila predtým odpojené časti rozhrania a vytvorila uzavretý obvod. Autori to vysvetľujú tak, že kvapka pôsobila ako odpor, zatiaľ čo povlak na povrchu fungoval ako kondenzátor. Vedci hovoria, že ich dizajn sa dá rozšíriť, aby zachytával energiu vodnej vlny a dokonca aj vody v potrubí. Treba však prekonať ešte niekoľko prekážok, ako je napríklad korózia elektród, kým sa technológia dostane mimo laboratória.

Pre hĺbavejších čitateľov odporúčame vedecký článok, v ktorom bol popísaný princíp triboelektrického generátora.

Zdroj: vice.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
LED elektrina energia veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať