SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Nový web korona.gov.sk je ukážkovým príkladom spolupráce štátu a IT komunity

Tlačové správy
0

Aktuálne informácie o koronavíruse, ktoré nie je potrebné hľadať na internete, ale všetko sústredené na jednom mieste, je ambíciou novej web stránky korona.gov.sk. V aktualizovanej a prehľadnejšej verzii ju spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), Permanentným krízovým štábom a dobrovoľníkmi z IT komunity slovensko.help. Na stránke sa stále intenzívne pracuje.

Korona.gov.sk je centrálnym webom pre získavanie informácií o koronavíruse, ktorý zrozumiteľným spôsobom informuje o opatreniach a pomoci vlády pre občanov a podnikateľov. Je výsledkom úspešnej spolupráce štátu a dobrovoľníkov z IT komunity, ktorí svoj voľný čas venovali tejto myšlienke. Prevádzkovateľom webu je ÚPVII, technickým správcom NASES a redakčný tím tvoria odborníci z oddelenia behaviorálnych inovácií ÚPVII, redakcie slovensko.sk a IT komunity. Ústredný krízový štáb, vláda SR, ministerstvá a ostatné úrady doň prispievajú aktuálnymi informáciami a opatreniami, ktoré prijímajú v boji proti pandémii.  

 „Som veľmi rada, že sa nám podarilo v spolupráci s pánom Bučkuliakom z Permanentného krízového štábu, pracovníkmi nášho úradu, NASES a dobrovoľníkmi zo slovensko.help položiť základy ukážkového webu podľa všetkých štandardov. Ja osobne to vnímam ako príklad dobrej spolupráce, ako by mal štát fungovať,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

Stránka je spracovaná v Jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb IDS-SK (https://idsk-elements.herokuapp.com), ktorý spravuje oddelenie behaviorálnych inovácií (známe ako BRISK – Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko) pôsobiace na ÚPVII. V platnosti je od roku 2018 a jeho cieľom je zjednotiť dizajn elektronickej komunikácie jednotlivých inštitúcií a štátu. Nová web stránka je tak pilotným projektom, ako by štátne služby mali vyzerať, aby boli informačne presné, prehľadné a zároveň zrozumiteľné širokej verejnosti.

„Budem presadzovať, aby dizajn manuál, ktorý je vytvorený po vzore gov.uk, používali všetky štátne inštitúcie. Momentálne takmer každý štátny web vyzerá inak, čo spôsobuje zbytočné predražovanie webov a komunikácia občana so štátom nie je jednotná,“ doplnila Remišová.

Aktuálne je nová web stránka spustená ako beta verzia, ale už týmto okamihom na nej občania a podnikatelia nájdu potrebné informácie. Jednotlivé informácie budú pravidelne aktualizované. Za ich obsah bude zodpovedať redakčný tím zložený zo zástupcov ÚPVII aj redakcie slovensko.sk. Stránka bude preložená do anglického jazyka a jazyka národnostných menšín.

„Našou filozofiou pri tvorbe webu bola myšlienka občan v centre pozornosti. Na tejto myšlienke je založená aj filozofia behaviorálnych inovácií. Web je pripravený a bude ďalej rozvíjaný s dôrazom na prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Cieľom je, aby sa občan na webe ľahko zorientoval a našiel potrebné informácie. Na obsahu stránky stále intenzívne pracujeme,“ priblížila Viera Hainzl z oddelenia behaviorálnych inovácií ÚPVII.

Riešenie webu je postavené na open source riešení, čo umožnilo nielen rýchly vznik samotného webu, ale aj úsporu niekoľko tisíc eur. Jednotný dizajn manuál ID-SK je verejne  dostupný na voľné použitie, vrátane zdrojového kódu pre všetkých tvorcov elektronických služieb verejnej správy. Ministerstvo práce využilo jeden komponent - správne generovanie emailovej adresy, kam zasielať žiadosti. Tým znížilo chybovosť odoslaných e-mailov. Veríme, že sa do budúcnosti spolupráca so všetkými ministerstvami a štátnymi inštitúciami ešte viac prehĺbi.

„Nový web budeme ďalej rozvíjať s dôrazom na prehľadnosť a zrozumiteľnosť ako príklad toho, akoby mal štát komunikovať s prihliadnutím na nevidiacich ľudí, ľudí rôzneho veku a obmedzenia,“ doplnila Remišová.

UPVII

Všetky autorove články
ÚPVII korona web covid19 NASES

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať