SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

LENOVO GROUP: VÝSLEDKY ZA DRUHÝ ŠTVRŤROK 2022/23

Tlačové správy
0

Spoločnosť Lenovo dosiahla desiaty štvrťrok po sebe lepšiu ziskovosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pretože prevádzková odolnosť a diverzifikované hnacie sily rastu naďalej podporujú výkonnosť

SAMSUNG 042024 Advertisement

Spoločnosť Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila výsledky skupiny za druhý štvrťrok, pričom ziskovosť sa medziročne zlepšila už desiaty štvrťrok po sebe. Čistý zisk za druhý štvrťrok vzrástol medziročne o 6 % na 541 miliónov USD a tržby skupiny vzrástli na 17,1 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 3 % v konštantnej mene.

Všetky hlavné podnikateľské činnosti prispeli k pozitívnemu prevádzkovému zisku, čo dokazuje ďalší pokrok smerom k cieľu skupiny zdvojnásobiť ziskovosť v strednodobom horizonte. Okrem toho, diverzifikované hnacie sily rastu boli aj naďalej hnacou silou silnej výkonnosti, pričom podnikanie v oblasti riešení a služieb, ako aj podnikanie v oblasti infraštruktúry zaznamenali vysoký dvojciferný medziročný rast. Podnikanie mimo PC segmentu teraz tvorí viac ako 37 % celkových príjmov skupiny. Zdravá likvidita spoločnosti znamená, že je naďalej odhodlaná v strednodobom horizonte zdvojnásobiť investície do výskumu a vývoja (R&D), pričom v tomto štvrťroku zvýšila výdavky na výskum a vývoj o 15 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Aj keď súčasné vonkajšie výzvy pretrvávajú, spoločnosť Lenovo zostáva pružná a sústredí sa na realizáciu svojej stratégie a zabezpečenie trvalej ziskovosti prostredníctvom zmeny rovnováhy zdrojov smerom k diverzifikovaným hnacím silám rastu a zvyšovania efektívnosti a znižovania nákladov v rámci podniku. Vidí dlhodobé príležitosti postavené na svojich základoch New IT - klient, edge, cloud, sieť a inteligencia - keďže globálne trendy digitalizácie a inteligentnej transformácie sa zrýchľujú. Výsledky za posledný štvrťrok, ako aj za posledné tri roky, ukázali, že kombinácia stratégie spoločnosti Lenovo, silnej realizácie a odolných operácií jej umožňuje prekonať odvetvový cyklus. To v kombinácii s jej vysokokvalitným a inovatívnym portfóliom, jedinečnou hybridnou výrobou a dodávateľským reťazcom, globálnym/lokálnym princípom a schopnosťami, ako aj zdravou likviditou pomôže vytvoriť ďalšie príležitosti na dosiahnutie udržateľného rastu a zlepšiť ziskovosť.

Zhrnutie finančných výsledkov:

 

Q2 22/23

V miliónoch USD

Q2 21/22

V miliónoch USD

Rozdiel

 

 

Výnosy skupiny

17,090

17,869

(4%)

 

Príjmy pred zdanením

710

742

(4%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov)

541

512

6%

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov – nie-HKFRS) [1]

591

591

(0%)

 

 

Základný zisk za akciu (Amerických centov)

4.54

4.42

0.12

 

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo vyhlásilo predbežnú dividendu vo výške 8,0 HK centov na akciu.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo – Yuanqing Yang:

,,Spoločnosť Lenovo opäť dosiahla solídne výsledky, a to aj na náročnom globálnom trhu, pričom už desiaty štvrťrok po sebe dosiahla medziročné zlepšenie ziskovosti a medziročne zvýšila tržby o takmer 3 % (v konštantnej mene).  Naše aktivity v oblasti iných ako osobných počítačov naberajú na dynamike a v súčasnosti predstavujú viac ako 37 % našich príjmov.  Podnikanie v oblasti riešení a služieb, ako aj podnikanie v oblasti infraštruktúry zaznamenali medziročne vysoký dvojciferný rast príjmov,” hovorí Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo. ,,Pre spoločnosť Lenovo tieto výsledky dokazujú, že naša strategická predvídavosť, prevádzková odolnosť a dôsledné investície do diverzifikovanej hnacej sile rastu nás dobre pripravili na náročné časy. Bez ohľadu na to, či sú naše tradičné trhy na vzostupe, alebo sa zmenšujú, spoločnosť Lenovo dôsledne plní svoje záväzky a prekonáva očakávania trhu.”

Solutions and Services Group (SSG): pokračujúca dynamika, silný rast a vyššia ziskovosť skupiny

Príležitosť:

Trh s IT službami v hodnote triliónov dolárov naďalej stabilne rastie, pričom do roku 2025 sa očakáva rýchlejší rast v oblasti DaaS (Device as a Service), spravovaných služieb pre dátové centrá, ako aj cloudového a okrajového prostredia. Zároveň sa očakáva, že trh vertikálnych riešení a výdavkov na služby zostane silný, vrátane inteligentného vzdelávania, inteligentného maloobchodu, inteligentného mesta a inteligentnej výroby.

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • V poslednom štvrťroku vzrástli príjmy skupiny SSG medziročne o 26 %, čím sa ďalej zvýšila jej prevádzková marža na 21,4 %.
 • Všetky segmenty opäť dosiahli vysokú ziskovosť a silný rast.
 • Po prvýkrát tvoria príjmy z riešení a služieb, ktoré nie sú viazané na hardvér, viac ako polovicu obchodnej činnosti skupiny SSG.

 

Pohľad vpred:

 • Skupina SSG pokračuje vo vytváraní komplexných horizontálnych riešení pre vertikálne odvetvia, napríklad riešenie Digital Store od skupiny SSG so serverom Lenovo AI Edge Server teraz umožňuje jednému z najväčších svetových maloobchodných predajcov potravín znížiť viac ako 75 % chýb pri samoobslužných pokladniach bez potreby zásahu zamestnancov.
 • Pokračuje vývoj portfólia SSG v oblasti udržateľnosti, pričom služby kompenzácie CO2 sa rozšírili na ďalšie produkty.
 • Novovytvorená spoločnosť Lenovo PCCW Solutions, ktorá bola spustená v auguste 2022, dosiahla prvé úspechy vďaka obchodným synergiám, pretože hľadí do budúcnosti.

Infrastructure Solutions Group (ISG): prelomový rok pokračuje rekordnými príjmami a rekordnou ziskovosťou

Príležitosť:

Do roku 2025 sa očakáva, že len trh so servermi dosiahne 134 miliárd USD. V tom istom časovom horizonte vzrastie trh s okrajovou infraštruktúrou o viac ako 21 % a dosiahne 47 miliárd USD a trh s úložiskami prekročí 36 miliárd USD.

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • Rekordné tržby vo výške 2,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 33 %, pričom prevádzkový zisk dosiahol historicky najvyššiu hodnotu 36 miliónov USD, čo predstavuje štvrtý ziskový štvrťrok po sebe.
 • Segmenty Cloud Service Provider a Enterprise/SMB prekročili prognózu trhu.
 • Príjmy z Edge Computingu sa takmer zoštvornásobili a príjmy z úložiska sa medziročne viac ako zdvojnásobili, čím obe spoločnosti dosiahli nové rekordy.

Pohľad vpred:

 • ISG pokračuje v rozširovaní svojho komplexného portfólia infraštruktúry a investuje do inovácií, najmä v oblasti Edge a služieb.
 • Prevádzková odolnosť sa ďalej posilnila, keďže sa rozbehla výroba v nových závodoch v Číne, Maďarsku a Mexiku.
 • Skupina ISG sa naďalej zameriava na to, aby sa stala jednou z najrýchlejšie rastúcich a v konečnom dôsledku najväčším poskytovateľom komplexných infraštruktúrnych riešení na svete a zároveň si udržala udržateľný a ziskový obchodný model.

Intelligent Devices Group (IDG): udržala si vysokú ziskovosť, čím prekonala konkurenciu.

Príležitosť:

Aj keď sa veľkosť trhu s osobnými počítačmi a tabletmi v krátkodobom horizonte znížila v dôsledku makroekonomického prostredia, z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že stále zostane vyššia ako úroveň pred pandémiou. Popri osobných počítačoch bude naďalej rásť aj trh so scenárovými riešeniami, keďže spoločnosť Lenovo expanduje od inteligentných zariadení k inteligentným priestorom.

Výsledky v druhom štvrťroku:

 • Skupina IDG si udržala špičkovú ziskovosť v odvetví na úrovni 7,4 % vďaka prevádzkovej dokonalosti a dôsledným investíciám do inovácií, najmä v prémiových segmentoch s vysokou pridanou hodnotou.
 • IDG dosiahla lepšie výsledky ako jej kľúčoví konkurenti a posilnila svoju globálnu pozíciu svetovej jednotky v oblasti osobných počítačov. V súčasnosti je na prvom mieste v štyroch z piatich geografických oblastí, čím sa zväčšil jej odstup od kľúčových konkurentov, a je jednoznačne na prvom mieste v komerčnom segmente, ktorý predstavuje približne 65 % príjmov spoločnosti Lenovo z predaja osobných počítačov.
 • Divízia smartfónov dosiahla už desiaty štvrťrok po sebe ziskovosť, pretože pokračuje v obohacovaní svojho portfólia o nové inovatívne produkty a zároveň obhajuje svoje silné trhové pozície na druhom a treťom mieste v Latinskej Amerike a Severnej Amerike a dosahuje hyperrast na expandujúcich trhoch.
 • Riešenia spoločnosti Lenovo založené na scenároch naďalej vykazovali rastový potenciál, pričom oblasť inteligentnej spolupráce pokračovala v medziročnom raste vysokým dvojciferným tempom. Príjmy z oblasti herných scenárov dosiahli nový rekord.

Pohľad dopredu:

 • IDG sa naďalej zameriava na inovácie s cieľom rozšíriť inteligentné zariadenia na inteligentné priestory
 • Skupina je presvedčená, že úspech na trhu s osobnými počítačmi sa dá zopakovať, aby sa podnikanie rozšírilo aj mimo PC a získalo viac trhov, najmä v oblasti smartfónov.

Prevádzkové hlavné body a investovanie do budúcnosti

Tech World ’22 – Spoločnosť Lenovo sa na svojom každoročnom globálnom inovačnom podujatí podelila o svoju víziu vývoja spolupráce medzi používateľmi, priestormi a zariadeniami, aby sa odomkli neobmedzené možnosti v reálnych aplikáciách aj v metaverse. Spoločnosť Lenovo predstavila nové koncepty, riešenia a vznikajúce inovácie, ktoré budú definovať spôsob, akým pracujeme, učíme sa a zapájame sa do digitálneho sveta. Predstavila tiež výsledky globálneho prieskumu CTO, ktorý odhalil názory CTO na to, ako sa tradičné IT bude naďalej vyvíjať do architektúry "nového IT", kde klientske zariadenia, edge computing, cloud computing, sieť a AI spolupracujú na riešení spoločných bolestivých bodov a poskytujú riešenia, ktoré podporujú ďalšiu globálnu digitalizáciu vo všetkých odvetviach..

Životné prostredie, sociálna oblasť, správa vecí verejných - Spoločnosť Lenovo nedávno zverejnila svoju výročnú správu o ESG, v ktorej načrtla svoj pokrok, ambície a ciele na nasledujúce roky. Na veľtrhu Tech World '22 sa spoločnosť Lenovo ďalej podelila o svoju víziu nulových čistých emisií a o svoj prvý krok k tejto vízii s krátkodobými cieľmi zníženia emisií do roku 2030. Spoločnosť Lenovo zosúlaďuje svoje ciele v oblasti znižovania emisií s iniciatívou Science Based Targets v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, aby prispela k cieľom Parížskej dohody. Externé potvrdenie pokračuje, keďže úvodný zelený dlhopis spoločnosti Lenovo, ktorý bol uvedený na trh v júli, bol zaradený do indexu Bloomberg MSCI Green Bond Index, ktorý je jedným z najdôležitejších globálnych benchmarkov pre inštitucionálne fondy ESG. Spoločnosť Lenovo tiež získala najvyššie hodnotenie AA+ v indexe podnikovej udržateľnosti Hang Seng 2022, čím druhý rok po sebe získala najlepšie hodnotenie v odvetví IT.

Inovácie - V septembri bola spoločnosť Lenovo zaradená medzi najinovatívnejšie spoločnosti na svete v rámci ročného indexu Boston Consulting Group na 24. mieste. Na Tech World ’22 spoločnosť demonštrovala množstvo nových inovatívnych tvarových faktorov a nápadov, vrátane svojho rolovateľného konceptu pre smartfóny a PC a pohlcujúcej technológie teleprezencie „Cyber Spaces“. Zdôraznila tiež inovácie, ktoré jej pomôžu realizovať jej víziu nulovej čistoty, a opatrenia, ktoré spoločnosť podniká v rámci produktov a výroby, aby znížila svoju uhlíkovú stopu.

[1] non-HKFRS bola upravená vylúčením čistých zmien reálnej hodnoty finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, odpisov nehmotného majetku vyplývajúcich z fúzií a akvizícií, nákladov súvisiacich s fúziou a akvizíciou a prípadných príslušných vplyvov na daň z príjmov.

O spoločnosti Lenovo

Spoločnosť Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je globálna technologická spoločnosť s príjmami vo výške 70 miliárd USD, ktorá sa nachádza na 171. mieste v rebríčku Fortune Global 500, zamestnáva 75 000 ľudí na celom svete a každý deň poskytuje služby miliónom zákazníkov na 180 trhoch. Spoločnosť Lenovo, ktorá sa zameriava na odvážnu víziu poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých, nadviazala na svoj úspech najväčšej svetovej spoločnosti v oblasti osobných počítačov ďalšou expanziou do kľúčových oblastí rastu vrátane serverov, úložísk, mobilných zariadení, riešení a služieb. Táto transformácia spolu s inováciami spoločnosti Lenovo, ktoré menia svet, buduje inkluzívnejšiu, dôveryhodnejšiu a udržateľnejšiu digitálnu spoločnosť pre každého a všade. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.lenovo.com a prečítajte si najnovšie správy prostredníctvom nášho StoryHub.

 

 

 


Q2 22/23


Q2 21/22


Y/Y CHG

Výnosy

 

17,090

17,869

(4%)

Hrubý zisk

 

2,877

3,006

(4%)

Hrubá zisková marža

 

16.8%

16.8%

0 pt

Prevádzkové náklady

 

(2,026)

(2,189)

(7%)

Výdavky na výskum a vývoj
(zahrnuté v prevádzkových nákladoch)

 

(556)

(482)

15%

Pomer nákladov a výnosov

 

11.9%

12.3%

(0.4) pts

Prevádzkový zisk

 

851

817

4%

Ostatné neprevádzkové výnosy/(náklady) – netto

 

(141)

(75)

89%

Príjem pred zdanením

 

710

742

(4%)

Zdaňovanie

 

(156)

(185)

(16%)

Zisk za obdobie

 

554

557

(1%)

Nekontrolné podiely

 

(13)

(45)

(72%)

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou

 

541

512

6%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou  non-HKFRS [1]

 

591

591

(0%)

Zisk na akciu (centy USD)
Základný
Zriedený

 


4.54
4.23


4.42
3.96


0.12
0.27

 

 

 

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať