SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Ministerka Remišová: Štát bude softvérové licencie nakupovať podľa nového centrálneho systému a lacnejšie

Tlačové správy
1

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje spustenie centrálneho Dynamického nákupného systému (DNS) na obstaranie softvérových licencií Microsoft. Nový systém prinesie väčšiu transparentnosť verejného obstarávania,  umožní využitie viacerých licenčných programov, zmapuje aktuálne potreby štátnych inštitúcií a prinesie finančnú úsporu.

Na základe ukončenej centrálnej zmluvy štát aktuálne vlastní 91 503 softvérových licencií, ktoré sú viazané na jednotlivé zariadenia. Cieľom MIRRI SR ako centrálneho gestora pre licenčnú politiku štátu je zmodernizovať licencie a umožniť ich flexibilnejšie využívanie.

„Z dlhodobého hľadiska je určite najlepším riešením príprava novej centrálnej zmluvy na nákup licencií pre všetky štátne inštitúcie. Avšak do doby jej prípravy bude počas prechodného obdobia využitý centrálny Dynamický nákupný systém,“ uviedla ministerka informatizácie Remišová, ktorej rezort dohliada nad celým procesom. Nový systém prináša čiastkovú decentralizáciu nákupu s prenesením zodpovednosti na jednotlivé inštitúcie, ale so zachovaním centrálnej kontroly obstarávania ako aj možnosti manažovania finančných dopadov na štátny rozpočet. Nový spôsob obstarávania licencií svojím kladným stanoviskom podporil aj Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií.

Cez DNS ministerstvo informatizácie predpokladá nákup licencií v hodnote 47,5 milióna eur bez DPH počas obdobia 3 rokov pri odhadovanej úspore na úrovni 20% oproti základným cenníkovým cenám produktov a služieb.

„Naším cieľom je čo najrýchlejšie zefektívniť celý proces obstarávania licencií a otvoriť ho pre všetkých potenciálnych záujemcov. Centrálny nákup a viac ponúk povedú k zníženiu nákladov na obstaranie týchto licencií v porovnaní s doterajším stavom, kedy si to riešili každý rezort sám,“ uviedla Remišová. 

DNS je formou elektronického trhoviska, ktoré zjednodušuje a zrýchľuje proces verejného obstarávania. Dodávatelia sa môžu do systému prihlasovať nielen na začiatku, ale aj počas celého trvania procesu. Otvorenejšou súťažou dôjde k odstráneniu bariér pre potenciálnych dodávateľov a zvýši sa tak počet možných dodávateľov. Systém je riadený internými kapacitami ministerstva informatizácie, pričom špecifikáciu licenčných potrieb si zabezpečuje každá štátna inštitúcia sama.

Obstarávať sa budú licencie pre operačný systém Windows 10, klientske prístupové licencie a kancelársky balík Office. Počas troch rokov, na ktoré je DNS pripravené, bude nastavený nový systém analýzy licenčných potrieb rezortov aj s ohľadom na potrebu využívať ich na viacerých zariadeniach či lepšie manažovanie finančných limitov,  ktoré sú pre jednotlivé inštitúcie viazané v štátnom rozpočte.

Platnosť licenčnej zmluvy, ktorá umožňovala centrálne obstaranie softvérových licencií pre štát, sa skončila ešte v roku 2017. Verejné obstarávanie novej centrálnej zmluvy  bolo síce v roku 2018  vyhlásené, avšak bolo zrušené pre neefektívnosť súvisiacu so zmenami deklarovaných potrieb  niektorých organizácií.

V súčasnosti je projekt centrálneho nákupu DNS otvorený pre všetky subjekty štátnej správy vrátane priamo riadených organizácií. Pri jeho spustení  sa predpokladá zapojenie hlavne 36 inštitúcií, ktoré boli súčasťou centrálnej zmluvy v minulosti - všetky ministerstvá, generálna prokuratúra, kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu, Úrad pre verejné obstarávanie, úrad vlády, štatistický úrad, Najvyšší kontrolný úrad, Národný bezpečnostný úrad a ďalšie. MIRRI SR pracuje na prípravách nového verejného obstarávania rámcovej zmluvy na nákup licencií, ktoré prinesie ešte vyššie úspory ako DNS.  

 

MIRRI SR

Všetky autorove články

1 komentár

len tak ďalej Nika reakcia na: Ministerka Remišová: Štát bude softvérové licencie nakupovať podľa nového centrálneho systému a lacnejšie

17.6.2021 10:06
len tak ďalej ministerka Nika, držíme palčeky
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať