SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement SAMSUNG_082023 Advertisement

LENOVO GROUP: FINANČNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2022/23

Tlačové správy
0

Spoločnosť Lenovo dosahuje stabilnú ziskovosť v roku zrýchľujúcej sa transformácie

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila celoročné výsledky, podľa ktorých tržby skupiny dosiahli 62 miliárd USD a čistý zisk 1,6 miliardy USD, resp. 1,9 miliardy USD v rámci systému non-HKFRS [1]. Ziskovosť bola stabilná, pričom hrubá marža a prevádzková marža dosiahli 18-ročné maximá, zatiaľ čo čistá marža v rámci systému non-HKFRS zostala medziročne rovnaká. Zatiaľ čo príjmy skupiny boli ovplyvnené oslabením trhu so zariadeniami, príjmy z podnikania v oblasti iných ako osobných počítačov dosiahli vo fiškálnom roku takmer 40 %, a to vďaka diverzifikovaným rastovým segmentom spoločnosti Lenovo, skupine riešení a služieb (SSG) a skupine infraštruktúrnych riešení (ISG), ktoré vzrástli na rekordných 6,7 miliardy USD, resp. 9,8 miliardy USD, čo predstavuje 22 %, resp. 37 % medziročný rast.

Po roku priemyselných a globálnych neistôt vidí spoločnosť Lenovo pozitívne známky stabilizácie trhu. Skupina očakáva, že sa v druhej polovici roka 2023 obnoví medziročný rast trhu s osobnými počítačmi a inteligentnými zariadeniami a takisto sa obnoví relatívne vysoký rast trhu s IT službami - spolu to povedie k tomu, že celkový trh s IT v roku 2023 opäť mierne porastie. V strednodobom až dlhodobom horizonte sa bude naďalej zrýchľovať digitálna a inteligentná transformácia, čo povedie k veľkému rastovému potenciálu pre cloud a výpočtovú infraštruktúru

Finančná pozícia spoločnosti Lenovo zostáva silná a jej cyklus konverzie hotovosti sa ďalej zlepšil. Vďaka tejto zdravej likvidite skupina pokračuje v investíciách do výskumu a vývoja v oblasti "nových IT" (klient, edge, cloud, sieť a inteligencia) s cieľom budovať svoje budúce kľúčové kompetencie. Počas minulého roka spoločnosť Lenovo zvýšila svoje celoročné investície do výskumu a vývoja na 2,2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %.

V štvrtom štvrťroku skupina okrem rôznych iných opatrení vykázala jednorazové reštrukturalizačné a iné náklady vo výške 249 miliónov USD s cieľom dosiahnuť ročné úspory skupinových výdavkov vo výške približne 850 miliónov amerických dolárov, čo pomohlo vytvoriť pevný základ pre činnosť skupiny na náročnom trhu a pripraviť ju na budúci rast.

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo vyhlásilo konečnú dividendu vo výške 3,8 amerických centov alebo 30,0 HK centov na akciu za fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. marca 2023.

Zhrnutie finančných výsledkov:

 

FY 22/23

V miliónoch USD

FY 21/22

V miliónoch USD

Rozdiel

 

 

Výsledky skupiny

61,947

71,618

(14%)

 

Príjmy pred zdanením

2,136

2,768

(23%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov)

1,608

2,030

(21%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov – nie-HKFRS) [1]

1,878

2,164

(13%)

 

 

Základný zisk za akciu (Amerických centov)

13.50

17.45

(3.95)

 

Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo:

“Skupina Lenovo dosiahla v uplynulom fiškálnom roku stabilnú ziskovosť vďaka našim diverzifikovaným rastovým segmentom, ktoré naďalej dosahujú nové míľniky. Ich dynamika je hnacou silou stabilného pokroku v našej transformácii založenej na službách a štruktúra príjmov našich nepočítačových podnikov sa zvýšila na takmer 40 %. Naša stratégia funguje a skupina je odolná voči globálnym neistotám. V budúcnosti budeme naďalej investovať do výskumu a vývoja, aby sme využili ďalšiu vlnu rastových príležitostí a boli tak dobre pripravení na budúcnosť.”

Solutions and Services Group (SSG): vysoká marža, silný rast

Príležitosť:

Segmenty "nových IT" služieb v rámci biliónového trhu IT služieb sa naďalej rozširujú, pričom sa očakáva, že do roku 2025 porastú dvojciferným tempom. Výdavky na riešenia a služby budú naďalej vysoké, najmä v oblasti vzdelávania, inteligentného maloobchodu, inteligentných miest a výroby.

FY22/23 výsledky:

 • SSG je naďalej hnacou silou rastu skupiny a významným prispievateľom k zisku.
 • Výnosy dosiahli historický rekord, medziročný nárast o 22 % na 6,7 miliardy USD, s vysokou prevádzkovou maržou 21 %.
 • Vysoký dvojciferný rast vo všetkých segmentoch, pričom mix výnosov z riešení a služieb, ktoré nie sú zamerané na hardvér, teraz predstavuje viac ako polovicu výnosov SSG.

Pohľad vpred:

 • SSG naďalej investuje do budovania škálovateľných a opakovateľných horizontálnych riešení alebo stavebných blokov, ktoré možno nasadiť v akomkoľvek odvetví s využitím IP spoločnosti Lenovo.
 • Okrem toho SSG obohatila svoje digitálne riešenia pre pracoviská a portfólio hybridných cloudových riešení TruScale.
 • Škálované TruScale pre SAP s Private Edition Customer Data Center (PE CDC) a rozšírené exkluzívne partnerstvo na poskytovanie technicky riadených služieb pre zákazníkov SAP PE CDC v Číne.

Infrastructure Solutions Group (ISG): rekordné tržby, rekordný zisk, hyper rast

Príležitosť:

ISG naďalej ťaží z prebiehajúcej modernizácie infraštruktúry ICT. Očakáva sa, že do roku 2025 samotný trh so servermi prekročí 132 miliárd USD, pričom úložisko by malo dosiahnuť 36 miliárd USD a okrajová infraštruktúra 37 miliárd USD.

FY22/23 výsledky:

 • Historická celoročná výkonnosť ISG ako ziskovej hnacej sily rýchleho rastu. Tržby vzrástli na takmer 10 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o 37 %, a prevádzkový zisk dosiahol rekordných 98 miliónov USD.
 • Príjmy zo serverov vzrástli medziročne o takmer 30 % na rekordnú výšku, vďaka čomu je Lenovo tretím najväčším poskytovateľom serverov na svete
 • Storage tiež dosiahlo rekordne vysoké výnosy, strojnásobilo výsledky za predchádzajúci fiškálny rok a posunulo sa z pozície #8 na svete na #5. Tržby zo softvéru medziročne vzrástli o 25 %, čo je ďalší rekord.

Pohľad vpred:

 • ISG pokračuje v rozširovaní svojich komplexných možností, ktoré pokrývajú segmenty poskytovateľov cloudových služieb, podnikov a malých a stredných podnikov.
 • ISG zároveň investuje do inovácií v oblasti infraštruktúry, ktoré sú podporované umelou inteligenciou (AI), ako napríklad edge computing poháňaný AI a hybridný cloud.
 • Vlastná výroba a nákladová konkurencieschopnosť boli posilnené pridaním vlastného závodu v Budapešti v Maďarsku.

Intelligent Devices Group (IDG): vedúce postavenie na trhu a ziskovosť

Príležitosť:

Na podnikanie malo vplyv niekoľko štvrťrokov trvajúce oslabenie trhu so zariadeniami v dôsledku znižovania zásob v kanáloch. Vzhľadom na to, že osobné počítače sú v dnešnej digitálnej ére základným nástrojom produktivity, spoločnosť Lenovo predpokladá, že trh s osobnými počítačmi sa vráti k rastu v 2. polovici kalendárneho roka 2023. Trend digitalizácie a hybridný pracovný model naďalej podporujú stabilný rast riešení pre inteligentné priestory.

FY22/23 výsledky:

 • Tržby IDG medziročne klesli na 49,4 miliardy USD, ale úspešne si udržala prvú pozíciu na trhu s osobnými počítačmi s celosvetovým podielom 23,2 % a udržala si vedúcu ziskovosť v odvetví na úrovni 7,3 %.
 • Príjmy z prémiových produktov sa zvýšili na takmer 30 %.
 • Podnikanie v oblasti smartfónov bolo ziskové tri roky po sebe a na väčšine trhov dosiahlo rast príjmov z prémiových

Pohľad vpred:

 • IDG bude dôsledne riadiť výdavky a ďalej zvyšovať svoju prevádzkovú dokonalosť.
 • Bude pokračovať v investíciách do technologických inovácií so zameraním na prémiové ponuky a priľahlé oblasti, pričom zároveň bude vylepšovať inteligentné priestorové riešenia pre hybridné pracovné modely.

Výsledky za Q4

Štvrtý štvrťrok fiškálneho roka bol najnáročnejším štvrťrokom roka vzhľadom na tlak zo strany trhu s osobnými počítačmi aj globálnej ekonomiky. Spoločnosť Lenovo ukončila štvrťrok s príjmami vo výške 12,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 24 %. Príjmy z IDG medziročne klesli o 33 %, zatiaľ čo silná dynamika rastových motorov SSG a ISG pomohla kompenzovať oslabenie trhu so zariadeniami. Príjmy SSG medziročne vzrástli o 18 % na 1,6 miliardy USD a príjmy ISG vzrástli o 56 % na 2,2 miliardy USD. Štruktúra príjmov z predaja iných ako osobných počítačov dosiahla v tomto štvrťroku historicky najvyššiu úroveň 43 %, čo predstavuje medziročný nárast o 12 bodov.

Najdôležitejšie prevádzkové body za Q4

Environmentálne, sociálne a riadiace hodnotenie - Medzinárodná ratingová agentúra MSCI nedávno zvýšila hodnotenie spoločnosti Lenovo v oblasti environmentálneho, sociálneho a riadiaceho hodnotenia na AAA. Toto zvýšenie predstavuje najvyššie možné hodnotenie pre spoločnosti, ktoré sú vedúce v programoch ESG. Okrem toho spoločnosť EcoVadis ocenila spoločnosť Lenovo za vynikajúce výsledky v oblasti udržateľného obstarávania na 7. ročníku udeľovania cien za vedúce postavenie v oblasti udržateľného obstarávania. Spoločnosť bola tiež nedávno ocenená časopisom Forbes ako jeden z najlepších zamestnávateľov pre rozmanitosť v roku 2023, hodnotených na základe priamych odporúčaní, nepriamych odporúčaní a výskumu kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

[1] meranie, ktoré nie je v súlade s HSFRS, bolo upravené vylúčením čistých zmien reálnej hodnoty finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, odpisov nehmotného majetku vyplývajúcich z fúzií a akvizícií, nákladov súvisiacich s fúziou a akvizíciou, reštrukturalizačných a iných nákladov a prípadných zodpovedajúcich vplyvov na daň z príjmov.

O spoločnosti Lenovo

Spoločnosť Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je globálna technologická spoločnosť s príjmami 62 miliárd USD, ktorá sa nachádza na 171. mieste v rebríčku Fortune Global 500, zamestnáva 77 000 ľudí na celom svete a každý deň poskytuje služby miliónom zákazníkov na 180 trhoch. Spoločnosť Lenovo, ktorá sa zameriava na odvážnu víziu poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých, nadviazala na svoj úspech najväčšej svetovej spoločnosti v oblasti osobných počítačov ďalšou expanziou do oblastí rastu, ktoré podporujú rozvoj technológií "nového IT" (klient, edge, cloud, sieť a inteligencia) vrátane serverov, úložísk, mobilných zariadení, softvéru, riešení a služieb. Táto transformácia spolu s inováciami spoločnosti Lenovo, ktoré menia svet, buduje inkluzívnejšiu, dôveryhodnejšiu a inteligentnejšiu budúcnosť pre každého a všade. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.lenovo.com, a prečítajte si najnovšie správy prostredníctvom nášho StoryHub.

 

 

 

Q4 FY22/23

Q4

FY21/22

 

Y/Y CHG

 

 

FY22/23

 

FY21/22

 

Y/Y CHG

Výnosy

 

12,635

16,694

(24)%

 

61,947

71,618

(14)%

Hrubý zisk

 

2,143
 

2,864

 

(25)%

 

10,501

12,049

(13)%

Hrubá zisková marža

 

17.0%

 

17.2%

 

(0.2) pts

 

17.0%

16.8%

0.2 pts

Prevádzkové náklady

 

(1,852)

 

(2,275)

 

(19)%

 

(7,832)

(8,968)

(13)%

Výdavky na výskum a vývoj
(zahrnuté v prevádzkových nákladoch)

 

550

 

 

576

 

 

(5)%

 

2,195

2,073

6%

Pomer nákladov a výnosov

 

14.7%

 

13.6%

 

1.1 pts

 

12.6%

12.5%

0.1 pts

Prevádzkový zisk

 

291

 

589

 

(51)%

 

2,669

3,081

(13)%

Ostatné neprevádzkové výnosy/(náklady) – netto

 

(161)

 

 

(69)

 

 

134%

 

(533)

(313)

70%

Príjem pred zdanením

 

130

 

520

 

(75)%

 

2,136

2,768

(23)%

Zdaňovanie

 

(24)

 

(99)

 

(75)%

 

(455)

(623)

(27)%

Zisk za obdobie

 

106

 

421

 

(75)%

 

1,681

2,145

(22)%

Nekontrolné podiely

 

8

 

(9)

 

N/A

 

(73)

(115)

(37)%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou

 

114

412

 

 

(72)%

 

1,608

2,030

(21)%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou  non-HKFRS [1]

 

284

507

 

 

(44)%

 

1,878

2,164

(13)%

Zisk na akciu (centy USD)
Základný
Zriedený

 

 

0.95

0.93

 

3.52

3.20

 

(2.57)

(2.27)

 

 

13.50

12.74

 

17.45

15.77

 

(3.95)

(3.03)

 

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať