Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Moderná mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking

0

Aplikácia ČSOB SmartBanking umožňuje klientom banky operatívne a pohodlne spravovať svoje financie a bankové služby. Je dostupná pre mobilné platformy Android, iOS aj Windows Phone. Inovovaná verzia aplikácie ponúka viac funkcií a zvyšuje komfort používateľa pri najčastejšie vykonávaných úkonoch.

Ak má váš telefón snímač odtlačkov prstov, môžete tento biometrický prvok využiť aj na priame prihlásenie sa do aplikácie ČSOB SmartBanking. Veľmi častá funkcia sú rôzne úhrady a prevody peňazí na účty. Tento úkon sa skomplikoval po nahradení klasického desaťmiestneho čísla účtu medzinárodným formátom IBAN (International Bank Account Number). Dĺžka IBAN je v rôznych krajinách rozdielna. Na Slovensku má 24 znakov, v Belgicku 16, v Nemecku 22 a vo Francúzsku až 27 znakov. Maximálne môže mať IBAN 34 znakov. U preddefinovaných platobných partnerov to nie je problém, stačí zadať IBAN iba raz, ale pri rôznych jednorazových platbách ho musíte buď prácne kopírovať z e-mailovej správy či dokumentu v prílohe, alebo ešte prácnejšie prepisovať z papierovej faktúry ručne.

 

Mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking umožňuje zaplatiť účet oveľa jednoduchšie, ponúka na výber tri možnosti: skenovanie čiarového kódu, QR kódu a zosnímanie a rozpoznanie čísla účtu prostredníctvom skenera v mobilnej aplikácii. Skenovanie eliminuje riziko, že sa pri prepise IBAN z predlohy pomýlite. Rozpoznávanie čísla účtu sa realizuje technológiou OCR a správne fungovanie tejto funkcie si vyžaduje, aby mobilné zariadenie malo fotoaparát s automatickým zaostrovaním. Navyše dokument by ste mali fotografovať vo vhodných svetelných podmienkach. Po aktivovaní funkcie sa zobrazí náhľad dokumentu, z ktorého chcete číslo účtu zosnímať. V strede náhľadu je modrá ryska. Fotoaparát mobilu treba nasmerovať tak, aby táto ryska bola na textovom reťazci čísla účtu. Naskenovaný údaj sa vloží do formulára platobného príkazu na vytvorenie tuzemských a zahraničných platieb do krajín SEPA. Samozrejme, vyžaduje sa dobrá kvalita skenovaného dokumentu, čo však pri faktúrach vytlačených na laserových a atramentových tlačiarňach nie je žiadny problém. Overili sme, že ľahko sa dá zosnímať a rozpoznať IBAN aj z obrazovky počítača. Veľkosť fontu pri načítavaní z tlačeného dokumentu musí byť minimálne 8 bodov a z obrazovky počítača 10. Aplikácia má aj skener čiarových či QR kódov priamo z faktúry. Všetky údaje sa následne prenesú do platobného príkazu.


Možnosti skenovania


Skenovanie IBAN z faktúry


Vloženie naskenovaného IBAN do platobného príkazu

Aplikácia ponúka prehľad aktuálnych zostatkov na účtoch, históriu transakcií za obdobie posledných 18 mesiacov vrátane prehľadných grafov. Transakcie, ktoré vás zaujímajú, možno nájsť pomocou fulltextového vyhľadávania. Takisto máte prehľad o svojich kreditných a debetných kartách, môžete ich v prípade potreby zablokovať aj odblokovať priamo z aplikácie. Samozrejmé je spravovanie platobných šablón, zriadenie trvalého príkazu, žiadosť o vopred schválený úverový produkt, mimoriadnu splátku hypotéky či zmenu povoleného prečerpania na účte. Aplikácia zároveň umožňuje aj sledovanie čerpania prostriedkov povoleného prečerpania v prehľadnom grafe plánovaných platieb. Môžete si kedykoľvek operatívne previesť peniaze zo sporiaceho na bežný účet. Aplikácia poskytne klientovi aj detailný prehľad o budúcich platbách na účte za sledované obdobie a odhad predpokladaného zostatku na konci obdobia vrátane povoleného prečerpania na účte. Sledované obdobie si klient môže ľubovoľne prispôsobiť. Veľmi jednoduché je aj zriadenie poistenia seba alebo svojich blízkych pred cestou do zahraničia. Vyberiete typ cesty a priamo uhradíte poistné. Potrebné dokumenty dostanete obratom e-mailom.

 Niektoré služby sú dostupné aj bez prihlásenia do aplikácie, ide napríklad o dobitie kreditu v mobile, vytvorenie QR platby podľa štandardu PAY by square, dohodnutie osobného stretnutia vo vybraných pobočkách, vyhľadanie pobočiek a bankomatov s informáciami o ich prevádzke, aktuálny kurzový lístok cudzích mien, menová kurzová kalkulačka, produktové kalkulačky na spotrebný úver, hypotéku alebo sporenie, prehľad noviniek a aktualít ČSOB či dokonca vytvorenie jedinečného imidžu platobnej karty s vlastným obrázkom.


Ponuka funkcií


Prehľad bankových produktov klienta


Grafické zobrazenie prognózy zostatku

Zaujímala nás aj starostlivosť o používateľov mobilnej aplikácie z radov existujúcich aj potenciálnych klientov v pobočkách ČSOB. Jednu sme anonymne navštívili a informovali sme sa o možnosti skenovania faktúr a IBAN. Pracovníčka nám túto funkciu názorne demonštrovala, takže konštatujeme, že v pobočkách sú pracovníci dobre pripravení a vyškolení a vedia kvalifikovane odpovedať na najčastejšie otázky záujemcov o mobilnú aplikáciu.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
ČSOB SmartBanking

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať