SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Môže umelá inteligencia trpieť depresiami?

3
Umelá inteligencia je čoraz sofistikovanejšia a zasahuje do oblastí, ktoré boli doteraz doménou ľudí. Môže napríklad poraziť veľmajstra v hre go, písať scenáre, riadiť autá či vyberať terče pre drony podľa obrazových dát. Väčšinu systémov s umelou inteligenciou tvoria neurónové siete, čo je typ výpočtovej architektúry modelovanej podľa vzoru ľudského mozgu. Zatiaľ je každá neurónová sieť optimalizovaná na jednu konkrétnu úlohu, preto umelá inteligencia vynikajúca v hre go nevie napríklad riadiť auto. Jedného dňa sa však tieto úzko špecializované systémy AI spoja do všeobecnej umelej inteligencie (artificial general intelligence – AGI), ktorá dokáže plniť rôzne úlohy rovnako dobre alebo lepšie než človek. Neurovedec Zachary Mainen z portugalského výskumného centra Champalimaud Center for the Unknown nastoľuje zaujímavú otázku: Ak bude počítač napokon schopný myslieť ako človek, bude mať aj rovnaký druh psychických problémov? Depresia je pomerne bežný jav, postihujúci vyše 300 milióno ...

redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia depresia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať