TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Môže náplasť z kmeňových buniek nalepená na sietnicu vyliečiť jej poškodenie?

0

Výskumníci preukázali, že náplasť na sietnicu získaná z kmeňových buniek pretrvala dva roky po implantácii a fungovala bez toho, aby vyvolala imunitné odmietnutie. Článok o tom bol uverejnený v časopise Stem Cell Reports. Náplasť CPCB-RPE1 (California Project to Cure Blindness-Retinal Pigment Epithelium 1), ktorá sa vyvíja od roku 2013, pozostáva z monovrstvy buniek RPE odvodených z ľudských kmeňových buniek kultivovaných na ultratenkej membráne z biologicky inertného parylénu.

Cieľom náplasti je nahradiť zhoršujúce sa bunky v sietnici u ľudí s degeneráciou makuly podmienenou vekom, čo je jedna z hlavných príčin slepoty ľudí nad 50 rokov. Toto ochorenie postihuje makulu, časť sietnice zodpovednú za centrálne videnie. Výskumníci urobili s náplasťou od jej vzniku veľký pokrok a uskutočnili klinické skúšky. Ak implantát funguje, nové bunky by mali prevziať funkcie starých buniek a spomaliť ďalšie zhoršovanie zraku alebo mu zabrániť. V najlepšom prípade by mohli čiastočne obnoviť stratený zrak.

Prvé výsledky boli sľubné. Z 15 pacientov v počiatočnej skupine sa u štyroch zlepšilo videnie na liečenom oku, zatiaľ čo u piatich došlo k stabilizácii videnia. U zvyšných šiestich sa zraková ostrosť naďalej zhoršovala a výskumníci sa snažia pochopiť, prečo je to tak. Po absolvovaní počiatočnej fázy skúšok sa tím teraz pripravuje na začatie fázy 2, ktorá konkrétnejšie hodnotí účinnosť náplasti. Zlepšili aj životnosť náplasti, čo je technologický pokrok, ktorý dokumentujú v časopise Nature. V budúcnosti chce tím skúmať kombinovanie viacerých typov buniek na náplasti na liečbu pacientov v rôznych štádiách ochorenia.

Zdroj: futurity.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať