SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Mapové riešenia na rýchlu prácu s mapou

0
Dostupnosť aktuálnych údajov je dnes jeden z dôležitých faktorov rozhodovania. V prípade geografických informačných systémov (GIS) je správnosť údajov rovnako dôležitá ako informácia o čase vzniku zobrazovaných dát. Príkladom môžu byť letecké snímky, kde je dôležité poznať dátum nalietania územia. Práve preto treba vedieť, či analyzujeme údaje z rovnakého časového obdobia. Vzorová ukážka je navigácia, keď po otvorení nového diaľničného úseku, ktorý ešte nie je v navigačných systémoch zobrazený, nám navigácia hlási, že ideme mimo cestnej siete, a každú chvíľu prepočítava trasu a naviguje nás na cestnú sieť, ktorú má zaevidovanú. Rýchla práca s mapou s aktuálnymi údajmi je dnes trend nielen v navigačných systémoch, ale vo všetkých mapových, resp. geografických systémoch. Jednoduchosť používania, intuitívne používateľské rozhranie či pochopiteľnosť mapovej symboliky veľmi často rozhodujú o tom, či používateľ mapovú aplikáciu použije, alebo bude zháňať informáciu niekde inde. V bežnom po ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať