SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

ANKETA: Osvedčil sa Home Office v našich firmách?

0
Firma: DATALAN Odpovedá: Rastislav Koutenský, CIO Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie? [R. K.]: Z môjho pohľadu nie je podstatná otázka, koľko zamestnancov pracuje v režime home office, ale skôr to, ako je nastavená organizácia práce. Inštitút home office u nás využíva podstatná väčšina zamestnancov, ale len minimum z nich pracuje v tomto režime trvalo. Z našej praxe môžem potvrdiť, že optimálne nastavenie je kombinácia práce vo firme a práce v režime home office. Vnímam to tak z pohľadu zamestnávateľa, ako aj z pohľadu zamestnancov. Osvedčili sa nám napr. „tímové dni“, keď je v dohodnutých dňoch vo firme celý tím. Keďže takéto nastavenie je výrazne flexibilné, zmeny trendu neočakávam. To, čo sa však môže meniť, je pomer práce vo firme a na home office, čo vo veľkej miere závisí od vývoja pandemickej situácie. Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku? [R. K.]: Úplná samozr ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať