SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Micro:bit: Programovanie v Pythone / 2. časť

0
V prvej časti sme predstavili webové vývojové prostredie https://python.microbit.org, vývojové prostredie Mu-editor (https://codewith.mu), ktoré si môžete nainštalovať na svoj počítač, obsluhu displeja, tlačidiel a nastavovanie hodnôt na digitálnych vstupoch a výstupoch. V druhej časti sa budeme venovať programovaniu analógových vstupov a výstupov, ovládaniu servomotorov, generovaniu zvuku, meraniu teploty, načítaniu a spracovaniu údajov z akcelerometra či kompasu. Analógové vstupy a emulácia výstupov Na načítanie hodnoty napätia na pinoch v analógovom móde sa používa príkaz read_analog(), pričom napäťovému rozsahu na vstupe 0 – 3,3 V budú zodpovedať hodnoty od 0 do 1023. Na načítanie aktuálnej hodnoty napätia na analógovom joysticku, využívajúcom potenciometre zapojené ako delič napätia a zobrazenie šípky smerujúcej nahor alebo nadol, by ste použili fragment kódu:  from microbit import * while True:     hodnota = pin0.read_analog()     if hodnota < 300:         display.show( ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať