SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Made in Slovakia: Predstavujeme zaujímavé inovácie

0

IT produkt: Minit

Minit je inovatívny nástroj na analýzu, ktorý odstraňuje subjektivitu alebo chyby zavinené ľudským faktorom. Tento miningový softvér okrem toho mapuje a zefektívňuje procesy v spoločnosti. V rámci analýzy dát z IT systémov získava objektívny náhľad do procesov a odhaľuje skryté problémy v každodennej prevádzke. Vie nájsť príležitosti na optimalizáciu firemných procesov, čo spoločnostiam zabezpečuje zníženie prevádzkových nákladov. Minit sa dostáva do popredia predovšetkým v spojitosti s digitálnou transformáciou či robotickými automatizovanými procesmi. Produkt je určený pre stredne veľké firmy, využívajú ho riaditelia a manažéri oddelení či analytici dát a procesov.

Minit vyhral kategóriu IT produkt roka 2019. Cenu si prebral na prestížnom spoločenskom podujatí IT Gala 2019.

IT projekt: Bikesharing – verejný bicykel

Prvé požičiavanie si bicykla s možnosťou nechať ho a požičať si ho mimo stanovišťa. Projekt umožňuje cyklistovi nájsť si bicykel veľmi blízko reálneho bodu štartu. Vrátiť ho môže tam, kde potrebuje jazdu ukončiť. Celý systém komunikuje s používateľom cez mapu v aplikácii pre iOS a Android, a to vrátane registrácie, platby, požičania a vrátenia či nahlásenia poruchy bicykla. Okrem toho systém obsahuje rozsiahly systém back-end manažmentu na riadenie projektu – zabezpečenie servisu, premiestňovanie bicyklov, podporu platieb, štatistiky a podobne.

Bicykel je diaľkovo monitorovaný cez modem GPS/GSM, ktorý napája solárny panel v košíku bicykla. Momentálne je projekt v prvej fáze a poskytuje 1000 bicyklov v Košiciach a ďalších troch mestách, pričom sa uvažuje o dosiahnutí stotisíc jázd mesačne počas sezóny. Cieľom je pokryť 30 slovenských miest.

Bikesharing vyhral kategóriu IT projekt roka 2019. Cenu si spoločnosť Antik prebrala na prestížnom spoločenskom podujatí IT Gala 2019.

Startup: CorOne

Hlavným produktom startupu sú riešenia zamerané na premietnutie nápadov z laboratória do formy prototypov. Týka sa to najmä oblasti nedeštruktívneho korózneho monitoringu predovšetkým plynárenských potrubí a hodnotenia kvality povlakovaných kovovových konštrukcií v doprave či stavebníctve. Zaujímavé sú i riešenia v oblasti nanobezpečnosti. V spolupráci s Katedrou priemyselného dizajnu FU TUKE získal prototyp Nanocorab na odhad neznámych redox, termodynamických a koróznych vlastností nanoobjektov aj umeleckú hodnotu.

Úspešne ho predstavili aj na najväčšej svetovej nanotechnologickej výstave EXPO NANOTECH 2018 v Tokiu a tím zaň získal v programe EU-Japan Centre for Industrial Cooperation podporu spomedzi 19 reprezentantov Európy. Startup má aj významné medzinárodné aktivity a jeho tím je súčasťou manažmentu medzinárodnej konferenčnej série Corrosion and Surface Treatment in Industry.

CorOne aktuálne pôsobí v Inkubátore TUKE v UVP Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach a založila ho skupina inovátorských nadšencov z radov zamestnancov a PhD študentov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie UPJŠ a Slovenskej akadémie vied.

Redakcia

Všetky autorove články
madeinslovakia inovácie technoland Minit bikesharing corone

Pridať komentár