SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Komentár: Odporučil by som ChatGPT podnikom? S veľkými výhradami

Technológie
0

365 dní. Tak dlho verejnosť pozná ChatGPT, svetovo najznámejšie rozhranie Large Language Model (LLM). Za prvý rok svojej existencie stihlo prekonať míľnik 10 miliárd návštev, napísať niekoľko úspešných seminárnych prác a dostať sa na obálku časopisu Time. 

SAMSUNG 022024 Advertisement

Ale aj v rokoch svojho batoľaťa stále čelí obavám z plagiátorstva, dezinformácií, krádeže práce a prezradenia obchodného tajomstva. Pre mnohé spoločnosti je angažovanie LLM lákavé vďaka vyhliadke na úspory alebo väčšiu kreativitu. Na druhej strane sú spoločnosti, ktoré ich využívanie obmedzujú alebo priamo zakazujú. Do druhej skupiny patria najznámejšie technologické giganty vrátane spoločností Apple a Spotify. Mali by naše firmy nasledovať ich príklad?

Platené ≠ bezpečné

Klienti sa ma často pýtajú, či je platená verzia ChatGPT 4.0 bezpečnejšia. Odpovedám, že bezpečnosť údajov, ktoré do ChatGPT vložíte, by mala byť rovnaká bez ohľadu na verziu. Aspoň teoreticky.

V skutočnosti sa pohybujeme na 2 úrovniach - právnej a technickej. Z právneho hľadiska je dôležitá politika ochrany osobných údajov, ktorú má OpenAI. A tá je rovnaká pre oba produkty.

Druhý aspekt je technický. Medzi neplatenou verziou 3.5 a platenou verziou 4.0 už existujú čiastočné rozdiely. Bezplatná verzia zrejme nie je ďalej vyvíjaná, takže sa v nej môžu vyskytovať zraniteľnosti. Keďže sa však do jej kódu nezasahuje a nie sú implementované žiadne nové funkcie, nemali by vzniknúť žiadne nové zraniteľnosti. V prípade platenej verzie vývoj pokračuje, takže sa môžu objaviť problémy, napr. vývojári môžu urobiť chybu v zraniteľnosti. Ani 20 dolárov mesačne, ktoré ChatGPT 4.0 stojí, vám nezaručí pokojný spánok.

Čo do nej nevložíte, o to neprídete.

Najväčším bezpečnostným rizikom zostávajú samotní zamestnanci. Zmluvy, finančné ukazovatele, osobné údaje, know-how... To všetko môžu v dobrej viere zveriť službe ChatGPT bez toho, aby si uvedomili, aké riziko na seba berú.

Stačí, aby sa útočníci dostali napríklad do zariadenia, z ktorého zamestnanec používa ChatGPT. Potom si môžu prečítať všetky citlivé údaje z histórie hovorov. Nehovoriac o tom, že ak ChatGPT poviem napríklad svoje finančné prognózy na nasledujúci štvrťrok, prakticky stratím kontrolu nad týmito údajmi. Takže naozaj nemožno preceňovať význam dôkladného vzdelávania zamestnancov a stanovenia interných pravidiel pre prácu s AI.

Napriek niektorým katastrofickým tvrdeniam nie som toho názoru, že AI v budúcnosti nahradí kancelárskych pracovníkov. Naopak, bude to tak, že zamestnanec, ktorý dokáže ChatGPT začleniť do svojej práce, bude na trhu práce atraktívnejší ako ten, ktorý to nedokáže.

A ten, kto dokáže udržať všetky firemné tajomstvá? Ten je ešte atraktívnejší.

Obrázok od Tumisu z Pixabay

 

David Polách, konzultant spoločnosti Cybrela

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať