SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

NASA pracuje na elektrických lietadlách poháňaných kryogénnym vodíkom

0
Pretrvávajúca závislosť leteckého priemyslu od fosílnych palív znamená, že letecká doprava naďalej významne prispieva k celosvetovým emisiám skleníkových plynov. Vedci z Illinoiskej univerzity v Urbana-Champaign, financovaní NASA, pracujú na úplne elektrickom lietadle bez emisií, poháňanom kryogénne skvapalneným vodíkovým palivom. NASA poskytne na projekt CHEETA (Center for Cryogenic High-Efficiency Electrical Technologies for Aircraft) v priebehu troch rokov dovedna 6 miliónov USD. Vodík čaká na chvíľu, keď sa konečne stane nákladovo efektívnym palivom. Európa výrazne investuje do veterno-vodíkových systémov a v Nemecku nedávno predstavili vlak poháňaný vodíkom. Súčasné vodíkové články však nemajú hustotu energie potrebnú na poháňanie prúdového lietadla bez toho, aby ich hmotnosť bola privysoká. Použitím chladeného kondenzovaného kvapalného vodíka namiesto plynného vodíka by sa mohol generovať čistý výkon bez potreby ťažkých tlakových skladovacích nádrží. Nízke teploty, ktoré sú p ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
NASA doprava elektrina energia veda vyskum buducnost lietadlo

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať