SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Mbits ESP32 – Microbit s WiFi a farebným displejom na platforme ESP32

0

Vreckový mikropočítač BBC Micro:bit, ktorý je rozšírený aj na našich školách sme už predstavili v mnohých článkoch a videách. Klasický Micro:bit má veľa výhod, ale aj niekoľko obmedzení, predovšetkým doska samotná nemá možnosť WiFi pripojenia, čo je základná požiadavka na IoT platformu. Ak chcete Microbit pripojiť cez WiFi ku cloudovej platforme, potrebujete k tomu rozširujúci modul, napríklad IoT:bit, ktorý sme predstavili v článku Micro:bit ako plnohodnotná platforma IoT. Zaujímavou alternatívou je doska Mbits ESP32, ktorá je zbernicou aj mnohými vlastnosťami kompatibilná s Microbitom V2, avšak využíva populárnu platformu ESP32-WROVER-B, ktorá podporuje pripojenie cez WiFi aj Bluetooth. Táto doska umožňuje využívať širokú paletu rozširujúcich modulov aj rôzneho príslušenstva, napríklad robotických podvozkov, či iných robotických konštrukcií určených pre MicroBit.

Video

Doska Mbits ESP32 má rozmery 52 x 52 mm. Na porovnanie klasický Microbit  má rozmery 52 x 42 mm, takže šírka na ktorej pri zasúvaní do modulov najviac záleží je rovnaká no doska Mbits ESP32 je o 10 mm vyššia, čo pri zasúvaní do modulov nevadí.

Rovnako ako pôvodný Microbit aj táto doska má dve tlačidlá označené A a B a maticový displej 5 x 5 diód, avšak, zatiaľ čo pôvodný Microbit aj vo verzii V2 mal len červené LED, doska Mbits ESP32 má osadené farebné diódy. K dispozícii je mikrofón aj malý bzučiak. Doska podporuje WiFi v pásme 2,4 GHz a Bluetooth 4.2 LE. Na doske je akcelerometer a tepelný senzor. Ten je na samostatnom čipe, takže meria teplotu okolia a nie teplotu čipu, ako tomu bolo pri klasickom Microbite.

Mbits ESP32 disponuje 4 MB Flash, 8 MB RAM, zatiaľ čo Microbit V2 má 512KB Flash, 128KB RAM, takže máte k dispozícii 8 x viac pamäti na program a dáta a 64 x vyššiu kapacitu RAM. Z hľadiska hardvéru je teda Mbits ESP32 na tom oveľa lepšie, než klasický Microbit a to aj v porovnaní s výkonnejšou verziou V2.

Doska Mbits ESP 32, detailný pohľad na stranu súčiastok a stranu spojov

Popis pinov zbernice

A teraz máme jednu zlú a jednu dobrú správu. Najskôr tá zlá: Kompatibilita Mbits ESP32 s Microbitom je však len čo sa týka rozmerov a rozmiestnenia pinov konektora. Softvérovo je táto vývojová doska úplne nekompatibilná, takže pre ňu nemôžete použiť grafické vývojové prostredie MakeCode. A teraz dobré správy. Na programovanie vývojovej dosky Mbits ESP32 môžete použiť použiť dva druhy vývojových prostredí: interaktívne grafické prostredie Letscode na báze Scratch 3.0 a populárne vývojové prostredie Arduino IDE. A taktiež je k dispozícii niekoľko implementácii programovacieho jazyka MicroPython pre platformu ESP 32.

Vývojové prostredie Letscode je k dispozícii na stiahnutie na adrese.

Pri grafickom programovaní sa zároveň vytvára kód použiteľný pre Arduino IDE, samozrejme je potrebné doinštalovať príslušné knižnice

Pre Arduino IDE je potrebné v menu Nastavenie – Manažér prídavných dosiek zadať URL adresu https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json a v menu Manažér dosiek pridať knižnice pre platformu ESP 32

Microbit je veľmi populárny a jeho zbernicu využívajú aj iné dosky, napríklad IoT vývojová doska pre platformu Microsoft Azure (vpravo)

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Mbits ESP32 MicroBit BBC micro:bit ESP 32 IoT

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať