SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Mesto budúcnosti a využitie dát

Archív NXT
0

Prvé reálne aplikácie prediktívnej analytiky sa dnes začínajú objavovať už aj na Slovensku. Využívanie hodnotných zdrojov anonymných štatistických dát je ešte len v plienkach, ale pokrok v tejto oblasti je rýchly a čakajú nás veľmi zaujímavé možnosti praktického využitia. Na čo sa môžeme tešiť v meste (nie až takej vzdialenej) budúcnosti? Ako sa budú musieť adaptovať podnikatelia?

Early adopters - firmy a ich marketing

Ako prvé budú pred nutnosť prispôsobiť sa novému prostrediu ako obyčajne postavené firmy - obzvlášť v retailovom svete. Už teraz vznikajú nové metódy benchmarkovania voči konkurencii, nové spôsoby hľadania optimálnej pobočkovej siete či otváracích hodín, ktoré sú založené na detailnom pochopení existujúcich a potenciálnych zákazníkov. Ďalší krok je cielená a personalizovaná komunikácia. Víťaziť budú práve tie firmy, ktoré dokážu prispôsobiť svoje analytické a marketingové divízie a vyťažiť z týchto nových možností čo najviac.

Víťazom však bude nielen firma, ale aj koncový spotrebiteľ - ten totiž dostane relevantné ponuky dostupné v obchodoch s jemu vyhovujúcimi otváracími hodinami, umiestnených v jeho okolí.

Dnes štandardné formy reklamy začnú výrazne strácať na popularite pre svoju neefektívnosť, slabú adresnosť a nízku flexibilitu, do popredia sa, naopak, dostane komunikácia so zákazníkmi na zariadeniach, ktoré používajú najviac - na ich mobilných telefónoch.

Svet marketingu a business intelligence bude teda v mnohých smeroch pilotná oblasť na aplikáciu anonymizovaných dát, aké generujú napríklad mobilní operátori. Nasledovať budú ďalšie oblasti, ako napríklad plánovanie infraštruktúr či zvýšenie bezpečnosti pri cestovaní.

Novodobé cestovanie

Správne použitie získaných dát sa môže podpísať pod výrazné zefektívnenie dopravy, keďže dostupnosť informácií uľahčí plánovanie novej infraštruktúry. Ľudia sa dostanú na frekventované miesta rýchlejšie a v spolupráci s pokročilým územným plánovaním sa ušetria finančné prostriedky.

Oproti dnešnému plánovaniu potrieb novej infraštruktúry nás čaká automatická detekcia potreby nových cestných pruhov, ciest s najvyššou potrebou bicyklových pruhov alebo špeciálnych pruhov pre mestskú hromadnú dopravu.

Na už existujúcej infraštuktúre sa na základe reálneho pohybu budú dať predpovedať dopravné zápchy už hodiny pred ich vznikom. Podľa rozloženia vozidiel po celom území krajiny môže prediktívny model odhadnúť, kedy a na ktorých miestach hrozí nahromadenie áut, a následne poskytnúť tieto informácie vodičom.


Bezpečnosť

S dopravou súvisí všeobecne aj nová úroveň bezpečnosti obyvateľstva, a to hlavne v krízových situáciach. Rádiá a televízie majú v prípade varovania pred katastrofou tri veľké nevýhody. Ľudia ich nemajú stále pri sebe, pri výpadku prúdu nefungujú a sú určené len na prijímanie informácií. Varovné a záchranné mechanizmy budú po novom schopné varovať obyvateľstvo napríklad vhodne zacielenými SMS správami.

Zdravie

K jednoduchému a rýchlemu šíreniu nákazlivých chorôb prispela aj naša rastúca mobilita. V najbližích rokoch nás čaká veľký pokrok nielen v liečení chorôb, ale aj v predikcii a následnom zastavení ich šírenia.

Modelovanie rozširovania chorôb je už staršia záležitosť. Naráža však na dva problémy - na cenu a čas. Výskum a tvorba modelu klasickou cestou je veľmi drahá. Preto sa robí predovšetkým pri najvážnejších chorobách a aj pri tých môže výstup z nich prísť príliš neskoro. Skúmanie šírenia choroby napríklad prostredníctvom anonymizovaných telekomunikačných dát je neporovnateľne jednoduchšie.

Takýto postup sa skúšal už minulý rok pri šírení vírusu Ebola v Afrike. Epidemiológovia analyzovali zvyškové telekomunikačné dáta, aby zistili, kde, ako a prečo sa táto choroba šíri, a následne mohli efektívne obmedziť jej šírenie. Motivujúce je to, že aj napriek výrazne nižšej rozšírenosti mobilných telefónov v týchto častiach Afriky dokázali vedci pochopiť, ako sa vírus šíril a ako sa môže šíriť ďalej. Podobné analýzy by sa dali využiť aj v iných prípadoch, napríklad pri šírení chrípky v zimnom období.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať