SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

ANKETA: Osvedčil sa Home Office v našich firmách?

0

Firma: DATALAN
Odpovedá: Rastislav Koutenský, CIO

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[R. K.]: Z môjho pohľadu nie je podstatná otázka, koľko zamestnancov pracuje v režime home office, ale skôr to, ako je nastavená organizácia práce. Inštitút home office u nás využíva podstatná väčšina zamestnancov, ale len minimum z nich pracuje v tomto režime trvalo. Z našej praxe môžem potvrdiť, že optimálne nastavenie je kombinácia práce vo firme a práce v režime home office. Vnímam to tak z pohľadu zamestnávateľa, ako aj z pohľadu zamestnancov. Osvedčili sa nám napr. „tímové dni“, keď je v dohodnutých dňoch vo firme celý tím. Keďže takéto nastavenie je výrazne flexibilné, zmeny trendu neočakávam. To, čo sa však môže meniť, je pomer práce vo firme a na home office, čo vo veľkej miere závisí od vývoja pandemickej situácie.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[R. K.]: Úplná samozrejmosť sú technické prostriedky, čo je predovšetkým bezpečný prístup do firemnej siete (VPN), viacfaktorová ­autentifikácia alebo princíp „minimax“, t. j. nastavenie minima prístupov používateľovi na maximálne zvládanie pridelenej agendy. Veľmi dôležitá je však aj neustála edukácia zamestnancov, aby sme zraniteľnosť cez ľudský faktor minimalizovali.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[R. K.]: DATALAN je ako IT firma poskytujúca široké spektrum riešení a technológií schopná na komunikáciu využívať viacero známych nástrojov a platforiem. V rámci internej komunikácie preferujeme nástroje, ktoré okrem komunikácie poskytujú aj ďalšiu funkcionalitu, napr. nástroje na tímovú spoluprácu. V prípade komunikácie so zákazníkmi sa snažíme prispôsobiť platforme, ktorú zákazník používa. Najčastejšie je to Cisco Webex a Microsoft Teams.Firma: TITANS freelancers

Odpovedá: Marek Greško, CEO, a Róbert Dusík, Managing Director

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[R. D]: Aktuálne fungujeme v kombinovanom režime on-site/home office, pričom fyzická prítomnosť kolegov „on-site“ v práci je nastavená tak, aby sme mali všetci dobrý pocit z nenaplnených kancelárií práve vzhľadom na pandemickú situáciu. Fungujeme teda v režime cirkulácií a kolegovia sa striedajú podľa vzájomnej dohody. Dalo by sa povedať, že počas celého týždňa je fyzicky prítomných asi 40 – 50 % z celkového počtu nášho interného tímu.

Predpokladáme, že v tomto režime pri zachovaní všetkých protipandemických opatrení budeme vedieť fungovať aj naďalej. Všetkým nám už chýbal kolektív a takto sa každý z nás aspoň párkrát do týždňa stretne s kolegom či kolegyňou. Socializácia a rozmanitosť prostredí sú pre nás extrémne dôležité.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[M. G.]: U nás sa bezpečnostná politika a ani technické opatrenia pred pandémiou a počas nej nijako nezmenili. Vždy sme boli zdravo paranoidní, ako sa na ítečkárov patrí. IT bezpečnosť bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Všetky naše systémy máme postavené na cloudových službách, online riešeniach a pripojení VPN, kde máme nastavenú dvojstupňovú autentifikáciu alebo prístup na základe certifikátov. Lokálne na diskoch notebookov ukladáme minimum údajov, pretože ako primárne úložisko údajov používame ­Google Drive.

Všetky notebooky majú šifrované disky, nastavené automatické uzamykanie obrazovky, zablokované USB a sú chránené antivírusovou ochranou. Pravidelne robíme bezpečnostné testy našej infraštruktúry, aby sme vždy reagovali na nové bezpečnostné hrozby a trendy.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov sa vám osvedčilo a prečo?

[R. D]: Naša celá firma funguje v rámci produktového sveta Google Workspace, teda aj všetky interné komunikačné nástroje a produkty sú z tohto prostredia. Ide o služby ako Gmail, Google Meet a Google Chat. Na videokonferencie používame Google Meet. Prostredie Google Workspace nám zabezpečuje komunikačné a produktové synergie, jednoduchosť a, samozrejme, potrebnú bezpečnosť, administráciu a ľahkú prepojiteľnosť ľudí, dokumentov a komunikácie naprieč tímami vo firme.

Aké riešenie na videokomunikáciu s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[M. G.]: Nemáme žiadne preferované riešenie na videokomunikáciu s našimi partnermi alebo zákazníkmi. Vieme sa vždy prispôsobiť preferenciám druhej strany. Väčšinou však komunikácia prebieha cez Microsoft Teams, Google Meet, Zoom alebo Webex. Všetky tieto riešenia spĺňajú základné požiadavky, a to kvalitný prenos obrazu a zvuku, zdieľanie pracovnej obrazovky a čet počas videohovoru. A myslím, že ak sa rozhodnete pre jedno riešenie z menovaných, budete spokojní.Firma: Solitea, a. s.

Odpovedá: Jindra Háchová, riaditeľka ľudských zdrojov,
a Boris Bělousov, riaditeľ IT

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[J. H.]: Solitea bola možnostiam pracovať formou home office vždy otvorená, a to aj v časoch pred covidom. Jediný faktor, ktorý má vplyv na prácu mimo kancelárie, je rozhodnutie priameho nadriadeného. Ten sa rozhoduje na základe charakteru pozície a zaistenia bezproblémového fungovania tímu a hlavne spolupráce s klientmi. Aktuálne využíva nejakú formu home office až 90 % zamestnancov. Niektorí pracujú z domu trvalo, iní túto možnosť využívajú nárazovo a pri niektorých pozíciách práca vzdialeným prístupom nie je možná. Ako IT firma, ktorá pôsobí v rôznych lokalitách či dokonca krajinách, sme však už na prácu na diaľku zvyknutí z minulosti. Základom úspechu je dôvera a sebadisciplína všetkých zúčastnených strán.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[B. B.]: Základné firemné aplikácie sú zamestnancom bezpečne prístupné odkiaľkoľvek a špecifické systémy sú im prístupné prostredníctvom VPN. Na využitie cloudových služieb Office 365 používame viacfaktorovú autentizáciu.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[B. B.]: Ako dlhoročný partner Microsoftu sami používame Microsoft Teams, čo sa nám osvedčilo aj so zákazníkmi pri poskytovaní služieb.Firma: SOFTIP, a. s

Odpovedá:  Ing. Martin Vlčko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[M. V.]: Približne 50 % pracuje na tzv. pandemickom home office. Druhá polovica zamestnancov pracuje z pracoviska s možnosťou príležitostnej práce z domácnosti, pričom v najbližšom období nejaké zásadnejšie zmeny v tejto oblasti neočakávame.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[M. V.]: Na pripojenie k pracovisku využívame zabezpečený prístup VPN pomocou Microsoft Intune, pričom k firemným zdrojom môžu pristupovať iba zariadenia pod korporátnou správou. Prístup k firemným dátam z rôznych typov zariadení manažujeme prostredníctvom Conditional Access v Azure Active Directory, ktorým obmedzujeme aj možnosť stiahnutia dokumentov na počítače mimo domény.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[M. V.]: Microsoft Teams plne pokrýva naše komunikačné potreby. Je integrovaný s aplikáciami Microsoft Office a zabezpečený pomocou firemných politík. Ako Gold partner Microsoftu ho odporúčame a úspešne nasadzujeme aj u našich zákazníkov.Firma: SWAN

Odpovedá: Roland Kyška, riaditeľ pre marketing a komunikáciu SWAN a 4ka

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

V súčasnosti fungujeme v režime 50 % na 50 % práce z domu a práce z kancelárie. Zamestnancom umožňujeme využívať min. 2 dni na HO, prípadne aj viac po individuálnej dohode s manažérom. Zamestnancom však nijako nebránime pracovať v kancelárii pri zachovaní sprísnených hygienických opatrení, ako je nosenie rúšok v spoločných priestoroch. Snažíme sa podporovať flexibilitu pracovných podmienok cez adekvátne technické zabezpečenie na prácu na home office a vytvárať tak efektívne aj bezpečné pracovné prostredie.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

Naši zamestnanci majú štandardne k dispozícii pracovné notebooky, ktorými sa môžu bezpečne cez VPN pripojiť aj k interným systémom. Takisto môžu využiť nekonečné dáta na firemných paušáloch, čo im umožňuje plnohodnotnú prácu odkiaľkoľvek. 

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

Na videoconferencing používame aplikáciu Vidyo, ktorá sa nám okrem tímovej spolupráce osvedčila napr. aj pri online pohovoroch s uchádzačmi o prácu v našej spoločnosti.Firma: Orange Slovensko

Odpovedá: Zuzana Lampartová, senior špecialista korporátnej komunikácie

 

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[Z. L.]: V Orangei už od vypuknutia pandémie fungujeme maximálne flexibilne a až 90 % všetkých našich zamestnancov má možnosť pracovať prakticky odkiaľkoľvek. Aj po skončení mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemickými opatreniami máme ambíciu pokračovať v čo najflexibilnejšom spôsobe zamestnávania.  Zároveň sme využili čas, keď naši zamestnanci ostali pracovať z domu, a zrekonštruovali sme kancelárie v Bratislave a pokračujeme v Banskej Bystrici i Košiciach. Veríme, že nás čoskoro čaká postupný návrat do kancelárií s veľkým ohľadom na well-being našich zamestnancov, no s cieľom sústrediť sa na efektívnu spoluprácu, budovanie tímového ducha a firemnej kultúry.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[Z. L.]: Pri práci na diaľku využívame štandardné nástroje ako väčšina korporácií, teda VPN a CITRIX. V našom prípade kombinujeme viacfaktorovú autorizáciu s možnosťou monitoringu aktivít používateľa. V prípade záznamu podozrivého konania máme nastavené pravidlá, ktoré automatizovane spustia definované bezpečnostné procedúry.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[Z. L.]: Využívame viacero aplikácií na komunikáciu, niektoré na komunikáciu s kolegami zo skupiny Orange, iné vo forme prototypov, ak napr. pripravujeme špecifický produkt pre úzku skupinu podnikových zákazníkov. Ako primárny komunikačný nástroj v rámci Orange Slovensko však využívame Skype for business. Je to hlavne pre integráciu s Office a jeho jednoduchosť. Umožňuje nám komunikovať z PC, notebooku, ako aj z bežného mobilného zariadenia. Práve z týchto dôvodov začneme koncom roka pilotovať balík m365 a jedna z prvých funkcií, ktorú chceme naštartovať, je MS Teams.Firma: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Odpovedá: Juraj Probala, Head of Communications, Marketing and PR

 

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[J. P.]: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia dbá na to, aby momentálne opatrenia, ktoré v spoločnosti platia, chránili našich zamestnancov a ich rodiny. V súčasnosti je pre všetkých zamestnancov, ktorí môžu vykonávať svoju prácu z domu, odporúčaný home office. Samozrejme, naši zamestnanci majú prístup aj do kancelárií, časť z nich môže za dodržiavania hygienických a bezpečnostných podmienok pracovať v našich budovách. Maximálne vyťaženie priestorov však nesmie prekročiť 50 %, čím zabezpečujeme minimálne 2-metrové odstupy medzi pracovnými stanicami zamestnancov a spolu s ďalšími opatreniami (nosenie rúšok, namontovanie špeciálnych termokamier, dezinfekcia priestorov atď.) sa snažíme chrániť zdravie našich zamestnancov aj po návrate do firemných priestorov.

Z dlhodobého hľadiska vidíme budúcnosť v hybridnom modeli práce, ktorý pomaly začíname implementovať aj do pracovného života našich zamestnancov. Ide o taký typ práce, pri ktorom zamestnanci budú pracovať aj z domu, aj z firemných priestorov, a to podľa typu aktivít, ktorým sa zamestnanec bude v daný deň venovať. Pri tomto type práce nemáme stanovené minimálne alebo maximálne počty dní na prácu z domu alebo na prácu z firmy.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[J. P.]: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa môže pochváliť plnou digitalizáciou v akejkoľvek pracovnej oblasti. Technológie našich zamestnancov sú vybavené rôznymi bezpečnostnými opatreniami, ktoré im umožňujú vykonávať prácu bez akýchkoľvek technických obmedzení v bezpečí vlastného domova alebo z akéhokoľvek iného miesta s pripojením na internet.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[J. P.]: Ešte pred pandémiou koronavírusu sme používali program Webex od spoločnosti Cisco. Táto technológia umožňuje našim zamestnancom, dodávateľom alebo partnerom spolupracovať rýchlo a efektívne. Všetky stretnutia spáruje s kalendárom a niekoľko minút pred začiatkom nás notifikáciou upozorní na nadchádzajúci hovor. Prostredníctvom tohto nástroja sme sa stretávali aj na online teambuildingoch. Podľa typu pracovných aktivít siahame aj po iných platformách, momentálne má na účely videokomunikácie najširšie využitie Webex. V budúcnosti však plánujeme firemné priestory prispôsobiť hybridnému typu práce. Priestory teda čaká modernizácia a vybavenie technológiami, ktoré umožnia prácu s kolegami z celého sveta.Firma: Veracomp Slovakia s.r.o.

Odpovedá: Ondrej Kováč, System Engineer

 

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[O. K.]: Pretože sme vzdialenú prácu využívali v určitom pomere i pred pandémiou, mali sme v porovnaní s firmami z iných odvetví lepšiu východiskovú pozíciu na riadenie tímov vo virtuálnom pracovnom priestore. Rovnako ako väčšina IT firiem aktuálne využívame model hybridnej práce, kde u niektorých zamestnancov tvorí home office 80 %, u iných to môže v závislosti od pozície byť až 95 %. Samozrejme, pokiaľ si to žiadajú epidemiologické podmienky, využívame teleworking i na komunikáciu s našimi zákazníkmi.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[O. K.]: Zabezpečenie je pre nás ako VAD distribútora nevyhnutnosť, a preto využívame množstvo technológií na pokročilú detekciu a reakciu na hrozby v kombinácii s analytickými nástrojmi na zvýšenie celkovej úrovne nášho zabezpečenia. Aplikovali sme princípy Zero Trust a posilnili sme overovanie identity pracovníkov. Navyše na zabezpečenie pracovných staníc využívame riešenia od viacerých výrobcov, ktoré sme rozšírili o riešenie XDR na detekciu a ochranu pred aktuálnymi kybernetickými útokmi. 

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[O. K.]: Keďže pracujeme s Microsoft Office 365, rozhodli sme sa pre využívanie nástroja Teams na internú spoluprácu a online porady a komunikáciu v našich hybridných tímoch. Samozrejme, prinieslo to so sebou i niektoré obmedzenia vo forme prvkov konfigurácie a zabezpečenia súkromia, s ktorými sme sa vyrovnali. Teams nám vyhovujú i na komunikáciu s množstvom našich zákazníkov, a to vďaka jednoduchému rozhraniu a ľahkej integrácii do „balíčka“ programov MS Office 365.Firma: MICROSOFT

Odpovedá: Vladimír Hruban, produktový manažér divízie Microsoft 365, Microsoft Česká republika a Slovensko

 

Aké percento vašich zamestnancov aktuálne pracuje v režime home office a aký je výhľad na najbližšie obdobie?

[V. H.]: Microsoft je priekopníkom modelu hybridnej práce už niekoľko rokov. Pracovať kedykoľvek odkiaľkoľvek je bežný modus operandi našich zamestnancov. Ako hovorí CEO Microsoftu Satya Nadella, z hľadiska hybridnej práce je súčasná situácia „nový normál“, na ktorý sa treba adaptovať. Práve pre veľkú dynamiku pomer hybridnej práce nemožno presne vyčísliť. Na základe nášho prieskumu však vieme, že viac ako 70 % zamestnancov chce, aby princípy hybridnej práce pokračovali. Zároveň však viac ako 65 % zamestnancov túži po väčšom množstve osobných stretnutí s kolegami v rámci svojich tímov, čo Satya Nadella nazýva „paradoxom hybridnej práce“, ktorého riešenie bude patriť medzi najväčšie výzvy desaťročia. Prioritou je pre nás maximálna inklúzia zamestnancov v pracovnom procese, nech už pracujú odkiaľkoľvek.

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[V. H.]: V procese hybridnej práce majú naši zamestnanci k dispozícii nástroje a technickú podporu, ktoré im pomôžu chrániť ich digitálnu identitu a bezpečnosť spoločnosti. Na toto sme boli v Microsofte vďaka skoršiemu adaptovaniu princípov hybridnej práce pripravení a covidom sa veľa nezmenilo. Proces digitalizácie a automatizácie prebehol už pred 5 – 6 rokmi, pričom boli spracované aj citlivé dáta. Všetky zmluvy sa podpisujú elektronicky, všetky faktúry sa spracovávajú elektronicky. Ochranu citlivých informácií máme zabezpečenú vďaka tomu, že sú všetky dáta uložené na cloude, kde je bezpečnosť niekoľkonásobne vyššia ako na nejakých „on premise“ riešeniach so serverovňou v kancelárii. Microsoft, samozrejme, využíva svoj vlastný stack Microsoft Security na čele s Microsoft 365 a Microsoft Azure.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[V. H.]: Na komunikáciu, samozrejme, používame vlastné produkty, primárne Microsoft Teams. Ako hub pre produktivitu a spoluprácu v organizácii sú to ďalšie nástroje na zdieľanie práce v rámci Microsoft 365: OneDrive, OneNote či SharePoint. Tieto kolaboratívne nástroje uľahčujú a urýchľujú prácu odkiaľkoľvek a dávajú nám ako spoločnosti punc trendsettera v oblasti hybridnej práce.Firma: ESET

Odpovedá: Peter Blažečka, PR manažér

 

Aké technické opatrenia a bezpečnostné politiky využívate pri práci na diaľku?

[P. B.]: Je ich množstvo, od základných ako prístup k interným systémom cez zabezpečenú VPN až po sofistikované opatrenia. Na našich firemných zariadeniach napríklad testujeme rôzne funkcie v reálnej prevádzke ešte pred tým, ako sa v budúcnosti stanú súčasťou našich riešení pre firemných zákazníkov.

Aké riešenie na videokomunikáciu medzi členmi pracovných tímov či s partnermi a zákazníkmi sa vám osvedčilo a prečo?

[P. B.]: Keďže štandardne využívame nástroje spoločnosti Microsoft, najpo­užívanejší nástroj na videokomunikáciu je u nás Microsoft Teams.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať