SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Kvantová fyzika by mohla konečne vysvetliť vedomie

3
Prví kvantoví fyzici si počas experimentu s dvojitou štrbinou všimli, že pokus o meranie fotónov, keď prechádzajú štrbinami vo veľkosti vlnovej dĺžky na detekčnú obrazovku na druhej strane, zmenil ich správanie. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Pokus o meranie narušil vlnové správanie a svetlo sa začalo správať skôr ako častica. Na otázku, či je svetlo vlna alebo častica, tento experiment odpovedá, že nie je ani jedno, ale má vlastnosti oboch. A zanecháva po sebe znepokojujúcu otázku. Čo ak akt pozorovania ľudskou mysľou v skutočnosti spôsobuje, že sa vo svete prejavujú zmeny, hoci v nepochopiteľne malej mierke? Renomovaní a uznávaní vedci ako Eugene Wigner, John Bell a neskôr Roger Penrose sa začali zaoberať myšlienkou, že vedomie by mohlo byť kvantovým fenoménom. Napokon to urobili aj výskumníci v oblasti kognitívnej vedy (vedecké štúdium mysle a jej procesov), ale z iných dôvodov. Ulf Danielsson, profesor teoretickej fyziky na univerzite vo švédskej Uppsale, verí, že jedným z ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať