SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Linux / Gimp / 44. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V predposlednej časti seriálu v rýchlosti ukážeme, ako možno prakticky využiť možnosti grafického editora Gimp. Rovnako ako pri opise aplikácie Blender nebudeme uvádzať podrobný návod, ako pracovať s editorom Gimp, ale spomenieme iba jeho najzaujímavejšie črty a možnosti využitia.

Gimp 2.6.10 (www.gimp.org)

V predchádzajúcej časti sme aplikáciu Blender porovnali s aplikáciou 3D Studio. Rovnako je to aj v prípade Gimpu, ktorý môžeme porovnať s editorom Photoshop (www.adobe.com). Je evidentné, že produkty firmy Adobe sú určené pre profesionálov, čomu firma prispôsobila ich vzhľad, vlastnosti, ale aj ich cenu. Naopak, hoci editor Gimp si zrejme nevyberie toľko profesionálov, pre bežných používateľov je takmer dokonalou náhradou Photoshopu, a ako to už vo svete Linuxu býva, Gimp je úplne zadarmo.

Základné črty editora Gimp

Opis vlastností editora Gimp vrátane potrebnej dokumentácie, najrôznejších návodov, ale aj tzv. tutoriály, ktoré nám pomôžu pri práci v jeho prostredí, možno nájsť na domovskej stránke Gimpu, ale aj na mnohých ďalších internetových stránkach. Z domovskej stránky možno stiahnuť rôzne verzie editora určené pre najbežnejšie operačné systémy, a to v binárnej podobe, ale aj vo forme zdrojových kódov (licencia GNU GPL). Používateľ môže pri svojej práci okrem iného využiť tieto základné vlastnosti editora:

1. podrobné prispôsobenie používateľského rozhrania (GUI), využitie rôznych vstupných zariadení (tabletov, USB, MIDI kontrolérov), využitie rozmanitej ponuky editačných nástrojov,
2. výroba bitmapových obrázkov, ich úprava, transformácia, retušovanie, spracovanie detailov,
3. úprava väčšiny moderných bitmapových formátov grafických súborov, konverzia medzi formátmi,
4. podpora doplnkových modulov (plug-ins) a skriptov, čiastočná podpora vektorového kreslenia,
5. integrácia grafických filtrov, vrstiev, editovateľnej selekcie, sofistikovaných maliarskych nástrojov.

Praktické použitie editora

Medzi najbežnejšie činnosti, ktoré bude používateľ v Gimpe vykonávať, môžeme zaradiť úpravu veľkosti fotografií, ich orezávanie, vystrihovanie, dopĺňanie. Ďalej to môže byť zmena farieb, vloženie grafických efektov, ukladanie v požadovanom formáte s definovateľnou úrovňou kompresie.

Obr. Dva identické obrázky, z druhého bol pomocou nástroja klonovania odstránený ľavý nosorožec

Kreslenie, resp. výroba obrázkov sa v Gimpe realizuje pomocou nástrojov z dialógu Toolbox. Veľmi zaujímavé sú nástroje liečiť (heal) a klonovať (clone). Používame ich v prípade, keď naše obrázky obsahujú drobné chybičky – škrabance, chybné farby, zlé farebné prechody... Veľmi šikovne ich však môžeme použiť aj na odstránenie neželaných častí obrázka, napr. nechcených objektov (neželaných osôb, zvierat...), namiesto ktorých môžeme do obrázka vložiť vhodnejšie objekty.

Často používaný nástroj Gimpu je aj tzv. snímkovanie v menu File -> Create -> Screenshot... Vytvoriť snímku obrazovky alebo jej časti treba v mnohých prípadoch, najmä pri príprave textovo-obrázkových dokumentov, resp. rôznych druhov prezentácií.

Gimp obsahuje širokú škálu filtrov, ktoré môžeme s výhodou použiť na rýchlu úpravu vzhľadu našich obrázkov. Prevod obrázka do farebnej škály filmového predátora, okamžité zostarnutie obrázka o desiatky rokov, rozloženie obrázka na mozaikové diely (Mosaic) alebo odstránenie efektu červených očí – to je len malý výber z filtrov, ktoré má Gimp vo svojom portfóliu.

Návrhári webových stránok istotne využijú filter obrázková mapa (Image Map...), ktorý rozdelí obrázok na „klikateľné“ časti. Po kliknutí na určitú časť obrázka vloženého na internetovú stránku sa dostaneme na definovanú adresu URL.

Nabudúce…

Nasledujúca časť bude poslednou časťou nášho seriálu. Jej náplňou bude zhodnotenie obsahu všetkých článkov so stručným záverom a zhodnotením významu seriálu.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať