SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Každá druhá platba v obchode v Európe je bezkontaktná, na Slovensku je to až osem z desiatich

Tlačové správy
0

Bezkontaktné platby sú u Európanov stále obľúbenejšie. Každá druhá platba kartou Mastercard v obchode je dnes bezkontaktná a ide tak o najrozšírenejší spôsob bezhotovostných platieb v európskych dejinách. Na Slovensku je podiel týchto rýchlych, pohodlných a bezpečných platieb až 83 percent, čím sa Slovensko radí na popredné priečky rebríčka, podľa tohto prieskumu mu v ňom prislúcha štvrté miesto.

Jednou z hlavných oblastí, ktorá stojí za nárastom počtu bezkontaktných platieb je verejná doprava, kde bezkontaktné platby umožňujú rýchlejšie odbavenie a vyššiu mieru bezpečnosti. Počty cestujúcich verejnou dopravou, ktorí využívajú bezkontaktné technológie neprestávajú narastať s tým, ako táto technológia nadobúda v každodennom živote stále významnejšiu úlohu. Spoločnosť Mastercard tento vývoj podporuje a prispieva k zavádzaniu bezkontaktnej platby ako normy naprieč európskym kontinentom s úmyslom zabezpečiť, aby boli do roku 2020 všetky platobné terminály na predajných miestach v európskych krajinách schopné spracovávať bezkontaktné platby.

Podiel bezkontaktných platieb na celkovom počte u obchodníkov v Európe – vybrané trhy (august 2018):

 
Podiel
Európa
48 %
Česká republika
93 %
Gruzínsko
91 %
Poľsko
85 %
Slovensko
83 %
Maďarsko
83 %
Taliansko
48 %
Rakúsko
47 %
Francúzsko
25 %
Nemecko
15 %
Belgicko
5 %
   
 

V oblasti bezkontaktných platieb je Európa jednoznačne na čele vývoja. Potvrdzuje to aj situácia na Slovensku. Väčšina platobných terminálov tu už je bezkontaktná a Slováci majú naozaj výrazný záujem o bezkontaktné platby i moderné technológie. To ide, na Slovensku aj v celej Európe, ruka v ruke so zvyšujúcou sa dôverou spotrebiteľov v moderné platobné technológie,“ uviedol generálny riaditeľ Mastercard pre Slovensko, Českú republiku a Rakúsko Miroslav Lukeš.

Aktuálna štatistika spoločnosti Mastercard potvrdzuje nesporný nárast obľúbenosti bezkontaktných platieb v európskych krajinách, keď tento spôsob platenia v prvom polroku tohto roka vykázal medziročný nárast o 97 percent. Neustály technologický pokrok v oblasti platieb a dátových analýz v celej Európe umožňuje jednotlivým krajinám naplno využívať neustály rozvoj regionálnej infraštruktúry. Výsledkom je, že každá krajina je schopná fungovať efektívnejšie a s vyššou mierou vzájomnej integrácie. 

V európskych krajinách dochádza k výraznému posunu v správaní spotrebiteľov smerom k využívaniu bezkontaktného spôsobu platby. Úspešnými sú v tomto ohľade napríklad Poľsko a ďalšie krajiny, kde je rast bezhotovostných transakcií k dnešnému dňu viac než 80 percent. Mnoho európskych krajín je na čele prechodu k úplne bezhotovostnej ekonomike, čo je zrejmé aj z odklonu obyvateľov od hotovosti a rýchleho nástupu využívania bezkontaktného spôsobu platby.

Ďalšie rozširovanie bezkontaktných platieb je dôkazom ochoty, s akou spotrebitelia v Európe prechádzajú na novú technológiu prinášajúcu dôveryhodné a pohodlné riešenia.

Supreme Communication s.r.o

Všetky autorove články
platba platit bezkontaktne Mastercard Europa

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať