SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Lenovo medzi lídrami v zmierňovaní dopadov klimatických zmien

Tlačové správy
0

Lenovo dosiahlo pozíciu svetového lídra v korporátnej udržateľnosti za svoj prístup k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien. Hodnotenie „líderskej úrovne“ získalo už druhý rok po sebe v kategórii angažovanosť dodávateľov (supplier engagement). Lenovo bolo jednou z viac ako 8400 spoločností, ktoré sa zapojili do minuloročného prieskumu CDP, neziskovej organizácie, ktorá vedie globálnu štatistiku dopadu firiem na životné prostredie.

Lenovo dosiahlo skóre A- v reporte CDP za rok 2019 o zmierňovaní klimatických zmien a vykazovaní výkonnosti, čím sa zaradilo medzi top 20% spoločností v segmente elektrických a elektronických zariadení. Úroveň A- je podľa hodnotiacich kritérií a metodológie CDP v škále najvyššej líderskej úrovne, čo znamená, že spoločnosť aplikuje súčasné najlepšie osvedčené postupy v oblasti klimatických zmien, je transparentná v klimatických otázkach, uvedomuje si vplyv svojho pôsobenia na životné prostredie a prijíma koordinované opatrenia v tomto smere. Viac informácií o aktivitách spoločnosti Lenovo v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám nájdete na stránke: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change.

„Aj keď je to česť získať uznanie priemyslu pre naše odhodlanie zmierniť vplyv klimatických zmien či už našimi vlastnými činmi alebo zapojením nášho dodávateľského reťazca, v spoločnosti Lenovo sa sústredíme na neustále zlepšovanie. Pravidelne monitorujeme pokrok, ktorý sme dosiahli v záväzkoch v oblasti klimatických zmien a energetickej efektívnosti naprieč našimi aktivitami a produktmi a hľadáme spôsoby, ako ich ešte vylepšiť globálne aj regionálne,“ povedal John Cerretani, Chief Corporate Responsibility Officer v spoločnosti Lenovo. „To zahŕňa iniciatívy ako zavedenie projektov na obnoviteľné zdroje energie v našich prevádzkach a transparentnosť v zverejňovaní vplyvu našej uhlíkovej stopy prostredníctvom CDP ako aj publikovaním uhlíkovej stopy dát produktov.“

Spoločnosť Lenovo okrem toho získala skóre B- na úrovni manažmentu pre vodohospodárstvo a súvisiace činnosti. Ide o tretí rok, kedy Lenovo zverejnilo svoje dáta k aktivitám týkajúcim sa manažmentu vodohospodárstva prostredníctvom CDC. Pre viac informácií o našich programoch v oblasti vodohospodárstva navštívte stránku: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-water-waste.

Spoločnosť Lenovo uznáva, že ľudská aktivita prispieva k zmene klimatických podmienok a súhlasí so zisteniami Piatej hodnotiacej správy (Fifth Assessment Report AR5) Medzivládneho panelu o klimatických zmenách (IPCC) – „Klimatické zmeny 2014“. Lenovo taktiež uznáva, že bez kontroly by súčasné trendy v klimatických zmenách predstavovali vážne ekonomické a spoločenské riziká a súhlasí s tým, že sú potrebné konkrétne opatrenia na stabilizáciu atmosférických úrovní skleníkových plynov a udržanie prijateľného zvyšovania priemernej teploty v celosvetovom meradle. V tejto súvislosti prijala spoločnosť Lenovo viaceré opatrenia a záväzky, ktoré ovplyvňujú:

  • Materiál produktov – vrátane využitia recyklovaného platu a ekologicky preferovanejších materiálov
  • Balenie produktov
  • Energetickú spotrebu produktov
  • Manažment produktu po skončení životnosti
  • Produkciu emisií výrobných prevádzok
  • Spotrebu energie výrobných prevádzok
  • Ekologický prístup a merateľné výsledky dodávateľov
  • Dopravu produktov
  • Odpadový manažment
  • Vodohospodársky manažment

Lenovo

Všetky autorove články
klimaticke zmeny lider Lenovo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať