CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Krajiny V4 na konferencii Metro On Line v Poprade prisľúbili užšiu spoluprácu pri budovaní inteligentných miest

Tlačové správy
0

Päťdňová eco-tech konferencia Metro On Line bola počas prvých dvoch dní venovaná témam smart city. Cezhraničné workshopy, prednášky a diskusie vyústili k iniciatíve podpisu medzinárodného memoranda medzi krajinami V4 o vzájomnej podpore a spolupráci pri smart city riešeniach. Bude definovať spoločné témy i priority a má vytvoriť medzinárodnú funkčnú platformu, ktorá sa bude sústrediť na projekty spoločného záujmu a ich realizáciu.

Počas minulého ročníka konferencie predstavili slovenské mestá svoje koncepty inteligentných miest, inšpiráciu i kooperáciu Popradu s fínskym Oulu a úspešné spolupráce Slovenského Smart City Clustra (SSCC) s Českým Smart City Clustrom (CSCC). Tento rok sa na konferencii stretli zástupcovia pracovných skupín a smart city clustrov zo Slovenska, Čiech, Poľska i Maďarska a otvorili diskusiu o vzájomnej spolupráci. Po predstavení hlavných priorít, konceptov a projektov každej krajiny sa vytvorila iniciatíva, vďaka ktorej vznikne medzinárodná platforma pre vzájomnú pomoc, inšpiráciu a spoluprácu medzi krajinami V4. Tá bude potvrdená medzinárodným memorandom o spolupráci.

Na platforme budú pracovať spoločné projektové tímy s ambíciou pomáhať mestám rozvíjať sa. Na začiatku spolupráce si krajiny určia konkrétnejšiu formu a rozsah spolupráce, budú hľadať spoločné témy a prienik medzi prioritami každého štátu a to tak, aby vyhovoval všetkým spolupracujúcim krajinám. Platformu by mala každý rok viesť jedna zo zúčastnených krajín.

Zľava: Igor Wzoš, Zástupca primátora mesta Poprad; Jozef Regec, výkonný riaditeľ, CSSC; Peter Chochol, člen predstavenstva SSCC; Gábor Dávidházy, projektový riaditeľ, National Mobile Payment Plc.; Janusz Kahl, riaditeľ South Poland Cleantech Cluster
 

Za účasti Igora Wzoša, zástupcu primátora mesta Poprad, podpísali prísľub k užšej spolupráci a vzájomnej podpore za Slovensko Peter Chochol, člen predstavenstva SSCC, za Českú republiku Jozef Regec, výkonný riaditeľ, CSSC, za Maďarsko Gábor Dávidházy, projektový riaditeľ, National Mobile Payment Plc. a za Poľsko Janusz Kahl, riaditeľ South Poland Cleantech Cluster. Hľadať spoločné témy a priority bude v úvode spolupráce iniciovať predovšetkým SSCC.

„SSCC je jedinečné v tom, že od vzniku združenia sme budovali jeho základný koncept na spolupráci s mestami, akademickou obcou a podnikateľskými subjektami. Je dôležité, aby v clustroch neboli združené len technologické firmy a dodávatelia rôznych riešení, ale aj mestá, ktoré poznajú najlepšie reálne potreby obyvateľov a rovnako tak aj akademická obec zastúpená univerzitami, ktorá je neoceniteľným zdrojom know-how a medzinárodných skúseností, ktoré sa prenášajú aj do procesov vzdelávania mladých ľudí alebo širokej verejnosti,“ predstavil činnosť SSCC Peter Chochol, člen predstavenstva SSCC. 

Práve prebiehajúca konferencia Metro On Line 2018 trvá od 11. do 15. júna 2018. Kompletný program technologickej konferencie a ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke metroonline.sk.

Zobrazit Galériu

Kharisma, s. r. o.

Všetky autorove články
smart city home auto doprava Digital dáta internet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať