CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Linux súkromne i pracovne v2.0: Git

0
Počnúc touto časťou seriálu si aspoň sčasti priblížime distribuovaný systém kontroly verzií súborov vznikajúcich počas vývoja malých či veľkých softvérových projektov s veľmi jednoduchým názvom git (git-scm.com). Systém vytvoril Linus Torvalds v roku 2005 z dôvodu potreby kolaboratívnej práce na linuxovom jadre. Jeho základné vlastnosti sú otvorený kód (open source), podpora vetvenia a spájania (branching & merging), lokálne vykonávanie operácií, rýchlosť, viacnásobné zálohovanie, vysoká úroveň zabezpečenia a integrity údajov či podpora etapového vývoja (staging). Systém git možno v základe využiť na správu verzií pri vývoji menších či väčších aplikácií jedným programátorom. Oveľa robustnejšie je však jeho využitie na koordináciu práce väčšej skupiny osôb. Vtedy je naplno využitá jeho schopnosť súčinnostného (collaborative) vývoja v rámci selektívnych pracovných prúdov (workflows). Kontrola verzií Systémy kontrolujúce, resp. spravujúce verzie súborov uchovávajú konkrétne verzie j ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux Git

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať