CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Linux súkromne i pracovne v2.0 (41. časť) / Git branching a merging

0
V tejto časti seriálu doplníme základné informácie týkajúce sa systému git o časti, ktoré majú súvis s aplikáciou vetvenia a spájania vývojových vetiev (línií). Budeme sa venovať obsahu git repozitárov a práci s ukazovateľmi. Hneď v úvode podotýkame, že git v rámci práce s príkazmi, o ktorej sme písali v predošlej časti seriálu, ponúka možnosť označovania (tagging) významných fáz vývoja, a pretože nepodporuje automatické dopĺňanie častí príkazov, umožňuje vytváranie aliasov. Vetvenie (branching) V súvislosti so systémami určenými na kontrolu verzií (VCS – Version Control Systems) sa vetvením rozumie začatie vývoja v samostatnej vetve, nezávislej od hlavnej (main) vývojovej vetvy. Práve implementácia vysoko efektívneho systému vetvenia a spájania je jeden z najvýznamnejších benefitov systému git. Na pochopenie tohto minimalistického procesu sa musíme vrátiť k spôsobu, ako git spravuje údaje. Tie neukladá vo forme rozdielov (differences), ale vo forme obrazov (snapshots). Vykonaním com ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať