SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Komentár: EdTech bude s nastupujúcou digitálnou generáciou hýbateľom spoločenských zmien

Technológie
0

„Za svoj život som zažil rôzne vzdelávacie systémy od komunistického režimu v Číne až po západné univerzity v Spojenom kráľovstve a USA. Tak ako pre mňa hralo vzdelávanie obrovskú rolu, sú tu milióny ľudí, ktorí sa pri svojej práci či štúdiu chcú vzdelávať inak – alternatívne a prostredníctvom technológií. Práve preto môže EdTech segment najbližšie roky predstavovať jednu z najatraktívnejších oblastí, ktoré budú výrazne rásť a ovplyvnia spôsob, akým budeme študovať a pracovať. Vlani sme s naším fondom investovali do štyroch spoločností EdTech a v tomto priestore vidíme obrovský potenciál. Tu je niekoľko argumentov prečo."

Michal Csonga, general partner VC fondu Zero One Hundred

Digitálna transformácia zasiahla do mnohých sfér ľudského života a jednou z najvýraznejších oblastí, v ktorej sa prejavila, je aj školstvo. Očakáva sa, že trh vzdelávania dosiahne do roku 2030 viac ako 10 biliónov dolárov, pričom technologický segment bude medziročne rásť takmer o 20 %, zatiaľ čo na digitalizáciu školstva sú vyhradené len 4 % celosvetového rozpočtu na vzdelávanie, čo z neho robí poddimenzovaný trh. Pokiaľ ide o financovanie rizikového kapitálu do EdTech, Európa zaostáva v raste dokonca aj za rozvojovými regiónmi, ako je India. Hlad po vzdelávaní však rastie a znamená to aj to, že by podľa dostupných dát muselo ročne celosvetovo pribudnúť v priemere 1,5 milióna učiteľov, čo by v najbližších rokoch spôsobilo ich celkový nárast až na 100 miliónov zo súčasných 80 miliónov. Tento dlh môžeme dobehnúť práve s pokročilými technológiami, ktoré nám v spôsobe, akým pedagógovia vyučujú, ako sa vzdelávame a získavame informácie, ale aj profesijne vyvíjame, môžu výrazne pomôcť.

Hurikán na trhu práce

Vzdelávanie bude formovať samotný trh práce. Ten sa totiž najbližšie roky bude zásadne meniť. Až 65 % študentov, ktorí dnes absolvujú maturitu, začnú pracovať na pozíciách či v prácach, ktoré  ešte neexistujú. Na získavanie nových pracovných zručností bude potrebné nahradiť tradičné didaktické prístupy a spôsoby výučby. Na trh práce prichádza nová generácia GenZ, ktorá má úplne iné preferencie a rotácia pracovného zamerania nie je pre nich nič neobvyklé. Na základe predikcií bude mať najmladšia generácia počas svojho života pravdepodobne 10 až 15 rôznych zamestnaní. Aj to výrazne prispieva na rozšírení možností alternatívneho vzdelávania prostredníctvom špecializovaných kurzov, ktoré sa na rozdiel od klasického vzdelávania sústreďujú na jednu oblasť do hĺbky a v koncentrovanom čase.

Formuje sa tak aj nový spôsob, akým sa na rôzne pracovné pozície rekvalifikovať skrze digitálne a online vzdelávacie nástroje. EdTech má potenciál priniesť možnosť rýchleho získania znalostí a zručností v novom odbore v prípade, že človek nie je spokojný so svojou súčasnou prácou a chce prejsť do iného odvetvia, alebo v prípade, že vďaka automatizácii zaniknú zastarané pracovné pozície. Vďaka dostupným vzdelávacím platformám tak môže vstúpiť a začať si budovať kariéru v celkom novom odbore.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Nadizajnovať si učenie sa na mieru

Uniformita vo vzdelávaní je nevýhodou. Každý z nás má odlišné tempo a vyhovujú mu iné metódy. Digitálne technológie vo vzdelávaní dokážu efektívne využiť umelú inteligenciu, strojové učenie a algoritmy na vytvorenie vzdelávacích programov šitých na mieru pre každého, na rozdiel od súčasného masového vzdelávania, ktoré nezohľadňuje rýchlosť učenia sa, vzdelávaciu kapacitu a predchádzajúcu študijnú prax. EdTech startupy poskytujú adaptívne softvérové platformy a systémy, ktoré sledujú a analyzujú pokrok študenta, a na základe toho dokážu prispôsobiť učebné obsahy a aktivity. Online tutoriály, interaktívne lekcie a vzdelávacie aplikácie zasa umožňujú študentom študovať vo vlastnom tempe a zamerať sa na konkrétne oblasti, v ktorých potrebujú zlepšenie. Vďaka inováciám v tejto oblasti vznikajú komunikačné a kolaboratívne nástroje pre študentov a učiteľov, ktoré im umožňujú zdieľať materiály, vzájomne komunikovať a spolupracovať na projektoch online.

Vzdelávanie dokáže meniť svet

Najmä oblasť strednej a východnej Európy čelí výzvam, ako sa vyrovnať so zastaranou vzdelávacou infraštruktúrou, mierou predčasného ukončenia školskej dochádzky a podpriemernými výsledkami študentských testov OECD v porovnaní s ostatnými štátmi.  Vlády v regióne investujú menej do vzdelávania v porovnaní s inými krajinami. Existujú však príležitosti na skok, ako to v regióne vidia napríklad estónske e-learningové iniciatívy. Ďalším silným aktivátorom je tiež kultúra filantropie v iných krajinách strednej a východnej Európy, ktorá môžu do oblasti EdTech prinášať prostriedky pre rast.

Nielen v Európe a USA, ale aj v rozvojových regiónoch bude budúcnosť kapitálového financovania výrazne zameraná na technológie, ktoré majú potenciál skutočného spoločenského vplyvu a transformácie širšieho spektra ľudských potrieb a návykov. Oblasť MENA a India majú najväčší potenciál preskočiť rozvoj vzdelávacej infraštruktúry. V Indii sa financovanie EdTech zvýšilo z 0,2 miliardy USD v roku 2016 na 3,8 miliardy USD, čo predstavuje 18 percent všetkých globálnych investícií do EdTech v roku 2021. Vďaka digitálnym nástrojom môže byť vzdelávanie dostupné aj pre tých, ktorí žijú v odľahlých oblastiach, alebo pre tých, ktorí nemajú možnosť prístupu k tradičným formám vzdelávania.

Zobrazit Galériu

Michal Csonga

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať