SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Jednoduchšie účtovníctvo vďaka AI

0

Slovenský fintech startup Bookee.ai, s. r. o., ukončil seed-round kolo financovania vo výške 500 000 eur získaných od investičného fondu Vision Ventures. Novozískaný kapitál umožní zdokonalenie a škálovanie súčasného riešenia strojového učenia, ktoré bude poskytované ako plug-in do vybraných účtovných platforiem SaaS v regióne EMEA.

SAMSUNG 4

Bookee.ai zjednoduší účtovníctvo vďaka umelej inteligencii tým, že predikuje predkontácie a kategórie dokladov na základe histórie dotknutej spoločnosti aj zvyklostí iných podobných firiem. Navyše sa pomocou strojového učenia neustále zdokonaľuje a spresňuje v čase. Vďaka ­automatizácii Bookee.ai zrýchľuje a zlacňuje účtovníctvo bez zbytočných ľudských chýb. Ruky a hlavy ľudí tak budú uvoľnené z nudnej rutiny v prospech zaujímavejších činností s vyššou pridanou hodnotou, ako je napríklad účtovné či daňové poradenstvo.

Na ďalšie podrobnosti sme sa opýtali spoluzakladateľa Petra Fuseka:

Ako a kedy vznikol nápad založiť Bookee?

Nápad vznikal roky, keď sa kumulovali nudné manuálne mesačné zápisy a kontroly v online účtovníctve našich firiem, kde si dievčina Petra trhala svoje krátke vlasy, že zbytočne robí to isté, pričom sem-tam sa chybička vyskytne... V rámci Instarea sme sa AI venovali v kontexte big data mobilných operátorov či zariadení IoT, takže sme k technológiám a machine learningu mali prirodzene blízko. Definitívnu podobu sme tomu dali koncom minulého roka, keď sme si prakticky vyskúšali postaviť a natrénovať neurónovú sieť nad našimi historickými dátami a fungovalo to prekvapivo dobre. A súčasne pri debate s inými podnikateľmi a účtovnými firmami sme zistili, že problém je rozsiahly a v regióne EMEA nie je vyriešený.

Čo je vaša vízia?

Naša vízia je taká, že ľudia nemajú strácať čas a robiť chyby v prácach, ktoré stroj zvláda lepšie, ale radšej ich treba uvoľniť na kreatívnejšiu a zdravšiu prácu. To znamená v účtovníctve vymaniť človeka z opakujúcich sa predkontovaní účtovných záznamov a umožniť vzdelávať sa a poskytovať vyššiu pridanú hodnotu v kontrolingu, finančných analýzach či daňovom poradenstve.

Ako sa vám na trhu zatiaľ darí – koľko máte zákazníkov, tržby a pod.?

Sme vo fáze pre-earningu, momentálne prvý prototyp kŕmime novými dátami viacerých firiem zo SR/ČR z pestrého spektra odvetví, ktoré už predbežne prejavili záujem riešenie využívať, ale s ohľadom na NDA ich nemôžeme v tejto etape menovať.

Na trhu už vzniká niekoľko podobných riešení. Akým spôsobom sa chcete odlíšiť od konkurencie?

Prevažná väčšina sa zaoberá digitalizáciou účtovných procesov z hľadiska OCR papierových dokladov a rôznymi rule-based automatizáciami. My sa chceme sústrediť na minimálne až žiadne úvodné úsilie nového používateľa pri konfigurácii pravidiel, chceme od začiatku ponúknuť ­automatickú predikciu účtu na základe dát obdobných spoločností a ďalších dimenzií spolu so samoučením/zdokonaľovaním systému tak pre veľké, zabehnuté firmy, ako aj pre novovznikajúcich podnikateľov. Veríme, že podnikatelia sa nemajú strachovať, či oni alebo účtovníci dobre spracujú ich bežné doklady, ale sústrediť sa namiesto toho na svoj biznis, keďže sa vďaka nám môžu veľa naučiť aj z toho, ako to účtujú správne ostatné firmy. Takto môžeme zvýšiť rýchlosť, presnosť aj výrazné zlacnenie účtovania, a to naprieč existujúcimi účtovnými platformami SaaS.

V čom vám pomôže aktuálne získaná investícia, kam sa vďaka nej chcete posunúť?

Čerstvý kapitál umožní dokončenie existujúceho riešenia strojového učenia, jeho škálovanie a integráciu do vybraných účtovníctiev SaaS v regióne EMEA.

Môžete prezradiť aktuálnu valuáciu Bookee?

Je to 1,4 milióna eur.

Na záver nám, prosím, viac priblížte váš background. Odkiaľ sa poznáte so spoluzakladateľom Petrom Čapkovičom?

Poznáme sa viac ako 13 rokov z biznisu, kde sme spolu vyvíjali prvé riešenie na telecom expense management s automatickou detekciou súkromných volaní na firemných mobiloch Callnspector. Ten položil základ pre vznik Partnering, s. r. o., dnešná Instarea, s. r. o., ktorá stojí za viacerými globálnymi riešeniami ako Market Locator/Slisor, v peaku presahoval obrat 3 milióny eur, skóroval v Delloite Technology FAST 50. Instarea aktuálne úspešne exitovala zo svojich riešení a splnila tak svoju misiu – a my dvaja rovnako. Hodnoty jednotlivých transakcií nemôžeme v zmysle dohôd zverejniť, ale vieme prezradiť, že jedno z riešení prekročilo prah jedného milióna eur.

ZA NEXTECH SA ZHOVÁRAL: MARTIN DROBNÝ

 

Martin Drobný

Všetky autorove články

Pridať komentár