SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Mastercard predstavuje riešenia, ktoré podporia prechod k otvorenému bankovníctvu

Tlačové správy
0

Spoločnosť Mastercard dnes oznámila, že vyvíja nový rad služieb posilňujúcich prebiehajúcu transformáciu bankovníctva. Tie pomôžu partnerom využiť možnosti, ktoré prináša európska smernica PSD2. Základnými piliermi otvoreného bankového prostredia sú dôvera a zabezpečenie. Nové služby spoločnosti Mastercard uľahčujú bankám aj tretím stranám vzájomnú spoluprácu a posilňujú rozvoj otvoreného bankovníctva.

Sprístupnenie finančných údajov poskytne overeným tretím stranám prístup k údajom, ktoré majú k dispozícii banky. To tretím stranám a existujúcim bankovým inštitúciám umožní nie len ponúkať kvalitnejšie produkty na mieru, ale v niektorých prípadoch aj priamo realizovať platby v mene firemných či súkromných klientov.

Nastupujúca transformácia má rozhodne potenciál úplne zmeniť spôsob, akým jednotlivci aj firmy využívajú finančné služby. Nový súbor služieb spoločnosti Mastercard prinesie funkčné riešenia reálnych problémov, ktoré stoja v ceste plnému využitiu možností otvoreného bankovníctva.

  • Riešenia budú zahŕňať celoeurópsky adresár tretích strán, čo bankám zjednoduší overovanie dôveryhodnosti externých poskytovateľov služieb žiadajúcich o prístup k údajom klientov.
  • Nové služby budú taktiež obsahovať prepracovanú ochranu pred podvodným zaobchádzaním (vychádzajú z bohatej škály riešení ochrany a zabezpečenia spoločnosti Mastercard), ktorá bankám zjednoduší posudzovanie rizík spojených s konkrétnou treťou stranou.
  • Medzi riešenia spoločnosti Mastercard bude taktiež patriť vlastný mechanizmus riešenia sporov, ktorý zahŕňa jednak súbor jasných pravidiel, tak aj komunikačnú platformu, a využíva bohaté skúsenosti s riešením sporov v existujúcom prostredí služieb platobných kariet.
  • Súčasťou ponúkaných riešení bude aj komunikačné prostredie, ktoré tretím stranám umožní nadviazať a udržiavať komunikáciu s bankami.

Tieto služby spoločne prispejú k budovaniu dôvery medzi spotrebiteľmi, bankami, obchodníkmi a tretími stranami v rámci ekosystému otvoreného bankovníctva, a zároveň zjednodušia a zoštíhlia vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými partnermi.

Sme presvedčení, že tieto služby poskytnú riešenia významných prekážok, ktoré stoja v ceste dynamickému a úspešnému prostrediu otvoreného bankovníctva,” uviedol výkonný viceprezident pre rozvoj európskych trhov Jason Lane. „Uvedomujeme si, že na oboch stranách hrá významnú rolu otázka dôvery – tretie strany potrebujú prístup k údajom a infraštruktúre bánk, zatiaľ čo banky potrebujú mať istotu, že tretie strany požadujúce prístup k účtom sú k tomu riadne oprávnené. Chceme, aby naše riešenia bankám aj tretím stranám poskytovali potrebnú istotu a umožnili im využívať svoj čas a úsilie tam, kde dokážu poskytovať najväčšiu pridanú hodnotu – vytváraním inovatívnych ponúk užívateľom ich služieb. Potreba dôvery však nie je jediným problémom, ktorý je potrebné riešiť – už teraz pracujeme na vylepšení užívateľského zážitku v prostredí otvoreného bankovníctva, jednak vo vzťahu k realizácii platieb, tak aj v súvislosti s prístupom k dátam, a tešíme sa, že ich budeme môcť s ďalším rozvojom služieb a celého prostredí uviesť do praxe,“ dodal Lane.

Nové služby spoločnosti Mastercard budú k dispozícii najprv v rámci pilotnej prevádzky začiatkom roka 2019, pričom zvláštna pozornosť sa zameria na Veľkú Britániu a Poľsko. Ostatné európske krajiny budú nasledovať v priebehu roka.

Supreme Communication s.r.o

Všetky autorove články
internet banking peniaze Mastercard bezpečnosť ochrana dáta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať