SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Kvalifikáciu už môžete získať nielen v škole, ale aj u odborníkov z praxe

1
Nové technológie a výrobné procesy, globálne výzvy ako pandémia, migrácia alebo klimatická zmena a mnoho iných faktorov majú obrovský vplyv na trh práce. Pri súčasnej rýchlosti pokroku je čoraz náročnejšie spĺňať ciele udržateľného rozvoja ekonomiky a celej spoločnosti bez schopnosti pružného reagovania na potreby pracovného trhu. Jedna z ciest, ktorá sa v tomto smere otvára, je vybudovanie funkčného a efektívneho systému overovania kvalifikácií, ktorého pilotná fáza práve prebieha v rámci Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Analýzy trendov trhu práce nám dlhodobo ukazujú, že dostupnosť učebných a študijných odborov a štruktúra absolventov škôl do značnej miery nezodpovedajú potrebám zamestnávateľov. Veľký podiel ekonomicky aktívnych osôb pracuje v inej profesii, ako sa pripravovali v rámci školského vzdelávania. Praxou však získavajú nové vedomosti a nadobúdajú ďalšie zručnosti a kompetencie. No v prípade zmeny zamestnávateľa im ako doklad o získ ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať